Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-05

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to skompletowanie wszystkich podpisów zajmie mi co najmniej tydzień. Czy data podpisu może być datą późniejszą? Czy data może być wpisana pod każdym podpisem przez jedną powołaną osobę? Czy mogę skompletować podpisy na 5 oddzielnych egzemplarzach? Czy istnieje jakąś zgodna z prawem procedura w tym przypadku? W Polsce jest wiele spółek z zarządem wieloosobowym i częściowo przebywającym za granicą, a więc zakładam, że musi być na to jakieś rozwiązanie.

Pozdrawiam,
Hania

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mimo że rejestracjami i obsługą spółek zajmuję się od lat, z taką sytuacją nie spotkałem się. Nie mieli z taką sytuacją także do czynienia sędziowie z wydziału KRS. Interpretacja zapisów ustawy jednak jest jednoznaczna i nie podlega wątpliwości. Kwestię podpisywania sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Zgodnie bowiem z treścią art. 52:

 

„1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

 

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy  wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego”.

Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a w przypadku gdy funkcję tę pełni wieloosobowy organ – wszyscy jego członkowie, niezależnie od dokonanych, w umowie lub statucie spółki czy spółdzielni, zapisów co do sposobu reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki. Z zapisów ustawy wynika wprost, iż chodzi o jeden dokument. Wszyscy członkowie zarządu podpisują jedno sprawozdanie finansowe. Bez wątpienia taki był zamysł i cel przepisu. Członkowie zarządu mogą odmówić podpisania sprawozdania, dołączając pisemne wyjaśnienia swego stanowiska. Podpisanie sprawozdania finansowego jest równoznaczne ze stwierdzeniem ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Oczywiście także w innych, niewymienionych przypadkach poszczególni członkowie zarządu mogą odmówić podpisania sprawozdania finansowego, zgłaszając pisemne oświadczenie odmowy.

Podpisy wraz z datami należy złożyć na wszystkich elementach sprawozdania finansowego. W przypadku wielostronicowych „Dodatkowych informacji i objaśnień”, podobnie jak w przypadku sprawozdania z działalności, zasadne jest parafowanie (przynajmniej przez jedną osobę) wszystkich stron tych dokumentów.

W mojej ocenie nie ma możliwości złożenia oddzielnych sprawozdań podpisanych przez każdego członka zarządu. Mówi o tym zapis ustawy – sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie zarządu. Chodzi o podpis pod jednym dokumentem. Nie widzę natomiast żadnych przeciwwskazań, aby daty podpisów były różne. Wynika to z uwarunkowań technicznych i konieczności przekazania sprawozdania każdemu z członków zarządu.

Ustawa mówi wprost, iż sprawozdanie podpisują członkowie zarządu. Nie może tego zrobić ustanowiony pełnomocnik. Wynika to z celu przepisu  podpisanie sprawozdania jest stwierdzeniem ponoszenia odpowiedzialności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Ochrona członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników

Czy członek rady nadzorczej spółki prywatnej wybrany przez pracowników ma taką samą ochronę stosunku pracy jak to ma miejsce w spółkach powstałych...

 

Reprezentowanie spółki do określonej wysokości

Spółka jawna ma trzech wspólników, w umowie spółki jest zapis o reprezentowaniu spółki przez każdego wspólnika do wysokości 10 tys. zł,...

 

Zmniejszenie udziału w firmie

Posiadam ponad 5% akcji firmy. Zamierzam sprzedać część akcji, co spowoduje spadek mojego udziału poniżej 5%. Czy o tym fakcie powinienem zawiadomić...

 

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?

Prowadzę (jako członek zarządu) stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i w związku z tym mam pytanie natury prawnej. Jak co roku organizuję...

 

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo...

 

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?

Rok temu sprzedałam udziały w spółce z o.o. U notariusza złożono podpisy, jednak tylko na jednym egzemplarzu umowy notarialnie poświadczonej,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »