Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z bycia VAT-owcem a zwrot VAT

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-09-28

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Przed 5 laty nabyłem samochód osobowy i wprowadziłem go do środków trwałych. Z tego tytułu odliczyłem kilka tysięcy podatku VAT. Obecnie zamierzam zrezygnować z bycia VAT-owcem. Czy będę zobowiązany do zwrotu podatku VAT, a jeśli tak, to w jakiej części?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

U podatników podatku od towarów i usług zasadą jest prawo do obniżenia przez nich kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to przysługuje w takim zakresie, w jakim nabywane towary wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego przy nabyciu samochodu stanowi suma podatku: a) określonego w fakturach (dokumentach celnych), a także b) będącego kwotą podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, bądź w razie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT w przypadku zakupu samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, zarówno za gotówkę, w kredycie samochodowym czy leasingu, odpis podatku VAT został ograniczony. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% (nie więcej niż 6000 zł) podatku należnego.

W chwili zmiany przeznaczenia samochodu z działalności opodatkowanej na zwolnioną z VAT powstaje konieczność skorygowania AT odliczonego od nabycia samochodu, o ile wycofanie pojazdu nastąpi w tzw. okresie korekty. Dla samochodów będących środkami trwałymi okres ten wynosi (art. 21 ustawy o VAT):

  • 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym samochód został wydany do użytkowania – dla samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł;
  • 60 miesięcy, licząc od końca roku, w którym samochód został oddany do użytkowania – dla samochodu o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł. Po upływie tego okresu wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT.

Z zadanego pytania wynika, iż przedmiotowy samochód jest towarem używanym, ponieważ był wykorzystywany przez okres ok. 5 lat. Napisał Pan także, iż przysługiwało Panu tylko częściowe odliczenie podatku VAT, ponieważ jest to samochód osobowy. A zatem zakładam, że znajduje się on w tzw. okresie korekty. Jeżeli samochód byłby używany przez rok, to w takiej sytuacji prawo do odliczenia przysługiwałoby tylko w wysokości 20% odliczonego VAT. Pozostałą kwotę w wysokości 80% odliczonego podatku należałoby skorygować w deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpiło przekazanie lub sprzedaż. Każdy kolejny rok użytkowania skutkuje zwiększeniem kwoty, którą można odliczyć o 20%., czyli jeżeli samochód był użytkowany przez dwa lata trzeba korygować 60% odliczonego podatku, przez trzy lata – 40%, a przez cztery już tylko 20% (art. 90b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). A zatem gdyby Pan sprzedawał samochód albo zakończył swoją działalność przedsiębiorczą, korekta na wskazanych powyżej zasadach, obejmowałaby 4 lata. Jednakże jeżeli nie rezygnuje Pan z prowadzenia dalszej działalności, a jedynie zaprzestaje być „VAT-owcem” , nie ma Pan obowiązku dokonywać korekty, ponieważ ta obejmuje jedynie ww. przypadki. Nie ma wśród nich dalszej działalności. A zatem o ile samochód nadal jest używany w działalności gospodarczej, AT tu jest dla Pana obojętny i nie dokonuje Pan żadnych korekt.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej jednocześnie

Czy można jednocześnie rozliczać dwa rodzaje działalności gospodarczej dwoma różnymi formami opodatkowania? Obecnie mam sklep z butami i rozliczam...

 

Sprzedaż rękodzieła na zagranicznych portalach aukcyjnych

Mam zamiar sprzedawać rękodzieło wykonywane osobiście na zagranicznych portalach aukcyjnych (plus ewentualnie na polskich). Chcę wykonywać zabawki oraz...

 

Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy

Zamierzam prowadzić gabinet psychoterapii w formie działalności gospodarczej w mieszkaniu, którego jestem właścicielem. Mieszkanie znajduje się pod...

 

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres...

 

Prowadzenie działalności przy składkach na KRUS

Jestem nauczycielem, ale nie pracuję. Ubezpieczam się w KRUS od 4 lat. Mam zamiar otworzyć swoją działalność. Chciałabym m.in. uczyć obserwowania...

 

Aspekty podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie

Przepisałam w akcie notarialnym darowizny całe przedsiębiorstwo (sklep) na córkę (nie płaciłam podatku od darowizn ani VAT-u). Jednak ona nie chce dalej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »