Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

• Autor: Katarzyna Nosal

Klientka prowadzi biuro rachunkowe. Musi ogłosić upadłość. Jej syn chciałby otworzyć biuro rachunkowe – z jej klientami, ale ze względu na długi matki (niektóre jeszcze podpisane przed śmiercią męża przez niego – nie było odrzucenia spadku, syn był niepełnoletni, gdy mąż umarł). Jaką formę prowadzenia ma przyjąć: osoba fizyczna prowadząca działalność, jednoosobowa spółka z o.o. czy dwuosobowa spółka z o.o. – oczywiście bez matki? Czy jeżeli przed ogłoszeniem upadłości bank wypowie umowę i pójdzie to do komornika, to czy będzie to skuteczne, czy też proces upadłościowy wstrzymuje takowe postępowanie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uchronienie firmy przed upadłością poprzez przejęcie

Ogłoszenie upadłości uniemożliwia przejęcie firmy

Zacznę od tego, ze jeśli osoba prowadząca biuro rachunkowe ogłosi upadłość, to nie ma możliwości, żeby syn przejął majątek firmy, czyli na przykład sprzęty za darmo i rozpoczął działalność. Podkreślam to dlatego, że wierzyciele, jeśli firma ma jakieś środki trwałe, przedmioty na ewidencji, które mogą być spieniężone to wierzyciele mogą zakwestionować przekazanie ich synowi, jako działanie na szkodę wierzycieli, co może skutkować unieważnieniem takiej darowizny. To pierwsza, w mojej ocenie ważna informacja.

Informacja druga jest taka, że syn powinien działać niezależnie od decyzji matki o zakończeniu działalności. To powinno toczyć się obok siebie. Nie znam relacji majątkowych w firmie matki, gdzie prowadzi to biuro rachunkowe, bowiem to jest dość istotna informacja. Tę kwestię uzupełnię, jeśli poda mi Pani szczegóły.

Sama kwestia, w jaki sposób syn powinien prowadzić działalność, jest prosta, o ile mówimy tylko o działalności, a nie przejęciu majątku. Klientów można przejąć na zasadzie polecenia – muszą wypowiedzieć umowę matce i zawrzeć umowę z synem. Tu nie widzę problemu.

Prowadzenie firmy w sytuacji odpowiedzialności za długi spadkowe

O ile dobrze zrozumiałam, także na synu ciąży w chwili obecnej zadłużenie zmarłego ojca. W takiej sytuacji najlepiej prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Kwestia, czy będzie to działalność jedno- czy wieloosobowa jest wtórna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od wspólników bytem prawnym. Ma własny majątek. To, co zarobi spółka, jest jej majątkiem, przedmioty, środki trwałe które nabędzie, są jej tylko własnością. Stąd wierzyciele wspólnika (jedynego czy też dzielącego się udziałami w spółce) nie mogą zwrócić się ze swoimi roszczeniami, nie mogą się zaspokoić z majątku tej spółki. Niewątpliwie prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z wieloma obowiązkami, jak chociażby prowadzenie pełnej księgowości, jednak tutaj nie mamy możliwości by działalność ta była obciążona długami osoby fizycznej i odwrotnie wspólnik nie będzie odpowiadał swoim prywatnym majątkiem za długi spółki.

Inaczej w przypadku prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności osoby fizycznej. Majątek firmy jest majątkiem osoby fizycznej. Długi niezwiązane z działalnością obciążają majątek firmowy, a długi z działalności mogą być zaspokajane z majątku do działalności niewykorzystywanego.

Postępowanie egzekucyjne wobec upadłości konsumenckiej

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, postępowanie to umarza się z mocy prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info