Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźniony wniosek o upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-12-28

Jeżeli zarząd spółki z o.o. spóźnił się z wnioskiem o upadłość, a jednocześnie wierzyciel z tego tytułu nie poniósł straty, czy członek zarządu jest zwolniony z odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązanie spółki, która stała się niewypłacalna? Chodzi więc o sytuację, gdy wierzyciel dostałby tyle samo, nawet gdyby spółka ogłosiła upadłość wcześniej. Zapytanie dotyczy wierzyciela spółki, który teraz próbuje udowodnić, że zarząd jednak powinien zgłosić upadłość wcześniej. Przyjmijmy również trochę inny wariant: załóżmy, że poprawna data upadłości to D1, a data faktycznego złożenia upadłości to D2. Gdyby upadłość nastąpiła w dacie D1, to wierzyciel by otrzymał wierzytelność X zł. Natomiast złożenie upadłości nastąpił w dacie D2 i wierzyciel dostał 0 zł. Tu szkoda na pewno powstała, ale przed procesem zarząd ze swojej kasy wypłacił wierzycielowi kwotę X. Czyli realnie wierzyciel uzyskał to, co było możliwe. Czy w takiej sytuacji możemy uznać, że szkody nie ma i czy to załatwia sprawę co do zwolnienia z odpowiedzialności własnym majątkiem zarząd spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spóźniony wniosek o upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o. a odpowiedzialność członków zarządu

Kwestia, o którą Pan pyta, niestety jest różnie postrzegana przez sądy. Reprezentując członków zarządu w sporach opartych na art. 299 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) i powołując się na przesłankę braku szkody w takim zakresie, udawało mi się zarówno wybronić ich od odpowiedzialności, jak i niestety sądy wydawały wyroki niekorzystne. Na tym polega niezawisłość sądów. O wyroku nie decydują konkretne przesłanki, a światopogląd sędziego i jego interpretacja przepisów.

Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości a udowodnienie szkody wierzyciela

Moim zdaniem, jeżeli w wyniku niespóźnionego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nic by nie otrzymał, ponieważ spółka nie miała majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli, szkoda nie występuje i z tego powodu powództwo winno zostać oddalone. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. ma bowiem charakter sankcji za prowadzące do bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nieprawidłowości w kierowaniu jej sprawami, a wyrazem tych nieprawidłowości jest niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania zapobiegającego upadłości. Członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzyciela za tak pojmowaną szkodę, a nie za niezaspokojone zobowiązania spółki. Niezaprzeczalnie też jedną z przesłanek egzoneracyjnych [przyczyn wyłączenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka – od red.] jest okoliczność braku poniesienia przez powoda szkody wskutek niezłożenia przez zarząd spółki wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Szkoda, jako podstawa odpowiedzialności członka zarządu, musi być utożsamiana z obniżeniem potencjału majątkowego spółki, a nie z bezpośrednim uszczerbkiem w majątku wierzyciela. Powyższe oznacza konieczność porównania majątku zarządzanej przez Pana spółki: rzeczywistego istniejącego w czasie postępowania egzekucyjnego – oraz hipotetycznego, jaki by był, gdyby postępowanie upadłościowe zostało wszczęte we właściwym czasie (tak uzasadnienie wyroku SA w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I AGa 147/18). Podobnie określają ten aspekt teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2015 , sygn. akt I CSK 580/14, i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie I ACa 426/16, w treści których sądy definiują pojęcie szkody jako obniżenie potencjału majątkowego spółki i spowodowania w ten sposób stanu jej niewypłacalności. Jeżeli zatem do obniżenia potencjału majątkowe spółki w ogóle nie doszło, majątek ten był taki sam i nie pozwalał na zaspokojenie powoda od samego początku, nawet gdyby wniosek o zgłoszenie upadłości został złożony w odpowiednim czasie, to szkoda nie występuje. W moim odczuciu takie ujęcie szkody i przy okazji przesłanki egzoneracyjnej jest prawidłowe.

Spłata wierzyciela z prywatnego konta członka zarządu

Jeżeli chodzi o drugie Pana pytanie, to jeżeli tyle, ile można by uzyskać w wyniku podziału masy upadłościowej, wierzyciel otrzymał z konta prywatnego np. członka zarządu, to sytuacja jest tożsama, czyli nie wystąpiła tu szkody. Wierzyciel musiałby wykazać, że w wyniku upadłości otrzymałby więcej niż to, co mu wpłacono z prywatnego konta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »