Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

• Autor: Katarzyna Siwiec

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na rozprawie powinien być obecny pełnomocnik spółki (adwokat) albo reprezentujący spółkę członek zarządu według KRS, ewentualnie pełnomocnik adwokat i członek zarządu, czy też nikt nie powinien reprezentować spółki oprócz prokuratora działającego w interesie pokrzywdzonej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o pokrzywdzoną spółkę, to można powiedzieć, że w pewnym sensie prokurator reprezentuje jej interesy.

Jeżeli jednak chodzi o Pana jako oskarżonego, to ma Pan prawo mieć obrońcę i jeśli takiego sobie Pan ustanowił, to uważam, że powinien on reprezentować Pana interesy na rozprawie. Są przypadki, w których obrońca być musi na terminie rozprawy, w pozostałych przypadkach może się stawić ale reprezentacja interesów klienta najczęściej wymaga takiego stawiennictwa.

Art. 79 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że „w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

1) nie ukończył 18 lat;

2) jest głuchy, niemy lub niewidomy;

3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;

4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny”.

Ponadto, zgodnie z art. 80 Kodeksu oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Przepis art. 296 Kodeksu karnego nie przewiduje aż tak surowej kary, tj. przewiduje ją na poziomie od 3 miesięcy do 5 lat. Uważam jednak, że wskazany co najmniej jest udział tak Pana, jak i obrońcy. W przypadku przesłuchania świadków Pana obecność i oczywiście obrońcy także może się okazać bardzo ważna dla ochrony Pana interesów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info