Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-08-26

Mieszkam razem z moimi rodzicami. Pracuję na podstawie umowy o pracę, rodzice również. Moja umowa zabrania mi założenia działalności gospodarczej. Chciałbym założyć firmę na tatę, ponieważ jego pracodawca nie zabrania mu prowadzenia własnej firmy. Wspomnianą działalnością gospodarczą założoną na ojca chciałbym zajmować się sam. Jak rozumiem, tata będzie musiał płacić tylko dodatkową składkę zdrowotną. Czy fakt, że będę zajmował się firmą ojca (nie będę otrzymywał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia), rodzi jakieś konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe? Na jakiej zasadzie jest ubezpieczona osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Jakie „pułapki” mogą na mnie czekać przy takiej formie współpracy?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zaproponowane przez Pana rozwiązanie wydaje się bezpieczne zarówno pod względem ubezpieczeń społecznych, jak i pod względem podatkowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zważywszy zatem na to, że pozostaje Pan z ojcem we wspólnym gospodarstwie domowym, należy stwierdzić, iż spełnia Pan warunki do uznania Pana za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podlegałby Pan ubezpieczeniom społecznym na podobnych zasadach, jak osoba prowadząca działalność gospodarczą – z uwagi na to, że posiada Pan umowę o pracę (zakładam, iż uzyskuje Pan z tego tytułu wynagrodzenie przynajmniej równe minimalnemu), z tytułu uzyskania statusu osoby współpracującej podlegałby Pan wyłącznie ubezpieczeniom zdrowotnym.

Nie ma również w tym przypadku żadnego ryzyka pod względem podatku dochodowego. Co prawda, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychodami (z pewnymi zastrzeżeniami) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń a Pana nieodpłatna praca mogłaby teoretycznie zostać uznana za nieodpłatne świadczenie na rzecz ojca. Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (między innymi od dzieci) podlega zwolnieniu od podatku.

Zatem również w tym zakresie takie postępowanie nie rodziłoby negatywnych skutków dla Pana ani dla Pana ojca.

Należy natomiast zwrócić uwagę, czy współpraca w charakterze osoby współpracującej nie stoi w sprzeczności z obowiązującym Pana zakazem prowadzenia działalności (trudno jest mi tu wypowiadać się jednoznacznie, nie znając stosownych zapisów). Dodatkowo należy zadbać o to, aby Pana ojcu nie można było postawić zarzutu firmanctwa – dobrze byłoby zatem, aby przynajmniej część czynności, umów w ramach działalności ojciec wykonywał osobiście. Ryzyko jest większe, jeżeli np. planowana przez Pana działalność gospodarcza wymaga posiadania specyficznych umiejętności, których Pana ojciec nie posiada (posiada je natomiast Pan – np. szkoła tańca).

W takiej sytuacji byłoby pewne ryzyko, że organy kontroli uznają zaistniałą sytuację za fikcyjną, a Pana ojca za osobę użyczającą wyłącznie swojego nazwiska.

Jeżeli jednak działalność nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności (np. niewyspecjalizowany handel), a Pana ojciec wykonywałby w jej ramach pewne czynności (nawet w mniejszym niż Pan stopniu) – rozwiązanie byłoby moim zdaniem bezpieczne.

Jeżeli miałby Pan jeszcze jakieś wątpliwości, proszę o skorzystanie z pytań dodatkowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}