Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż wyrobów artystycznych przez firmę męża

Iwona Lewandowska • Opublikowane: 2017-11-06

Jestem artystką i chciałabym sprzedawać swoje prace w internecie (własny sklep). Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą o podobnym profilu od paru lat. Czy mogę w jakiś sposób swoje plany sprzedażowe realizować pod jego firmą? Jeśli tak, jak to zrobić? Czy będę mogła wtedy sprzedawać pracę pod swoim imieniem i nazwiskiem? Może jest jakieś inne rozwiązanie? Dodam, że sama nie chcę zakładać firmy, obecnie jestem na urlopie macierzyńskim.

Iwona Lewandowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucja RP:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę”.

Następnie, powołując się na akt prawny niższej rangi, to jest ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), należy wskazać, że w art. 10 § 1: „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu”.

Z powyższego wynika, że nie ma ograniczenia co do nawiązania stosunku pracy między osobami bliskimi.

W tym wypadku należy rozróżnić trzy możliwości zawarcia takowego stosunku.

Po pierwsze, może się on odbywać bez formalizowania tego faktu.

Po drugie, może Pani pomagać mężowi jako zgłoszona osoba współpracująca, gdzie przez osobę współpracującą, zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121), uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (wyjątek stanowią osoby, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego; takich osób nie uważa się za osoby współpracujące). Sama współpraca musi mieć istotny wpływ na prowadzoną przez małżonka działalność, a termin „współpraca” wiąże się także z cechą stałości ekonomiczno-zawodowej osoby zainteresowanej. Zasadne jest też przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem i pewną ciągłością. Nie może zatem stanowić w sensie prawnym współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej sporadyczne podejmowane stosunku pracy. W tym wypadku istnieje konieczność zgłoszenia małżonka do ZUS.

Po trzecie, w celu pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej może Pani zostać przez męża zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Natomiast w Pani sytuacji nie ma przeszkód, żeby podjąć działalność gospodarczą samodzielnie, przebywając na urlopie macierzyńskim.

W tym miejscu należy zauważyć, że działalnością gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), jest „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Niemniej jednak o prowadzeniu działalności gospodarczej należy obowiązkowo powiadomić swojego pracodawcę.

Pamiętać bowiem należy, że okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Składki z tytułu przebywania na zasiłku macierzyńskim są jednak opłacane przez Skarb Państwa (a nie przez pracodawcę), ale pod warunkiem że pracownica nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

Powyższe potwierdza również Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23.11.2006 r., sygn. akt I UK 157/2006: „osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności”.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy więc w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w takim wypadku dobrowolne.

Ponadto, jak stanowi art. 55 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2137):

„§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zatem jeżeli zdecyduje się Pani na założenie własnej działalności, musi Pani przede wszystkim dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w ewidencji. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584) – przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bez formy spółki prawa handlowego (może bowiem funkcjonować jednoosobowa spółka z o.o., ale ona podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego). Działalność przez Panią opisana nie wymaga żadnych szczególnych warunków prowadzenia działalności. Nie jest to działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, posiadania odpowiedniego wykształcenia czy warunków lokalowych. Może więc Pani spokojnie podjąć się takiej działalności.

Ponadto należy złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, czyli zarejestrować działalność za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod adresem internetowym www.firma.gov.pl. Zgłoszenie działalności za pośrednictwem tej strony powoduje z automatu zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, który nada Pani firmie nr REGON oraz w urzędzie skarbowym. Numer identyfikacji podatkowej pozostaje ten sam, który Pani posiada obecnie. Zgłoszenie jest też przekazywane do ZUS, jednak w tym wypadku należy również osobiście złożyć deklarację.

Jako osoba zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą podlega Pani jedynie obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy w akcie notarialnym konieczny jest wpis, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności?

Moje pytanie dotyczy zakupionej już nieruchomości, jednak w akcie nie została zawarta informacja, że budynek będzie wykorzystywany w jednoosobowej...

Leasing kolejnego samochodu w jednoosobowej działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu tworzenia oprogramowania. Na firmę jest wzięty leasing operacyjny na samochód osobowy...

Wstrzymanie egzekucji samochodów firmowych

Komornik zajął mi samochody, które potrzebne są w firmie dla celów zarobkowych. Mam zaległości w ZUS, złożyłem dokumenty o układ ratalny...

Budowa domu na sprzedaż przez firmę budowlaną

Posiadam firmę budowlaną. W tym roku chcę zakupić działkę za gotówkę i wybudować na niej dom na sprzedaż (na własność). Teraz jako firma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}