Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przynależność do majątku osobistego zysków spółki jawnej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-10-17

Przed ślubem otwarliśmy z narzeczoną spółkę jawną (ja mam 75%, żona 25%). Co roku otrzymujemy wypłatę części zysku, resztę inwestujemy w firmę. Czy po rozwodzie żona będzie miała prawo do moich udziałów? Dodam, że mamy wspólność majątkową.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiona sytuacja jest skomplikowana od strony prawnej. Sąd Najwyższy zajmował się już problemami związanymi z rozliczeniem małżonków z tytułu nakładu poniesionego z majątku wspólnego na pokrycie wkładu w spółce osobowej w uchwale z dnia 15 września 2004 r., sygn. akt III CZP 46/2004 (OSNC 2005/9 poz. 152). W uchwale tej uznał, że wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce osobowej ze środków należących do majątku wspólnego małżonków podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stosowanego w drodze analogii. W jej uzasadnieniu wskazał, że w wyniku wniesienia wkładu do spółki z majątku wspólnego, wspólnik otrzymuje uprawnienia spółkowe, stanowiące jego odrębną własność. W ten sposób dochodzi do przysporzenia jego majątku osobistego kosztem majątku wspólnego. Ponieważ wkład z majątku wspólnego wchodzi do majątku spółki, a nie do majątku odrębnego małżonka będącego jej wspólnikiem, dlatego do rozliczenia tej wierzytelności uzasadnione jest zastosowanie art. 45 w drodze analogii. Dalej Sąd Najwyższy przyjął, że, co do zasady, małżonek będzie mógł żądać zwrotu połowy wartości środków, które zostały wniesione tytułem wkładu z majątku wspólnego, chyba że sąd ustali inne udziały w majątku dorobkowym. Rozwiązanie takie uznał za korzystniejsze dla ochrony interesu małżonka osoby, która wniosła wkład z majątku wspólnego, niż przyznanie mu prawa do udziału w rozumieniu art. 875 Kodeksu cywilnego.

Taka sytuacja nie miała miejsca w Państwa sprawie. Wkłady pochodziły z majątku osobistego i nie podlegają one rozliczeniom w trakcie podziału. Wprawdzie ostatnio lansowane jest stanowisko, iż małżonek może być dopuszczony do partycypowania w tym powiększeniu majątku spółki, co wynika z art. 32 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzednio obowiązującego, a obecnie z art. 31. W niektórych orzeczeniach mówi się wręcz, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala przyjąć domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej zostały nabyte do majątku dorobkowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1998 r., sygn. akt I CKN 830/97, czy postanowienie z dnia 6 lutego 2002 r. ,sygn. akt V CKN 803/2000 LexPolonica nr 385509). Także w doktrynie podkreśla się, że ewentualne wątpliwości dotyczące przynależności przedmiotu do majątków małżonków należy rozstrzygać na korzyść majątku wspólnego. Respektując to zgodne stanowisko nauki i judykatury, trzeba przyjąć, że do majątku wspólnego należy też przyrost wartości spółki osobowej.

Reasumując, wkłady w spółce stanowią majątek osobisty. W mojej ocenie jednak zwiększenie wartości spółki stanowić będzie wartość podlegającą podziału w trakcie podziału majątku dorobkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne...

 

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011...

 

Sposoby rozwiązania spółki jawnej

Rozwiodłam się z mężem, bo od dawna się nade mną znęcał psychicznie i fizycznie. Od lat jednak prowadziliśmy spółkę jawną. Obecnie...

 

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT

Kilka lat temu wprowadziliśmy do spółki jawnej rozpoczętą budowę sklepu wraz z gruntem. W międzyczasie na gruncie pobudowaliśmy garaże oraz...

 

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki jawnej

Mój mąż od niedawna jest wspólnikiem (jednym z trzech) spółki jawnej. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność wspólnika za długi...

 

Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?

Co przepisy mówią o wynagrodzeniu wspólników za wykonywaną pracę w spółce jawnej? Wiadomo, że wchodzi w rachubę pobieranie zaliczek na...

 

Doręczenie wypowiedzenia wspólnikom, którzy są dłużnikami

Wierzyciel doręczył skutecznie dwóm wspólnikom spółki jawnej (którzy są jedynymi wspólnikami tej spółki) będącym jego dłużnikami oświadczenia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »