Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż gruntu pod zabudowę spółce z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-18

Planuję transakcję sprzedaży gruntu pod zabudowę. W MPZP działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Sprzedaję ten grunt jako osoba prywatna, kupującym jest spółka z o.o., która chce zakupić grunt za ustaloną cenę, ale na raty. Spłata miałaby nastąpić według harmonogramu w ciągu 2 lat. Jako zabezpieczenie otrzymania zapłaty chcemy wpisać klauzulę o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz ustanowić hipotekę na nieruchomości. Czy wskazane byłoby zastosowanie jeszcze jakiegoś innego zabezpieczenia, a jeśli tak, to jakiego (weksel, poręczenie majątkowe podpisane przez prezesa lub zarząd, zastaw)? Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy sprzedaży gruntu na raty ze spółką z o.o., aby mieć gwarancję zapłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, że nigdy nie będzie miał Pan pewności, że spółka z o.o., która ma ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, zapłaci należność. Może Pan jedynie jak najlepiej się zabezpieczyć i liczyć na pozytywny obrót sytuacji i uczciwość kupującego.

Zacznę od Pana propozycji:

  • hipoteka – bezdyskusyjnie,
  • weksel – zbytecznie, bowiem jeśli prezes nie ma majątku, to weksel nic Panu nie da,
  • zastaw – o ile jest na czym.

Najlepiej zabezpieczyć coś, co jest, istnieje i ma wymierną wartość – Pana nieruchomość.

Podpisując umowę ze spółką, proszę zwrócić uwagę na to, jaki ma ona kapitał założycielski. Przede wszystkim jednak proszę zwrócić uwagę na aktualny odpis z KRS wskazujący, czy osoba, która podpisuje umowę, ma należyte umocowanie. W KRS jest wpis określający rodzaj reprezentacji – czy sam prezes, czy prokurent, czy obaj, czy prezes i członek zarządu. Kombinacje są różne, ale podpisać akt może tylko osoba, która wymieniona jest w KRS jako reprezentacja spółki.

Ponadto przydałoby się zaświadczenie z US i ZUS o braku zaległości, aby nie zajęli nieruchomości.

Wróćmy do hipoteki – określa ona wierzytelność, ale nie zabroni spółce sprzedać gruntu razem z hipoteką. Potem pozostanie Panu egzekucja z nieruchomości.

Hipoteka jest jasna – wpis w księdze wieczystej powoduje, że ktokolwiek stanie się właścicielem, Pan ma możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości, ale zwykle taka egzekucja przez komornika nie pozwala na pełne zaspokojenie – bowiem komornik sprzedaje nieruchomość zwykle za 75% wartości.

Jednak warto byłoby, obok hipoteki, wpisać prawo pierwokupu do księgi wieczystej. Wówczas jeśli spółka sprzeda nieruchomość – Pan będzie o tym wiedział, bo może skorzystać z prawa pierwokupu.

Nadto proszę zadbać o podpisanie pełnomocnictwa niegasnącego i nieodwołalnego, aby w razie braku spłaty według harmonogramu mógł Pan przenieść na siebie z powrotem własność nieruchomości.

Czyli podpisze Pan akt sam ze sobą i znowu będzie właścicielem nieruchomości, a dodatkowo należy wówczas uregulować kwestię zwrotu dotychczasowych wpłat, nakładów – najlepiej najkorzystniej dla Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »