Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-03-25

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu w dzień targowy). Jest z tego przychód ok. 500 zł na miesiąc. Ze względu na wiek ojca czasem go zastępuję. Jak mogę najtaniej, legalnie wykonywać taką czynność?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Dzięki zmianie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obecnie najbardziej korzystne dla Pana byłoby zawarcie umowy-zlecania z ojcem.

Generalnie do roku 2015 osoba mająca tytuł do ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (a taką podstawą jest wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę a nawet zlecenia) traciła tytuł do ubezpieczenia w KRUS z końcem bieżącego kwartału, w którym doszło do zdarzenia (czyli np. umowy-zlecenia). Działo się tak, ponieważ osoba ubezpieczona w KRUS nie mogła być jednocześnie ubezpieczona w ZUS (zlecenie).

Jednakże od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), wprowadzając m.in. nowy art. 5b do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403).

Przepis ten umożliwia rolnikom (także ubezpieczonym domownikom), którzy są ubezpieczeni w KRUS, jednoczesne podleganie ubezpieczeniu w ZUS z tytułu wykonywania umowy-zlecenia.

W związku z tą zmianą rolnik lub jego domownik ubezpieczony w KRUS może, nie tracąc uprawnień przysługujących rolnikom, uzyskiwać dodatkowy dochód na podstawie umowy-zlecenia pod warunkiem, że osiągany z tego tytułu przychód nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za rok 2016 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1385) i wynosi ono 1850 zł. Zatem połowa z tego wynagrodzenia to kwota 925 zł i tej kwoty miesięcznie nie może Pan przekroczyć.

Fakt zawarcia umowy-zlecenia należy zgłosić do KRUS w ciągu 7dni. Także fakt zakończenia umowy należy również zgłosić w KRUS, przedstawiając zaświadczenie o okresie jej trwania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}