Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa chroniącą przed niedostarczeniem towaru

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-13

Mój dostawca palet stara się o faktoring. Pieniądze mają mu wypłacać na postawie faktur wystawianych do mnie. On chce wystawiać mi fakturę, a towar dostarczać w przeciągu 5 dni od daty faktury. Chciałbym skonstruować umowę z dostawcą chroniącą mnie przed niedostarczeniem towaru lub dostarczeniem towaru złej jakości. Może jakiś protokół odbioru towaru potwierdzający dostawę i jakość, że np. bez niego faktura będzie anulowana. Czy może faktura proforma wystarczy? Czy widzieliby Państwo tu jakieś rozwiązanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Pana byłoby po prostu zagwarantować sobie po prostu płatność w terminie np. 7 dni od dnia dostawcy. Wówczas przede wszystkim będzie Pan miał możność sprawdzenia towaru pod względem ilościowym ale i jakościowym.

Niestety nie ma skutecznego sposobu na zabezpieczenie się przed niedostarczeniem towaru (poza poniżej opisanym) czy też dostarczeniem towaru odpowiedniej jakości.

Jeśli chodzi o ochronę przed brakiem dostawy, to do tego celu służyć może po prostu płatność po dostawie, czyli z tzw. odroczonym terminie płatności, można tu zastosować taki system, że najpierw ma miejsce dostawa i dopiero na podstawie dokumentu dostawy wystawiana jest przez dostawcę faktura VAT. Takie rozwiązania czasem się stosuje i na pewno zabezpieczają one Pana w ten sposób, że faktura jest wystawiona dopiero wówczas, gdy dostawa miała realnie miejsce.

Jest to także jak najbardziej zgodne z przepisami podatkowymi. Ustawa o podatku od towarów i usług, precyzyjniej art. 106i ust. 1 stanowi bowiem, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Proszę zatem spróbować sobie zakontraktować takie rozwiązanie z dostawcą – to całkowicie wyeliminuje ryzyko braku dostawy towarów.

Jeśli natomiast chodzi o jakość dostarczonych Panu towarów, to zawsze Pan jako kupujący ma możliwość złożenia reklamacji (rękojmi). Zgodnie bowiem z treścią art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeśli takie wady wystąpią, ma Pan możliwość wystąpienia z żądaniem obniżenia ceny albo nawet odstąpienia od umowy jeśli te wady będą istotne.

Faktoring to nic innego jak cesja wierzytelności. Jak zaś stanowi art. 513 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Oznacza to, że Pan będzie mógł się powoływać na zarzuty dotyczące jakości towaru, a więc de facto na zarzuty z rękojmi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa ajencyjna

Nasza spółka cywilna podpisała umowę ajencyjną z firmą X. Umowa została nam wypowiedziana. Zakłada jednak 3-miesięczny zakaz...

 

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

 

Co zrobić aby zostać wykreślonym z KRS jako wiceprezes spółki?

Co muszę zrobić, aby zostać wykreślonym z KRS, gdzie widnieję jako wiceprezes i członek zarządu? Oprócz mnie w zarządzie jest jeszcze jedna...

 

Niezgłoszenie nowego udziałowca do KRS

Mam podpisaną umowę sprzedaży udziałów, oczywiście notarialnie. Co jeżeli firma, która udziały mi sprzedała, nie zgłosi mnie do KRS? Czy to tylko...

 

Dochodzenie wierzytelności na drodze cywilnej mimo upadłości spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, którą prowadziłem z kuzynem. W 2011 roku spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe. Zaczęły pojawiać się...

 

Sprzedaż własnej książki w formacie PDF

Mam 18 lat, jeszcze się uczę. Chciałbym móc w legalny sposób sprzedawać książkę swojego autorstwa. Problem w tym, że chciałbym sprzedawać ją...

 

Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatrudniłam na umowę-zlecenie obywatela Turcji, który w innej firmie w Polsce jest również...

 

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »