Kategoria: Spółka komandytowa

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie części mieszkania na potrzeby spółki komandytowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-24

Czy prezes spółki komandytowej może przeznaczyć część mieszkania na cele związane z działalnością spółki? Czywtedy istnieje możliwość odliczenie części podatku VAT wynikającego z faktury zakupu prywatnie tego lokalu przez prezesa w spółce? Spółka jest podatnikiem VAT.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Prawo nie zabrania dokonania użyczenia na rzecz spółki składnika majątku prezesa, więc samo użyczenie jest możliwe. Pyta Pani „czy wtedy istnieje możliwość odliczenie części podatku VAT wynikającego z faktury zakupu prywatnie tego lokalu przez prezesa w spółce”. Nie, nie ma takiej możliwości, by spółka odliczyła podatek od towarów i usług faktury dokumentującej zakup prywatnie tego lokalu przez prezesa.

Przede wszystkim spółka nie jest nabywcą, nie ponosi jakiegokolwiek wydatku związanego z nabyciem i z technicznego punktu widzenia nie posiada faktury, a zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego (gdy w ogóle jest to możliwe) stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Oczywiście, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej – co wynika z ust. 7b art. 86 ustawy; nie mamy tu jednak do czynienia z taką sytuacją, gdyż spółka nie poniosła jakichkolwiek nakładów na nabycie.

Nie ma tu również mowy o potraktowaniu tej sytuacji jako nabycia przed rozpoczęciem działalności przez spółkę i potraktowania faktury jako dokumentującej wydatki inwestycyjne poniesione przez komandytariusza przed rejestracją spółki.

Reasumując, moim zdaniem w opisanej sytuacji brak jest prawa do odliczenia przez spółkę podatku z faktury dokumentującej prywatny zakup prezesa, nawet jeśli zamierza on użyczyć spółce nabyty majątek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}