Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie umowy najmu na firmę

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-08-21

Mam w Krakowie garsonierę, którą wynajmuję obcokrajowcowi. Ten otworzył w Polsce działalność gospodarczą i chce umowę najmu garsoniery przepisać na swoją firmę. Czy to dla mnie jest bezpieczne? Czy on np. może na adres garsoniery zarejestrować firmę?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Może dojść do zarejestrowania firmy na adres garsoniery. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wymaga złożenia formularzu CEIDG-1. Wskazuje się w nim dane dotyczące m.in. adresu siedziby firmy, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji (art. 25 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Na mocy artykułu 16a ww. ustawy przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Takim tytułem prawny może być np. umowa najmu garsoniery.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Warto podkreślić, że na podany przez najemcę adres prowadzonej działalności, nawet po zakończeniu stosunku najmu – jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi zmiany adresu firmy – będzie przychodziła korespondencja. Na właścicielu mieszkania nie ciąży obowiązek przekazywania korespondencji byłemu najemcy. Właściciel firmy może się zadłużyć w urzędzie skarbowym, ZUS-ie, u swoich klientów. W przypadku jakichkolwiek roszczeń żądania będą kierowane pod adres, który jest adresem rejestrowym firmy. Wszelkie potencjalne faktury oraz wezwania do zapłaty nie obciążają właściciela (wynajmującego) i nikt nie będzie mógł żądać od niego zapłaty, gdyż stroną zawartych umów jest najemca prowadzący firmę. W przypadku wynajmu mieszkania firmie dochodzi jeszcze kwestia podatku od nieruchomości. Jeśli właścicielem lokalu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, jest osoba fizyczna, to właściciel lokalu płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą). W przypadku wydzielenia części powierzchni na działalność gospodarczą trzeba uiszczać podatek od nieruchomości według wyższych stawek. Natomiast gdy część powierzchni jest wykorzystywana zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnej należy stosować stawki niższe. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzona jest działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne – to właściwy podatek uiszcza się w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej. Kwestię podatku od nieruchomości należy każdorazowo zweryfikować we właściwym urzędzie miasta/gminy.

W 2017 roku stawki maksymalne mogą wynieść (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.) „od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

W umowie najmu można oczywiście zawrzeć odpowiedni zapis zobowiązujący najemcę do uiszczenia wynajmującemu kwoty odpowiadającej wysokości podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

Założenie działalności równolegle z pracą

Jestem zatrudniony na umowę na etat na czas nieokreślony. Otrzymałem propozycję płatnych wykładów na uczelni. W związku tym chciałbym założyć...

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także...

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}