Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z bycia VAT-owcem a zwrot VAT

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-09-28

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Przed 5 laty nabyłem samochód osobowy i wprowadziłem go do środków trwałych. Z tego tytułu odliczyłem kilka tysięcy podatku VAT. Obecnie zamierzam zrezygnować z bycia VAT-owcem. Czy będę zobowiązany do zwrotu podatku VAT, a jeśli tak, to w jakiej części?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

U podatników podatku od towarów i usług zasadą jest prawo do obniżenia przez nich kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to przysługuje w takim zakresie, w jakim nabywane towary wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego przy nabyciu samochodu stanowi suma podatku: a) określonego w fakturach (dokumentach celnych), a także b) będącego kwotą podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, bądź w razie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT w przypadku zakupu samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, zarówno za gotówkę, w kredycie samochodowym czy leasingu, odpis podatku VAT został ograniczony. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% (nie więcej niż 6000 zł) podatku należnego.

W chwili zmiany przeznaczenia samochodu z działalności opodatkowanej na zwolnioną z VAT powstaje konieczność skorygowania AT odliczonego od nabycia samochodu, o ile wycofanie pojazdu nastąpi w tzw. okresie korekty. Dla samochodów będących środkami trwałymi okres ten wynosi (art. 21 ustawy o VAT):

  • 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym samochód został wydany do użytkowania – dla samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł;
  • 60 miesięcy, licząc od końca roku, w którym samochód został oddany do użytkowania – dla samochodu o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł. Po upływie tego okresu wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT.

Z zadanego pytania wynika, iż przedmiotowy samochód jest towarem używanym, ponieważ był wykorzystywany przez okres ok. 5 lat. Napisał Pan także, iż przysługiwało Panu tylko częściowe odliczenie podatku VAT, ponieważ jest to samochód osobowy. A zatem zakładam, że znajduje się on w tzw. okresie korekty. Jeżeli samochód byłby używany przez rok, to w takiej sytuacji prawo do odliczenia przysługiwałoby tylko w wysokości 20% odliczonego VAT. Pozostałą kwotę w wysokości 80% odliczonego podatku należałoby skorygować w deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpiło przekazanie lub sprzedaż. Każdy kolejny rok użytkowania skutkuje zwiększeniem kwoty, którą można odliczyć o 20%., czyli jeżeli samochód był użytkowany przez dwa lata trzeba korygować 60% odliczonego podatku, przez trzy lata – 40%, a przez cztery już tylko 20% (art. 90b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). A zatem gdyby Pan sprzedawał samochód albo zakończył swoją działalność przedsiębiorczą, korekta na wskazanych powyżej zasadach, obejmowałaby 4 lata. Jednakże jeżeli nie rezygnuje Pan z prowadzenia dalszej działalności, a jedynie zaprzestaje być „VAT-owcem” , nie ma Pan obowiązku dokonywać korekty, ponieważ ta obejmuje jedynie ww. przypadki. Nie ma wśród nich dalszej działalności. A zatem o ile samochód nadal jest używany w działalności gospodarczej, AT tu jest dla Pana obojętny i nie dokonuje Pan żadnych korekt.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej jednocześnie

Czy można jednocześnie rozliczać dwa rodzaje działalności gospodarczej dwoma różnymi formami opodatkowania? Obecnie mam sklep z butami i rozliczam...

Sprzedaż rękodzieła na zagranicznych portalach aukcyjnych

Mam zamiar sprzedawać rękodzieło wykonywane osobiście na zagranicznych portalach aukcyjnych (plus ewentualnie na polskich). Chcę wykonywać zabawki oraz...

Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy

Zamierzam prowadzić gabinet psychoterapii w formie działalności gospodarczej w mieszkaniu, którego jestem właścicielem. Mieszkanie znajduje się pod...

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}