Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż gruntu pod zabudowę spółce z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-18

Planuję transakcję sprzedaży gruntu pod zabudowę. W MPZP działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Sprzedaję ten grunt jako osoba prywatna, kupującym jest spółka z o.o., która chce zakupić grunt za ustaloną cenę, ale na raty. Spłata miałaby nastąpić według harmonogramu w ciągu 2 lat. Jako zabezpieczenie otrzymania zapłaty chcemy wpisać klauzulę o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz ustanowić hipotekę na nieruchomości. Czy wskazane byłoby zastosowanie jeszcze jakiegoś innego zabezpieczenia, a jeśli tak, to jakiego (weksel, poręczenie majątkowe podpisane przez prezesa lub zarząd, zastaw)? Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy sprzedaży gruntu na raty ze spółką z o.o., aby mieć gwarancję zapłaty?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

Zacznę od tego, że nigdy nie będzie miał Pan pewności, że spółka z o.o., która ma ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, zapłaci należność. Może Pan jedynie jak najlepiej się zabezpieczyć i liczyć na pozytywny obrót sytuacji i uczciwość kupującego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zacznę od Pana propozycji:

  • hipoteka – bezdyskusyjnie,
  • weksel – zbytecznie, bowiem jeśli prezes nie ma majątku, to weksel nic Panu nie da,
  • zastaw – o ile jest na czym.

Najlepiej zabezpieczyć coś, co jest, istnieje i ma wymierną wartość – Pana nieruchomość.

Podpisując umowę ze spółką, proszę zwrócić uwagę na to, jaki ma ona kapitał założycielski. Przede wszystkim jednak proszę zwrócić uwagę na aktualny odpis z KRS wskazujący, czy osoba, która podpisuje umowę, ma należyte umocowanie. W KRS jest wpis określający rodzaj reprezentacji – czy sam prezes, czy prokurent, czy obaj, czy prezes i członek zarządu. Kombinacje są różne, ale podpisać akt może tylko osoba, która wymieniona jest w KRS jako reprezentacja spółki.

Ponadto przydałoby się zaświadczenie z US i ZUS o braku zaległości, aby nie zajęli nieruchomości.

Wróćmy do hipoteki – określa ona wierzytelność, ale nie zabroni spółce sprzedać gruntu razem z hipoteką. Potem pozostanie Panu egzekucja z nieruchomości.

Hipoteka jest jasna – wpis w księdze wieczystej powoduje, że ktokolwiek stanie się właścicielem, Pan ma możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości, ale zwykle taka egzekucja przez komornika nie pozwala na pełne zaspokojenie – bowiem komornik sprzedaje nieruchomość zwykle za 75% wartości.

Jednak warto byłoby, obok hipoteki, wpisać prawo pierwokupu do księgi wieczystej. Wówczas jeśli spółka sprzeda nieruchomość – Pan będzie o tym wiedział, bo może skorzystać z prawa pierwokupu.

Nadto proszę zadbać o podpisanie pełnomocnictwa niegasnącego i nieodwołalnego, aby w razie braku spłaty według harmonogramu mógł Pan przenieść na siebie z powrotem własność nieruchomości.

Czyli podpisze Pan akt sam ze sobą i znowu będzie właścicielem nieruchomości, a dodatkowo należy wówczas uregulować kwestię zwrotu dotychczasowych wpłat, nakładów – najlepiej najkorzystniej dla Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dzień połączenia spółek według Kodeksu spółek handlowych

Planujemy połączenie w trybie łączenia się spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. z uwzględnieniem...

Umowa pomiędzy firmami a naprawa zgłoszonych usterek

Doszło do transakcji pomiędzy moją firmą a firmą wykonawcy, którą była firma stolarska. W ramach umowy zakupiłam meble kuchenne, które zostały...

Dystrybucja polskich produktów w Irlandii

Mieszkam w Irlandii i chciałbym rozpocząć współpracę z polską firmy. Dokładnie chodzi o dystrybucję ich produktów w Irlandii....

Zarejestrowanie działalności w mieszkaniu i jego wynajem

Kilka dni temu na mocy darowizny otrzymałem od babci lokal mieszkalny. W tymże mieszkaniu działalność gospodarczą ma zarejestrowaną mój ojciec...

Umowa między fundacją a gminą na użyczenie działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego

Fundacja dokonała zawarcia umowy użyczenia działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego, ale nie ma dostępu do działki żadną drogą gminną....

Kontrola spółki przez burmistrza

Jestem prezesem spółki z o.o., gdzie wspólnik to w 100% gmina. Burmistrz na spotkaniu poinformował mnie, że rozpoczyna kontrolę natychmiast...

Jak zamknąć fundację?

Kilka lat temu żona razem ze mną założyła fundację, którą teraz chcielibyśmy formalnie zamknąć. Fundacja nie prowadziła działalności finansowej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}