Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie nieruchomości z majątku wspólnego na majątek spółki jawnej

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-02-08

Jesteśmy razem z żoną właścicielami spółki jawnej, która posiada na swoim stanie budynek i teren. Około 10 lat temu jako osoby prywatne wspólnie kupiliśmy sąsiadującą działkę. Chcielibyśmy teraz przekazać ten teren spółce i scalić oba grunty. W jakiej formie przekazanie prywatnej działki (wchodzącej do naszego majątku wspólnego) na rzecz naszej spółki będzie dla nas najkorzystniejsze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analizując przedstawiony stan faktyczny wydaje się, iż rozwiązanie opierające się na sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz spółki (zważywszy na 10-letni okres jej posiadania) jest sposobem dla Państwa najdogodniejszym pod względem podatkowym.

Jedyną niedogodnością tego rodzaju transakcji jest wymóg wyceny tej nieruchomości po wartości rynkowej (Pan może samodzielnie dokonać takiej wyceny) i zapłata dokonana za działkę przez spółkę. Taka transakcja nie będzie wiązała się z żadnymi obciążeniami podatkowymi, a wycena nieruchomości po wartości rynkowej daje w przyszłości wysoki koszt podatkowy przy sprzedaży tej nieruchomości i tym samym niższy podatek, chyba że sprzedaż nastąpi po 5 latach od obecnie planowej transakcji (wtedy zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma podatku od sprzedaży).

Z kolei biorąc pod analizę darowiznę, należy wziąć pod uwagę dwie niedogodności:

  1. podatek od darowizn w zależności od wartości nieruchomości – może to być nawet 20% wartości rynkowej przedmiotu transakcji;
  2. przy sprzedaży nieruchomości przed 5-letnim okresem jej posiadania wiązać się może z wysokim podatkiem dochodowym, bowiem na takiej transakcji spółka nie będzie miała prawa do rozpoznania kosztu podatkowego (darowizna bowiem wyłącza taką możliwość).

Istnieje jeszcze jedna możliwość przeniesienia nieruchomości do Państwa spółki jawnej, tj. wniesienie jej aportem do spółki. Jednak kwalifikacja takiej czynności obecnie pod względem podatkowym wiąże się z dużymi wątpliwościami po stronie organu podatkowego. Zatem taka transakcja obarczona jest dużym ryzykiem jej zakwestionowania przez organ podatkowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

 

Gdy wspólnik spółki jawnej działa na jej szkodę

Spółka jawna ma trzech wspólników. Jeden z nich działa ewidentnie na szkodę spółki. Ja, jako jeden z tej trójki, chciałbym złożyć wniosek...

 

Sprzedaż spółki za zgodą wspólników

Chcę sprzedać swoją (98%) spółkę jawną z nieruchomością (przychodnia z kontraktem NFZ) za zgodą. Jak mam się przygotować?

 

Choroba umysłowa jako ważny powód wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej

W spółce jawnej jeden ze wspólników zaczął przejawiać zachowania nasuwające podejrzenie o demencję lub inną chorobę umysłową. W umowie...

 

Warunki wystąpienia ze spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Otrzymałam darowiznę praw i obowiązków wspólnika od mojej mamy. Zmian KRS dokonał dopiero tydzień temu. Aktualnie...

 

Przejęcie majątku rozwiązywanej spółki jawnej przez wspólnika

Jestem współwłaścicielem spółki jawnej (po 50%) z synem. Ze względu na wiek chcę wycofać się ze spółki i przekazać cały majątek synowi. Syn...

 

Rozwiązanie spółki jawnej celowej bez likwidacji

Spółka jawna celowa zakończyła budowę osiedla, dokonała sprzedaży wszystkich mieszkań. Wspólnicy planują zakończyć jej działalność (rozwiązanie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »