Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sporadyczne wykonywanie usług podczas urlopu macierzyńskiego

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2016-12-23

Jestem mamą dwójki dzieci aktualnie na urlopie macierzyńskim. W domu sporadycznie „dorobię”, sobie wykonując zabiegi przedłużania rzęs lub manicure. Przyjmuję maksymalnie 4 klientki w miesiącu, co daje mi zysku ok. 200 zł. Czy przy tak małej kwocie muszę zakładać działalność? Co się stanie, gdy ktoś na mnie doniesie? Czy będę miała jakieś szanse w sądzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, należy wyjść od definicji, czym jest „działalność gospodarcza”. Otóż zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Z kolei zgodnie Ordynacją podatkową działalność gospodarcza oznacza każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Z powyższego wynika, że zasadniczo każda działalność, która wykonywana jest w sposób stały i powtarzalny, która wymaga pewnego nakładu pracy i starań oraz z której uzyskiwany jest zarobek, będzie uznana za działalność gospodarczą. Przepisy podatkowe dotyczące osób fizycznych – czyli także Pani – nie ustalają jakiegoś dolnego limitu dochodu, powyżej którego konieczna byłaby rejestracja działalności. Generalnie podatkowi podlegają wszelkiego rodzaju dochodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi np. że:

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

1)  stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2)  działalność wykonywana osobiście”.

Nadmienić trzeba również, że przekroczenie limitu kwoty 150 000 zł uzyskanej w roku podatkowym z tytułu sprzedaży usług kosmetycznych oznacza objęcie podatkiem VAT (od towarów i usług), co wymaga rejestracji na druku VAT-R.

Niezapłacenie podatku w terminie (nie odprowadzenie zaliczki) powoduje powstanie zaległości, która będzie musiała być zwrócona urzędowi skarbowemu wraz z odsetkami podatkowymi.

Podobnie ma się rzecz ze składkami na ZUS – które mają podobny charakter do podatku – każdy przedsiębiorca winien je odprowadzać po uprzednim zarejestrowaniu się w ZUS-ie. W Pani przypadku z racji pozostawania w zatrudnieniu – do opłacania byłaby jedynie składka zdrowotna w wysokości preferencyjnej, tj. 288,95 zł miesięcznie.

Zarówno organy administracji skarbowej, jak i ZUS mogą skontrolować podatnika, co może nastąpić także wskutek donosu.

Ponadto powinna Pani mieć świadomość, że prowadzenie działalności bez rejestracji jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności – zgodnie z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń „ten kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Warto też zwrócić uwagę na specyfikę czynności, które Pani wykonuje. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 pkt 5 – powinna Pani przejść badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Klientki korzystające z usług kosmetycznych mogą bowiem być nosicielami wirusów, bakterii lub grzybów. Na ryzyko zakażenia są narażone osoby świadczące usługi, a więc również Pani, a także istnieje możliwość przeniesienia drobnoustrojów na inne osoby poprzez zainfekowane dłonie ww. osób lub źle przygotowane narzędzia. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie wymogów w tym zakresie należy skontaktować się z lokalną placówką Sanepid.

Co do szans w sądzie to trudno to szacować – pewne jest to, że zanim sprawa trafiłaby do sądu, musiałaby zostać przeprowadzona procedura administracyjna – związana np. z koniecznością zapłaty zobowiązania podatkowego. Ewentualnie byłaby też sprawa wykroczeniowa. W obu przypadkach musiałby Pani wykazać w sądzie, że Pani działalność nie miała cech określonych w definicji działalności gospodarczej wskazanej na wstępie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Założenie własnego biura rachunkowego przez zwolnioną księgową

Czy zwolnienie dyscyplinarne księgowej w biurze rachunkowym z art. 52 Kodeksu pracy wyklucza otworzenie własnego biura rachunkowego? Ewentualnie czy...

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności

Prowadziliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną przez 2 miesiące, w tym czasie wpłynęły na konto firmowe zaliczki od klientów na realizację pewnej...

Jak najprościej przejąć biznes męża?

Od wielu lat pomagam mężowi prowadzić działalność. Obecnie przebywa w szpitalu, jest przewlekle chory i przejdzie na rentę. Jak najprościej...

Czy mogę sprzedawać przedmioty po kilka sztuk jednemu nabywcy po niższej cenie?

Czy zgodne z prawem jest założenie sklepu internetowego sprzedającego osobom prywatnym po kilka sztuk danego przedmiotu taniej niż w innych sklepach?...

Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Prowadzę jednoosobowa działalność i chciałbym wiedzieć, czy wymagane są szkolenia prowadzone przez prywatną firmę, która od jakiegoś czasu wydzwania...

Przekazanie sklepu córce

Muszę przepisać jeden sklep na córkę (jestem matką). Jak to zrobić najtaniej i/lub najprościej? Córka jest absolwentką i nie prowadziła...

Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi

Mam teoretyczną możliwość otrzymania zlecenia na wykonanie projektu architektonicznego. Czy architekt bez prowadzonej działalności gospodarczej może jako...

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping

Chciałbym założyć działalność gospodarczą jako pośrednik/konsultant w sprzedaży internetowej z Azji, tzw. dropshipping. Pośredniczenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}