Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-08-25

Chciałbym założyć działalność gospodarczą jako pośrednik/konsultant w sprzedaży internetowej z Azji, tzw. dropshipping. Pośredniczenie w transakcji między kupującym towar a sprzedawcą z zagranicy. Czyli wystawiałbym koszulkę piłkarską na znanym portalu aukcyjnym, umieszczał informację, że wysyłka jest z zagranicy i czas oczekiwania wynosi np. 20 dni, i jest to replika oryginalnej koszulki. Czyli na tej aukcji kupujący kupuje koszulkę, wpłaca mi pieniądze, za które ja mu ją zamawiam od sprzedawcy, a ten bezpośrednio wysyła do klienta – chyba że opcja za pobraniem to najpierw do mnie, a następnie do klienta. Czyli moją usługą jest pomoc, pośrednictwo, kontakt ze sprzedawcą i pomoc w sprowadzeniu przedmiotu.  Czy takie pośredniczenie jest legalne albo jakie informacje muszą być zawarte, żeby było legalne? Co jeśli np. koszulka od sprzedawcy okaże się nieoryginalna? Mimo że jest napisane, że to replika oryginalnej koszulki? Czy pośrednik też ponosi odpowiedzialność, mimo że nie widział wysłanego towaru?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Planowana przez Pana działalność będzie legalna po spełnieniu określonych warunków oraz opłaceniu cła i podatków. Przy założeniu, że nie będzie Pan sprzedawał koszulek (towarów) we własnym imieniu i na własny rachunek, a Pańska rola będzie ograniczać się do zbierania zamówień oraz przyjmowania zapłaty od klientów i przekazywaniu jej dostawcy, należy Pana uznać za dostarczyciela usług pośrednictwa w nabyciu towaru.

Przychodem pośrednika jest uzyskana kwota prowizji, którą trzeba opodatkować podatkiem dochodowym. Warto podkreślić, że w przypadku bezpośredniej wysyłki towaru przez producenta spoza UE, to na Pańskim potencjalnym kliencie ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT oraz zapłaty cła. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług, podatnikami z tytułu importu towaru są podmioty zobowiązane do uiszczenia cła, nawet gdy sprowadzany przedmiot jest z niego zwolniony, jego pobór został chociażby w części zawieszony albo zastosowano preferencyjną stawkę celną. Z zapłaty podatku VAT i cła kupujący będzie zwolniony, gdy łączna wartość zakupionych towarów nie przekroczy określonego limitu. Dla podatku VAT limit wynosi 22 euro (art. 51 ust.1 ustawy o VAT), a dla cła – 150 euro (art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady [WE] nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych).

(…)

Odnośnie kwestii poruszonej przez Pana, a dotyczącej koszulek – wskazać należy, że ewentualnie może Pan ponieść odpowiedzialność na podstawie art. 24. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast klienci (także inni przedsiębiorcy), którzy zakupią koszulki mogą zostać oskarżeni o wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Jeśli to Pan będzie adresatem przesyłki, grozi Panu to samo.

Zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej „kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

Inne obowiązki niż w przypadku umowy pośrednictwa, ciążyłyby na Panu w razie sprzedaży towarów we własnym imieniu i na własny rachunek. Wówczas sprzedawca odpowiada przed klientem za realizację wszystkich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca odpowiada tez za zwroty i reklamacje na podstawie rękojmi.

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sporadyczne wykonywanie usług podczas urlopu macierzyńskiego

Jestem mamą dwójki dzieci aktualnie na urlopie macierzyńskim. W domu sporadycznie „dorobię”, sobie wykonując zabiegi przedłużania rzęs lub...

 

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także...

 

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej...

 

Przepisanie umowy najmu na firmę

Mam w Krakowie garsonierę, którą wynajmuję obcokrajowcowi. Ten otworzył w Polsce działalność gospodarczą i chce umowę najmu garsoniery...

 

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę?

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę i certyfikat kompetencji transportowych? Chciałbym, by wystawiała mi faktury VAT.

 

Formalne przejęcie sklepu

Mój tata prowadzi jednoosobową firmę handlową (sklep spożywczo-przemysłowy), ma już 70 lat. Jak możemy doprowadzić do formalnego przejęcia sklepu przeze...

 

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »