Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-08-19

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie mogę w żadnym urzędzie potwierdzić, czy w takim domu mogę zarejestrować istniejącą działalność gospodarczą (praca biurowa, wykorzystuję jeden, pokój czyli 10% pow. nieruchomości).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli nie zmienia Pani sposobu użytkowania domu, to może Pani bez przeszkód prowadzić niniejszą działalność gospodarczą. Mając na uwadze art. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach”.

Rodzaj gruntu czy też wypis z rejestru, na jakim znajduje się budynek, nie ma znaczenia przy rejestracji działalności gospodarczej.

Organ bowiem nie narzuca przedsiębiorcy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani nie zakazuje prowadzenia takiej działalności w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o dom, w którym będzie Pani także mieszkać, to jedyną okolicznością, która wymaga analizy, jest zmiana użytkowania takiego lokalu.

Zgodnie natomiast z treścią art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

Jeżeli jednak chce Pani prowadzić w pokoju biuro, to oczywiście powyższy przepis nie ma zastosowania. Dla ustawodawcy kluczowa jest bowiem zmiana bezpieczeństwa i warunków takiego obiektu budowlanego. Wiadome jednak jest, iż domowe biuro nie kwalifikuje powyższych przesłanek.

Ponadto wskazuję, iż nie ma w obowiązujących przepisach obostrzenia co do miejsca, w którym działalność gospodarcza ma być zarejestrowana. Teoretycznie może Pani ją zarejestrować wszędzie. Dopuszczalne jest także zarejestrowanie działalności np. w wynajmowanym mieszkaniu. Oczywiście, trzeba legitymować się wtedy odpowiednim tytułem umownym, jednak w myśl art. 10 ust. 1 powyższej ustawy organy działają na podstawie pogłębionego zaufania do przedsiębiorcy.

Podsumowując, wskazuję, iż jeżeli prowadzona przez Panią działalność gospodarcza, nie zmienia sposobu użytkowania obiektu budowlanego, to nie ma prawnych przeszkód, aby prowadziła Pani działalność gospodarczą w domu. Proszę jednak pamiętać, iż działalność taka nie powinna być uciążliwa dla sąsiadów – jeżeli jednak jest to biuro, to nie powinno to generować nadmiernych uciążliwości. Marginalnie także podkreślam, że często praktyką – z uwagi na koszty oraz charakter działalności – jest rejestrowanie przedsiębiorstw we własnych domach czy też mieszkaniach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »