Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż grafik - modeli kartonowych

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-04-01

Chciałbym dokonywać sprzedaży grafik do modeli kartonowych figur i innych elementów na portalach internetowych. Pliki byłyby w formacie pdf w cenie ok. 10 zł. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą, jeśli zysk byłby niewielki (pewnie do 400 zł na rok)? Jak legalnie sprzedawać swoje prace?

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Niniejszą opinię sporządzono przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Definicji działalności gospodarczej jest wiele, ale z Pana punktu widzenia istotna jest zwłaszcza ta wynikająca z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i ta ze wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwsza definicja stanowi, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z drugą definicją działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: m.in. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Zatem obie definicje dla uznania działalności za działalność gospodarczą wymagają, aby była ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przy działalności takiej jak opisana przez Pana najczęściej oba te warunki nie są spełnione. Przede wszystkim bowiem najczęściej jest to działalność dodatkowa, właściwie uboczna, okazjonalna w stosunku do innych działalności (np. stałego zatrudnienia), a więc tak naprawdę trudno uznać ją za działalność ciągłą. Trudno też uznać jej zorganizowanie za spełniające definicję działalności gospodarczej. Najczęściej jest to aktywność wykonywana w miejscu zamieszkania (a nie np. w wynajętym lokalu), wykonywana jest osobiście (tj. bez zatrudniania innych osób), a również sama sprzedaż nie odbywa się w sposób profesjonalny.

Jeśli zatem Pana sprzedaż odbywa się w taki niezorganizowany i nieciągły sposób, nie można uznać jej za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej. Oczywiście można sobie wyobrazić, że taka działalność od pewnej skali może odbywać się w sposób zorganizowany i ciągły, a więc że spełnia definicję działalności gospodarczej. Z opisu stanu faktycznego wydaje się jednak, iż nie jest to Pana przypadek.

Oczywiście nawet jeśli nie wykonuje Pan powyższych czynności w ramach działalności gospodarczej, nie oznacza, że nie musi się Pan rozliczyć z dochodu. Rozliczenia podatkowego ze sprzedaży w danym roku dokona Pan w zeznaniu PIT za dany rok, składanym do końca kwietnia roku kolejnego (a więc za rok 2015, do końca kwietnia 2016 r.). W mojej ocenie będzie to formularz PIT-36 („zielony”), gdyż tego typu przychody nie mieszczą się w PIT-36 („brązowy”), ponieważ brak jest płatnika podatku od tych przychodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}