Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa chroniącą przed niedostarczeniem towaru

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-13

Mój dostawca palet stara się o faktoring. Pieniądze mają mu wypłacać na postawie faktur wystawianych do mnie. On chce wystawiać mi fakturę, a towar dostarczać w przeciągu 5 dni od daty faktury. Chciałbym skonstruować umowę z dostawcą chroniącą mnie przed niedostarczeniem towaru lub dostarczeniem towaru złej jakości. Może jakiś protokół odbioru towaru potwierdzający dostawę i jakość, że np. bez niego faktura będzie anulowana. Czy może faktura proforma wystarczy? Czy widzieliby Państwo tu jakieś rozwiązanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Pana byłoby po prostu zagwarantować sobie po prostu płatność w terminie np. 7 dni od dnia dostawcy. Wówczas przede wszystkim będzie Pan miał możność sprawdzenia towaru pod względem ilościowym ale i jakościowym.

Niestety nie ma skutecznego sposobu na zabezpieczenie się przed niedostarczeniem towaru (poza poniżej opisanym) czy też dostarczeniem towaru odpowiedniej jakości.

Jeśli chodzi o ochronę przed brakiem dostawy, to do tego celu służyć może po prostu płatność po dostawie, czyli z tzw. odroczonym terminie płatności, można tu zastosować taki system, że najpierw ma miejsce dostawa i dopiero na podstawie dokumentu dostawy wystawiana jest przez dostawcę faktura VAT. Takie rozwiązania czasem się stosuje i na pewno zabezpieczają one Pana w ten sposób, że faktura jest wystawiona dopiero wówczas, gdy dostawa miała realnie miejsce.

Jest to także jak najbardziej zgodne z przepisami podatkowymi. Ustawa o podatku od towarów i usług, precyzyjniej art. 106i ust. 1 stanowi bowiem, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Proszę zatem spróbować sobie zakontraktować takie rozwiązanie z dostawcą – to całkowicie wyeliminuje ryzyko braku dostawy towarów.

Jeśli natomiast chodzi o jakość dostarczonych Panu towarów, to zawsze Pan jako kupujący ma możliwość złożenia reklamacji (rękojmi). Zgodnie bowiem z treścią art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeśli takie wady wystąpią, ma Pan możliwość wystąpienia z żądaniem obniżenia ceny albo nawet odstąpienia od umowy jeśli te wady będą istotne.

Faktoring to nic innego jak cesja wierzytelności. Jak zaś stanowi art. 513 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Oznacza to, że Pan będzie mógł się powoływać na zarzuty dotyczące jakości towaru, a więc de facto na zarzuty z rękojmi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »