Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż rękodzieła na zagranicznych portalach aukcyjnych

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-06-22

Mam zamiar sprzedawać rękodzieło wykonywane osobiście na zagranicznych portalach aukcyjnych (plus ewentualnie na polskich). Chcę wykonywać zabawki oraz książki (nowe wydania dawnych ksiąg z XIX w.). Czy dotyczy mnie kwestia praw autorskich? Czy muszę założyć działalność gospodarczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż przedmiotów przez internet powinna być prowadzona w formie działalności gospodarczej. Konsekwencje wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest zarejestrowana, wynikają z przepisów karnych, podatkowych lub dotyczących składek ZUS. Ogólnie prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. Wysokość kar uzależniona jest od tego, czy opłacane były jakiekolwiek podatki, czy nie. Najbardziej dotkliwe sankcje dotyczą osób, które w ogóle nie odprowadzają podatku dochodowego – takie osoby muszą liczyć się z koniecznością zapłaty karnej stawki 75%. Ponadto kary mogą być związane z nieopłacaniem VAT-u – wówczas należy zapłacić zaległy podatek, ale nie można go odliczyć. Wreszcie ZUS może zażądać zapłaty składek społecznych i zdrowotnych za okres, w którym działalność gospodarcza była prowadzona, mimo że formalnie niezarejestrowana.

Ustawa określa, że działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

A więc każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas, w sposób profesjonalny i zorganizowany, musi założyć działalność gospodarczą.

Działalnością gospodarczą jest np. sprzedawanie książek przez internet, wykonywanie remontów mieszkań, prowadzenie gabinetu lekarskiego, a nawet prowadzenie stoiska z biżuterią tylko na czas wakacji. W takich wypadkach zarejestrowanie działalności to obowiązek, od którego nie można uciec.

Zakładanie działalności gospodarczej nie jest wymagane, aby od czasu do czasu sprzedać kilka przedmiotów za pomocą Allegro lub wykonywać okazjonalnie usługi dla osób prywatnych.

Ponadto wskazuję, że używanie zdjęć, logo, opisów znalezionych w internecie można zastosować w dwóch sytuacjach, a mianowicie na własny użytek osobisty oraz dozwolony użytek. Z pierwszym przypadkiem nie mamy tu do czynienia, ponieważ opisy wykorzystywane są na ogólnodostępnych aukcjach. Gdyby sprzedawcy korzystali z dozwolonego użytku, byłoby to zgodne z prawem. Co to oznacza? Zdjęcia, repliki książek, fonty itd. można wykorzystywać, o ile zostaną one opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy.

„Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Art. 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy”.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2006 r., sygn. akt I ACa 281/2006: „Art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na korzystanie z cudzego utworu pod warunkiem, że będzie wymienione imię i nazwisko twórcy oraz źródło. Nie jest przy tym wymagane uzyskanie zgody autora na korzystanie z utworu”.

Postanowienie wyroku w Pana przypadku dotyczy skorzystania z Pana nazwy użytkownika, a także linku do Pana strony. Zgodnie z prawem cytatu wyrażonym w Prawie autorskim:

„Art. 29. 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia”.

Ponadto wskazuję na wyrok NSA z 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1893/12: „w przedmiotowej sprawie podatniczka w latach 2007-2009 wyprzedawała prywatne rzeczy należące do niej, męża oraz córki (m.in. książki, odzież, zabawki)”. Zdaniem NSA „podatnik nie może twierdzić, że sprzedaje rzeczy osobiste, jeżeli w ciągu trzech lat dokonał ponad 1600 transakcji”. Jednocześnie przychylił się do stanowiska organów skarbowych, że dokonywanie tych czynności było jednoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie

Kolega prowadzi działalność gospodarczą, w którą ja nieoficjalnie zainwestowałem. Moje nazwisko nigdzie więc oficjalnie nie figuruje – jestem...

 

Rejestracja działalności gospodarczej w domu

Syn mojego męża z jego poprzedniego związku zarejestrował rok temu w naszym (tj. moim i męża) domu swoją działalność gospodarczą. Nic...

 

Założenie firmy przez osobę z zajęciem komorniczym

Mam zajęcie komornicze, spłacam długi. Zastanawiam się nad założeniem działalności. Czy gdybym otwarła gabinet oraz świadczyła usługi w domu...

 

Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. W ciągu miesiąca mam zamiar utworzyć spółkę...

 

Rezygnacja z bycia VAT-owcem a zwrot VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Przed 5 laty nabyłem samochód osobowy i wprowadziłem go do...

 

Podjęcie dodatkowej działalności rolniczej

Od wielu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu języków obcych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych z liniowym podatkiem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »