Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-09

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na rozprawie powinien być obecny pełnomocnik spółki (adwokat) albo reprezentujący spółkę członek zarządu według KRS, ewentualnie pełnomocnik adwokat i członek zarządu, czy też nikt nie powinien reprezentować spółki oprócz prokuratora działającego w interesie pokrzywdzonej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o pokrzywdzoną spółkę, to można powiedzieć, że w pewnym sensie prokurator reprezentuje jej interesy.

Jeżeli jednak chodzi o Pana jako oskarżonego, to ma Pan prawo mieć obrońcę i jeśli takiego sobie Pan ustanowił, to uważam, że powinien on reprezentować Pana interesy na rozprawie. Są przypadki, w których obrońca być musi na terminie rozprawy, w pozostałych przypadkach może się stawić ale reprezentacja interesów klienta najczęściej wymaga takiego stawiennictwa.

Art. 79 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że „w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

1) nie ukończył 18 lat;

2) jest głuchy, niemy lub niewidomy;

3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;

4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny”.

Ponadto, zgodnie z art. 80 Kodeksu oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Przepis art. 296 Kodeksu karnego nie przewiduje aż tak surowej kary, tj. przewiduje ją na poziomie od 3 miesięcy do 5 lat. Uważam jednak, że wskazany co najmniej jest udział tak Pana, jak i obrońcy. W przypadku przesłuchania świadków Pana obecność i oczywiście obrońcy także może się okazać bardzo ważna dla ochrony Pana interesów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa chroniącą przed niedostarczeniem towaru

Mój dostawca palet stara się o faktoring. Pieniądze mają mu wypłacać na postawie faktur wystawianych do mnie. On chce wystawiać mi fakturę,...

 

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj....

 

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

 

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu

Rada nadzorcza banku spółdzielczego czasowo oddelegowała swego członka do zarządu, czym pozbawiła go możliwości głosowania. Czy obecność oddelegowanego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »