Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie części mieszkania na potrzeby spółki komandytowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-24

Czy prezes spółki komandytowej może przeznaczyć część mieszkania na cele związane z działalnością spółki? Czywtedy istnieje możliwość odliczenie części podatku VAT wynikającego z faktury zakupu prywatnie tego lokalu przez prezesa w spółce? Spółka jest podatnikiem VAT.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

 Bardzo dziękuję za pomoc - jestem usatysfakcjonowany.
Stanisław, nauczyciel, 57 lat
 Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie wystawiłam opinii od razu, ale wystawiłam bardzo pozytywną opinię na temat odpowiedzi Państwa na moje pierwsze pytanie i wydawało się mi ,że ona wystarczy. Otóż jestem nadal bardzo zadowolona i z drugiej odpowiedzi na moje pytanie uzupełniające. Odpowiedź nadeszła szybko, była udzielona bardzo precyzyjnie a udzielająca odpowiedzi Pani mecenas podeszła do tematu wielopłaszczyznowo. Bardzo dziękuję . Państwa odpowiedź i informacja bardzo pomogła mi w szybkim podjęciu mojej decyzji. Oby wszystko tak działało w naszym kraju jak Państwa portal. 
Małgorzata, ekonomistka
Profesjonalizm, szybkość
Anna
Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr

Prawo nie zabrania dokonania użyczenia na rzecz spółki składnika majątku prezesa, więc samo użyczenie jest możliwe. Pyta Pani „czy wtedy istnieje możliwość odliczenie części podatku VAT wynikającego z faktury zakupu prywatnie tego lokalu przez prezesa w spółce”. Nie, nie ma takiej możliwości, by spółka odliczyła podatek od towarów i usług faktury dokumentującej zakup prywatnie tego lokalu przez prezesa.

Przede wszystkim spółka nie jest nabywcą, nie ponosi jakiegokolwiek wydatku związanego z nabyciem i z technicznego punktu widzenia nie posiada faktury, a zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego (gdy w ogóle jest to możliwe) stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Oczywiście, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej – co wynika z ust. 7b art. 86 ustawy; nie mamy tu jednak do czynienia z taką sytuacją, gdyż spółka nie poniosła jakichkolwiek nakładów na nabycie.

Nie ma tu również mowy o potraktowaniu tej sytuacji jako nabycia przed rozpoczęciem działalności przez spółkę i potraktowania faktury jako dokumentującej wydatki inwestycyjne poniesione przez komandytariusza przed rejestracją spółki.

Reasumując, moim zdaniem w opisanej sytuacji brak jest prawa do odliczenia przez spółkę podatku z faktury dokumentującej prywatny zakup prezesa, nawet jeśli zamierza on użyczyć spółce nabyty majątek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Pytanie dotyczy jak najszybszego (np. pod koniec tego miesiąca*) wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. W załączniku przesyłam skan umowy...

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ewidencji środków trwałych posiadam nieruchomość (amortyzowaną). Jednocześnie jestem...

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej muszą podpisać wszyscy wspólnicy, czy wystarczy podpis prezesa spółki z o.o. będącej...

Zakończenie działalności spółki komandytowej

Spółka komandytowa kończy działalność poprzez rozwiązanie, na jaki dzień sporządza bilans? Czy sporządza go na dzień podjęcia uchwały...

Brak 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego spółki komandytowej

Zdecydowałam się zamknąć spółkę komandytową. Jest w niej dwóch wspólników zgodnych co do tej decyzji. Księgowość twierdzi, że należy zawiesić...

Przekształcenie rodzinnej spółki jawnej w spółkę komandytową

Reprezentuję rodzinną spółkę jawną. Wspólnikami są: ja, żona, syn i córka o równych udziałach. Zamierzamy przekształcić się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}