Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-03-25

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu w dzień targowy). Jest z tego przychód ok. 500 zł na miesiąc. Ze względu na wiek ojca czasem go zastępuję. Jak mogę najtaniej, legalnie wykonywać taką czynność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzięki zmianie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obecnie najbardziej korzystne dla Pana byłoby zawarcie umowy-zlecania z ojcem.

Generalnie do roku 2015 osoba mająca tytuł do ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (a taką podstawą jest wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę a nawet zlecenia) traciła tytuł do ubezpieczenia w KRUS z końcem bieżącego kwartału, w którym doszło do zdarzenia (czyli np. umowy-zlecenia). Działo się tak, ponieważ osoba ubezpieczona w KRUS nie mogła być jednocześnie ubezpieczona w ZUS (zlecenie).

Jednakże od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), wprowadzając m.in. nowy art. 5b do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403).

Przepis ten umożliwia rolnikom (także ubezpieczonym domownikom), którzy są ubezpieczeni w KRUS, jednoczesne podleganie ubezpieczeniu w ZUS z tytułu wykonywania umowy-zlecenia.

W związku z tą zmianą rolnik lub jego domownik ubezpieczony w KRUS może, nie tracąc uprawnień przysługujących rolnikom, uzyskiwać dodatkowy dochód na podstawie umowy-zlecenia pod warunkiem, że osiągany z tego tytułu przychód nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za rok 2016 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1385) i wynosi ono 1850 zł. Zatem połowa z tego wynagrodzenia to kwota 925 zł i tej kwoty miesięcznie nie może Pan przekroczyć.

Fakt zawarcia umowy-zlecenia należy zgłosić do KRUS w ciągu 7dni. Także fakt zakończenia umowy należy również zgłosić w KRUS, przedstawiając zaświadczenie o okresie jej trwania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres...

 

Kontynuacja firmy męża przez żonę - pełnomocnika

Działalność gospodarcza obecnie jest prowadzona jednoosobowo na mojego męża. Jestem osobą współpracującą w firmie oraz pełnomocnikiem mojego męża....

 

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może również założyć taką jednoosobową działalność...

 

Obawa o umowy najmu po zmianie nazwy firmy

Od 5 lat prowadzę sklep spożywczy, od 1 stycznia roku chcę zmienić tylko nazwę firmy. Nadal będę prowadzić 1-osobową działalność gospodarczą. Zmienia...

 

Czy w akcie notarialnym konieczny jest wpis, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności?

Moje pytanie dotyczy zakupionej już nieruchomości, jednak w akcie nie została zawarta informacja, że budynek będzie wykorzystywany w jednoosobowej...

 

Kody PKD dla pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług

Chciałbym rozszerzyć działalność gospodarczą o pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług. Działalność ta polegałaby na pozyskiwaniu...

 

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »