Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-08-19

Dnia 29.04 br. pewna firma – nasz długoletni kontrahent i współpracownik – wypowiedziała nam bez żadnej zapowiedzi umowę o współpracy. Pismo zostało doręczone do siedziby naszej firmy przez dyrektora drugiego przedsiębiorstwa. Pismo odebrał pracownik techniczny niemający do tego uprawnień i podpisał odbiór. W tym czasie właściciel naszej firmy przebywał na urlopie po porodzie żony i nie było z nim kontaktu. O otrzymaniu wypowiedzenia umowy dowiedział się dopiero kilka dni później, po powrocie. Czy dnia 29.04 nastąpiło skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy? Czy było to dopiero dnia, gdy nasz dyrektor zapoznał się z pismem? Od kiedy obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W przedstawionej sprawie mamy następujący stan faktyczno-prawny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kontrahent wypowiedział umowę o współpracy  z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Taki termin przewidziany jest w Państwa umowie. Wypowiadający zachował formę pisemną i uzyskał potwierdzenie doręczenia korespondencji do siedziby drugiego kontrahenta. W mojej ocenie doręczenia dokonano prawidłowo i bieg terminu wypowiedzenia został rozpoczęty w dniu 29.04.2014 r. – przez co wskazany przez Kontrahenta termin rozwiązania umowy jest także prawidłowy.

Teraz krok po kroku uzasadnię swoje stanowisko w odniesieniu do Pana wątpliwości i podanych okoliczności, które nie mają wpływu na  skutecznie dokonane wypowiedzenie. W tym miejsce pragnę zwrócić uwagę, że  umowa nie zawiera szczególnego trybu wypowiedzenia i doręczeń poza ustaleniem, iż termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Ma to istotne znaczenie – bowiem gdy umowa „milczy”, to „głos” mają przepisy Kodeksu cywilnego – tak jak stanowi § 9 umowy. Tu już jest to rada „po czasie”, jednak na przyszłość zalecam formułowanie procedur wypowiedzenia umowy w jej treści. Jak widać – warto.

Rzutuje to następująco na istotne kwestie prawne:

 1. Termin – § 5 umowy określa go lakonicznie na 3 miesiące. Kodeks cywilny zaś nakazuje następujące jego obliczenie:

  „Art. 112. [Termin w tygodniach, miesiącach, latach] Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia”.

  Wskazanie w piśmie wypowiadającym dnia 28.07.2014 r. jest więc zgodne zarówno z umową, jak i Kodeksem cywilnym. 
   
 2. Doręczenie oświadczenia woli /wypowiedzenia wraz z potwierdzeniem odbioru:

  W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż pracownik firmy przyjmujący pismo z oświadczeniem woli miał obowiązek jego odbioru – bowiem odmowa mogłaby pociągać za sobą negatywne skutki po stronie firmy odmawiającej przyjęcia pisma. Najistotniejsze jest bowiem to, że ów pracownik nie musiał mieć upoważnień, gdyż nie składał w imieniu Państwa firmy jakichkolwiek wiążących oświadczę woli. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa stanowi do czyich rąk ma być doręczone wypowiedzenie i kto ma potwierdzić jego otrzymanie. Co do zasady zaś przyjęcie pisma nie jest decyzją merytoryczna, ale techniczną. Dlatego zachowanie pracownika było prawidłowe, zaś osoba doręczająca miała prawo żądać takiego potwierdzenia zgodnie z domniemaniem zawartym w poniższym przepisie Kodeksu cywilnego:

  „Art. 97.  [Osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa] Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”.

  Nie ma więc znaczenia – czy to był elektronik, sekretarka czy stróż nocny – pismo doręczono skutecznie.
   
 3. Chwila skutecznego złożenia oświadczenia woli /wypowiedzenia:

  To także precyzuje Kodeks cywilny, natomiast wspominam o tym à propos faktu zapoznania się przez właściciela firmy z wypowiedzeniem dopiero po kilku dniach. To bez znaczenia, bowiem przepisy mówią o możliwości, a nie faktycznym zapoznaniu się. Taka możliwość powstała z chwilą doręczenia pisma do siedziby Państwa firmy.

  Oto przepis właściwy przepis Kodeksu cywilnego:

  „Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]
  § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.” 
   
 4. Forma wypowiedzenia:

  Umowa ma formę pisemna zwykłą, taki sam wymów obowiązuje wobec wypowiedzenia – zachowano tą formę, zgodnie z przepisem:
  „Art. 78. [Zwykła forma pisemna]
  § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Mając powyższe na względzie – nie znajduję żadnego punktu zaczepienia ani w treści umowy, ani w przepisach Kodeksu cywilnego, który pozwalałby uznać rozpoczęty bieg terminu za nieważny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}