Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ujęcie tematu spółki z o.o. w testamencie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-17

Jestem właścicielką 100% udziałów w spółce z o.o. W zarządzie jest prezes. Praktycznie sprawy gospodarcze spółki prowadzi prokurent. Firma działa w branży budowlanej. Jestem 69-letnią wdową, emerytką, mam jednego syna, synową i 2 wnucząt. Z roku na rok ubywa mi energii i zaczynam myśleć, jak zabezpieczyć zarówno firmę, jak i rodzinę w razie mojej śmierci. Ważną sprawą w moim myśleniu jest fakt, że nie chciałabym, aby moja rodzina miała cokolwiek wspólnego z dalszą działalnością i własnością firmy po mojej śmierci. Jakie powinnam podjąć działania, aby po mojej śmierci rodzina nie miała żadnych powiązań z firmą? Synowi chcę pozostawić w spadku mieszkanie własnościowe, chcę w tej sprawie wkrótce sporządzić testament. Czy należy np. połączyć sprawę udziałów w firmie z rozporządzeniem co do mieszkania własnościowego? W jaki sposób powinnam przedstawić moje życzenie w testamencie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie jeżeli chodzi o dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to podobnie jak inne prawa majątkowe, tak i udziały są dziedziczone po śmierci wspólnika. Dotyczy to tak dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

Sposoby na uniknięcie dziedziczenia są w zasadzie 2. Pierwszy to odpowiednie zapisy w umowie spółki. Zgodnie bowiem z art. 184 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Komentowany przepis ten określa dwie przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby spadkobiercy wspólnika mogli zostać ograniczeni lub wyłączeni od wstąpienia do spółki. Po pierwsze regulacja taka musi być wprowadzona w umowie spółki (sama uchwała wspólników nie będzie wystarczająca). Po drugie, umowa spółki musi określać warunki spłaty spadkobierców, których prawo wstąpienia do spółki zostało ograniczone lub wyłączone. Sposób wyliczenia wysokości spłaty powinien prowadzić do ustalenie godziwego wynagrodzenia, odpowiadającego co najmniej wartości księgowej udziałów. Również termin spłaty nie powinien przekraczać rozsądnych granic. Jest to najlepszy sposób w mojej ocenie, bowiem Pani spadkobiercy nie wejdą do spółki, ale będę mieli prawo do spłaty wartości udziałów.

Ale w Pani przypadku to jest o tyle niewykonalne, o ile brak byłoby innego wspólnika, który te udziały by przejął. Jest to do zrealizowania poprzez dopuszczenie innej osoby do spółki, tj. mogłaby Pani komuś zbyć np. 1 udział po to tylko, aby móc zastosować ten sposób.

Drugi sposób – ponieważ udziały w spółce są dziedziczne – może Pani rozdysponować nimi w testamencie. Najlepszym sposobem na to jest sporządzenie tzw. zapisu windykacyjnego – w ten sposób będzie Pani mogła łącznie, za jedną wizytą u notariusza – rozdysponować mieszkaniem oraz udziałami w spółce.

Art. 9811 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Ponieważ testament taki musi mieć formę notarialną, wystarczy, że powie Pani notariuszowi, o co chodzi, i on sporządzi w sposób zgodny z prawem Pani testament. § 2 z kolei stanowi, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości – czyli np. nieruchomość,
  2. zbywalne prawo majątkowe – czyli np. udziały w spółce z o.o.

W ten sposób mogłaby Pani ustanowić spadkobiercą udziałów np. osobę obcą czy np. nowego wspólnika, jeżeliby Pani zdecydowała się zbyć komuś wspomniany udział i mogłaby to Pani zrobić jednym testamentem. Aczkolwiek musi Pani komuś te udziały przeznaczyć, czyli kogoś ustanowić swoim spadkobiercą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

 

Czy mogę otrzymywać wynagrodzenie zmienne od spółki?

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o. Chciałbym z niej pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania na funkcję prezesa zarządu. Czy takie...

 

Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli spółki z o.o. do zgłaszania wierzytelności

Będąc likwidatorem spółki z o.o., nie dopełniłem obowiązku zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wezwaniu...

 

Obciążenie spółki z o.o. długami prezesa

Czy spółka z o.o. może w jakikolwiek sposób zostać obciążona za długi osobiste prezesa spółki z o.o. w przypadku, kiedy prezesem jest...

 

Prawo indywidualnej kontroli spółki z o.o. przez wspólnika

Prowadzę biuro rachunkowe i w ramach umowy z prezesem spółki z o.o. jej księgi handlowe. Spółka ma dwóch wspólników: jeden ma 99%...

 

Założenie spółki z o.o. z 99% udziałów

Chciałbym założyć spółkę z o.o., która zajmować się będzie działalnością z zakresu usług programistycznych dla innych podmiotów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »