Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia za wynajem pojazdów i maszyn od zadłużonej firmy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-07-29

Mam pytanie z zakresu prawa i księgowości spółki z o.o. Sprawa wygląda tak. Nasza firma jest mała spółką z o.o. i chce wynająć od innej firmy, nazwijmy ją X (działalność jednoosobowa), maszyny i pojazd. Firma ta ma te maszyny i samochód w leasingu. Jest w słabej kondycji i ma zajęcia komornicze, między innymi wierzytelności u kontrahentów, w tym również u nas. Czyli gdyby wykonała dla nas jakąś sprzedaż, to nie możemy im zapłacić, tylko przelać kasę komornikowi. Przy założeniu, że firma X ma oficjalną zgodę od leasingodawcy na podnajęcie (użyczenie czy jak to nazwać?) przedmiotu leasingu naszej firmie. Czy nasza firma może w ramach tej umowy między nami a firmą X ma płacić jej wynagrodzenie w taki sposób, że płaci faktury leasingu za firmę X? Czy możemy księgować takie płatności jako nasze koszty?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Według ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Maszyny i samochód będące w leasingu firmy X mogą być:

  1. używane przez spółkę z o.o. odpłatnie,
  2. używane przez spółkę z o.o. nieodpłatnie

Nieodpłatne użytkowanie wymagałoby zapewne zgody leasingodawcy, lecz niczego by nie załatwiało. Po stronie spółki powstałby dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i obowiązek ujęcia go w księgach oraz opodatkowania. Dochód byłby równy stawkom rynkowym najmu maszyn i samochodu.

Używanie odpłatne musiałoby odbywać się na mocy umowy, a za zgodą leasingodawcy. Firma X nadal musiałaby opłacać faktury, a nie mogłaby tego robić z pieniędzy spółki po ich otrzymaniu (byłyby one w ramach zajęcia przekazane przez spółkę z o.o. do komornika). Odpłatność to:

  1. faktury dla spółki od firmy X,
  2. płacenie faktur przez spółkę,
  3. wobec zajęcia wierzytelności w spółce – konieczność przekazania wynagrodzenia do komornika.

Skutkiem tego byłyby nieopłacone faktury leasingowe.

W obecnym stanie prawnym oraz faktycznym nie jest możliwe skonstruowanie takiej umowy między firmą X a spółką, by na jej podstawie spółka opłacała faktury leasingowe firmy X i użytkowała maszyny i samochód odpłatnie lub nieodpłatnie. Zgoda leasingodawcy nie ma wpływu na zasady uiszczania przez spółkę wynagrodzenia na rzecz firmy X. Zatem przy umowie odpłatnej i nieodpłatnej nie ma możliwości zaliczenia opłacenia faktur koszty spółki.

Mając na uwadze domyślny cel operacji (dalsze użytkowanie maszyn i samochodu przy jednoczesnym opłacaniu faktur oraz nieprzekazywania ewentualnego wynagrodzenia dla firmy X, albowiem jest ono zajęte), w rachubę wchodzi:

  1. przejęcie umów leasingowych ze zgodą leasingodawcy,
  2. przejęcie długu firmy X wobec leasingodawcy za zgodą firmy X oraz leasingodawcy.

Przejęcie umów leasingu dałoby spółce prawo do używania maszyn i samochodu z prawem ich wykupienia po zakończeniu leasingu (prawdopodobnie). Spółka miałaby prawo księgować opłaty z tytułu przejętego leasingu jako swoje koszty.

Według Kodeksu cywilnego:

„Art. 391. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia”.

Umowa musiałaby być zawarta między firmą X oraz spółką. Wymagana byłaby zgoda leasingodawcy. Skutek umowy to opłacanie faktur przez spółkę bez prawa użytkowania (przy użytkowaniu nieodpłatnym po stronie spółki powstanie dochód do opodatkowania).

Podobne zasady oraz efekt wywołałaby umowa, na mocy której spółka  zobowiązałaby się zwolnić firmę X od obowiązku świadczenia – zapłaty za wystawioną fakturę. W obydwu powyższych przypadkach – kwoty zapłacone nie stanowiłyby dla spółki kosztów.

Możliwe jest zawarcie umowy ze wskazaniem, że spółka (dłużnik) spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej (leasingodawca). Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać. Umowa mogłaby obejmować wszystkie pozostałe do uiszczenia opłaty z tytułu umów leasingowych firmy X. Tylko przejęcie umów leasingu spełnia wymogi do ujęcia opłat z tego tytułu w kosztach spółki. Niestety – kwoty zapłacone nie stanowiłyby dla spółki kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}