Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie umowy najmu na firmę

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-08-21

Mam w Krakowie garsonierę, którą wynajmuję obcokrajowcowi. Ten otworzył w Polsce działalność gospodarczą i chce umowę najmu garsoniery przepisać na swoją firmę. Czy to dla mnie jest bezpieczne? Czy on np. może na adres garsoniery zarejestrować firmę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może dojść do zarejestrowania firmy na adres garsoniery. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wymaga złożenia formularzu CEIDG-1. Wskazuje się w nim dane dotyczące m.in. adresu siedziby firmy, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji (art. 25 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Na mocy artykułu 16a ww. ustawy przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Takim tytułem prawny może być np. umowa najmu garsoniery.

Warto podkreślić, że na podany przez najemcę adres prowadzonej działalności, nawet po zakończeniu stosunku najmu – jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi zmiany adresu firmy – będzie przychodziła korespondencja. Na właścicielu mieszkania nie ciąży obowiązek przekazywania korespondencji byłemu najemcy. Właściciel firmy może się zadłużyć w urzędzie skarbowym, ZUS-ie, u swoich klientów. W przypadku jakichkolwiek roszczeń żądania będą kierowane pod adres, który jest adresem rejestrowym firmy. Wszelkie potencjalne faktury oraz wezwania do zapłaty nie obciążają właściciela (wynajmującego) i nikt nie będzie mógł żądać od niego zapłaty, gdyż stroną zawartych umów jest najemca prowadzący firmę. W przypadku wynajmu mieszkania firmie dochodzi jeszcze kwestia podatku od nieruchomości. Jeśli właścicielem lokalu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, jest osoba fizyczna, to właściciel lokalu płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą). W przypadku wydzielenia części powierzchni na działalność gospodarczą trzeba uiszczać podatek od nieruchomości według wyższych stawek. Natomiast gdy część powierzchni jest wykorzystywana zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnej należy stosować stawki niższe. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzona jest działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne – to właściwy podatek uiszcza się w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej. Kwestię podatku od nieruchomości należy każdorazowo zweryfikować we właściwym urzędzie miasta/gminy.

W 2017 roku stawki maksymalne mogą wynieść (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.) „od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

W umowie najmu można oczywiście zawrzeć odpowiedni zapis zobowiązujący najemcę do uiszczenia wynajmującemu kwoty odpowiadającej wysokości podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

 

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także...

 

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej...

 

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping

Chciałbym założyć działalność gospodarczą jako pośrednik/konsultant w sprzedaży internetowej z Azji, tzw. dropshipping. Pośredniczenie...

 

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę?

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę i certyfikat kompetencji transportowych? Chciałbym, by wystawiała mi faktury VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »