Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie części udziałów w spółce z o.o.

• Opublikowane: 2023-02-24

Chciałabym uzyskać poradę dotyczącą przejęcia części udziałów spółki z o.o. Z przyszłym wspólnikiem ustaliliśmy, że będzie mi on oddawał udziały stopniowo w okresie roku, zaczynając od 10 procent pierwszego dnia, a kończąc na 40 procentach po roku. Chciałabym prosić o skonstruowanie takiej umowy oraz chciałabym dowiedzieć się o wszystkich aspektach funkcjonowania spółki z o.o. Jakie są jej ryzykowne strony? Czy ponoszę ryzyko, przejmując jej udziały? Chciałabym również otrzymać informację, czy firma jest zadłużona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie części udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce

Zbycie udziałów w spółce z o.o. może nastąpić poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę lub w formie innej umowy nienazwanej wywołującej taki skutek. Zbycie udziałów nie jest czynnością dokonywaną przez spółkę, ale czynnością między zbywcą a nabywcą. Forma prawna umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. musi mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Musi być wiec podpisana notarialnie. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Procedura wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów może być ukształtowana w zasadzie dowolnie. Wiec warto zapoznać się z umową spółki bądź ją odpowiednio sporządzić. Uzależnienie zbycia udziałów od zgody spółki może dotyczyć wszystkich udziałów, ich części, a przy udziałach nierównych całego udziału lub jego ułamkowej części. Jeśli konieczna jest zgoda spółki, to wówczas musi być ona wyrażona w formie pisemnej. Organem uprawnionym do wyrażenia zgody jest zarząd. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, to wystarczy podpis jego jedynego członka. Gdy zarząd jest wieloosobowy, konieczna jest uchwała zarządu.

Ryzyko związane ze spółką z o.o.

Istotą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników wyłącznie do kwoty, którą wpłacą na pokrycie obejmowanych udziałów. Ale są też inne możliwe ryzyka. Utrata zarządu w spółce ponosi za sobą możliwości jakiegokolwiek działania. Jeśli wspólnikom nie uda się ustanowić zarządu, wówczas sąd rejestrowy – na wniosek wspólników lub z urzędu, ustanowi kuratora. Zadaniem kuratora jest przywrócenie spółce możliwości działania. Brak powołania zarządu może nieść za sobą ryzyko otrzymania kary grzywny. To jedno z ryzyka, gdyby okazało się, że przejmie Pani spółkę, a będzie problem z ustanowieniem zarządu.

Ograniczona odpowiedzialność wspólnika w spółce z o.o. nie oznacza, że na skutek ewentualnego postępowania likwidacyjnego, członkowie spółki nie stracą pieniędzy z własnego majątku. Ryzyko utraty pozostaje jednak limitowane wyłącznie do wartości wniesionego wkładu finansowego.

Kolejne ryzyko pojawia się przy ewentualnej niewypłacalność spółki. W spółce jest odpowiedzialność subsydiarna, czyli solidarne rozdziela odpowiedzialność majątkową pomiędzy członków zarządu. Ale członkowie zarządu mają możliwość uniknięcia egzekucji z ich prywatnego majątku, jeśli we właściwym czasie złożono wniosek o likwidację spółki z tytułu upadłości lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Czyli subsydiarna odpowiedzialność wspólnika daje wierzycielom możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z ich prywatnego majątku tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okazuje się niemożliwa.

Odpowiedzialność finansowa wspólników

Zobowiązania spółki dotyczą także państwowych organów podatkowych. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. dotyczy ich całego majątku, jednak tylko wtedy, gdy urząd skarbowy nie będzie mógł zaspokoić swoich roszczeń z majątku podmiotu prawnego spółki. Przesłanką do wyłączenia tej odpowiedzialności staje się udowodniony brak winy wspólnika przy niezgłoszeniu wniosku upadłościowego.

Zadłużenie spółki

Co do sprawdzenie, czy spółka jest zadłużona, należy we własnym zakresie zweryfikować, czy posiada ona zadłużenia. Jednym ze sposobów jest weryfikacja spółki za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A., które prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Warto tez skorzystać z usług KRD. Należy do tych podmiotów zwrócić się o raport o spółce.

Przejmując udziały spółki bez zadłużenia, nie ponosi Pani więc ryzyka, jeśli spółka nie będzie podejmowała inwestycji czy wydatków mogących narazić ja na straty i długi. Jeśli jest jakieś zadłużenie, warto powstrzymać się od przejmowania udziałów w takiej spółce.

Do wad spółki z o.o. można zaliczyć m.in. konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Jako wadę spółki z o.o. można uznać podwójne opodatkowanie. Żeby wypłacić zarobione pieniądze, należy najpierw opłacić podatek CIT w wysokości 19%, a później od podziału zysku – kolejne 19%. Największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Co precyzyjnie wyjaśniłem wyżej. Zaleta jest również możliwość niepłacenia składek ZUS – jeśli jest wspólnik.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info