Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez prezesa spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-09-17

Jestem prezesem i udziałowcem małej spółki z o.o. (podział udziałów 50/50). Kilka miesięcy temu otworzyłem własną działalność gospodarczą. Drugi wspólnik spółki z o.o. oskarża mnie o prowadzenie działalności konkurencyjnej i szkodzenie spółce. Zaznaczam, że spółka funkcjonuje normalnie, nie grozi jej upadłość, przybywa klientów, obrót rośnie. Jak mogę się bronić przed oskarżeniami wspólnika? Czy jestem na straconej pozycji? Działalność spółki i mojej firmy jest podobna.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z treścią art. 211 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesy konkurencyjne to w istocie działania aktywne, które nie wiążą się z uczestniczeniem w podmiotach konkurencyjnych, wymienionych w tym przepisie, a więc m.in. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przede wszystkim przepis ten ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że może być zmieniony przez samych wspólników i teoretycznie oczywiście nawet w tej chwili możliwe jest uzyskanie zgody spółki zezwalającej wspólnikom na prowadzenie działalności konkurencyjnej w określonym zakresie, choć to rozwiązanie teoretyczne z uwagi na fakt, że potrzebowałby Pan zgody drugiego wspólnika. Wspominam jednak o tej możliwości, bo ona formalnie istnieje, może za pomocą jakichś profitów wspólnik da się przekonać do takiego rozwiązania.

Niestety prowadzenie działalności konkurencyjnej teoretycznie może nawet prowadzić do wyłączenia wspólnika ze spółki, z tym że – jak wskazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 listopada 2007 r. wydany w sprawie I ACa 925/07 – prowadzenie działalności gospodarczej, nawet w tej samej branży, nie stanowi jeszcze podstawy uzasadniającej wyłączenie wspólnika ze spółki, jeśli nie wykorzystuje on danych ze spółki, chodzi tu o jednoczesne wykorzystanie przez niego kontaktów i informacji handlowych uzyskanych w spółce, wyłącznie dla własnej działalności.

Odpowiedzialność z tytułu działalności konkurencyjnej to odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym, tak więc w zależności od skutków, jakie podjęcie tej działalności ma dla spółki, możliwe jest dochodzenie od takiego członka zarządu naprawienia szkody wyrządzonej spółce poprzez zapłatę odszkodowania.

Chodzi tu o odpowiedzialność z art. 293 § 1 K.s.h. w brzmieniu: „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy”. W takim przypadku będzie Panu trzeba udowodnić, iż wyrządził Pan spółce szkodę prowadzeniem działalności konkurencyjnej, konieczne zatem będzie udowodnienie szkody co do wysokości i jej związek konkretnie z Pana działaniem, dlatego jeśli Pan wskazuje, że dochody spółki z o.o. i tak rosną i klientów przybywa, to raczej będzie trudno udowodnić, że spółka poniosła szkodę.

Sposób Pana obrony zatem winien polegać na fakcie niewyrządzenia szkody Pana działalnością konkurencyjną.

Proszę się też postarać, aby udzielono Panu absolutorium, bo wtedy będzie się Pan mógł na nie powołać w ewentualnym procesie, ponieważ – jak się przyjmuje w doktrynie – uzyskanie absolutorium winno w zasadzie przeciwdziałać pozwom o odszkodowanie, z tym że według art. 296 K.s.h. w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypłata dywidendy wspólników spółki z o.o.

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą wypłacić sobie dywidendę w maju 2014 jednorazowo lub kilka razy dodatkowo, np. w październiku i grudniu...

Wpis w KRS po nadaniu numerów REGON i NIP dla spółki z o.o.

Czy jest obowiązek dokonania aktualizacji w KRS w przypadku nowej spółki z o.o. po otrzymaniu REGON-u i NIP-u, jeżeli za pośrednictwem KRS...

Prezes spółki z o.o. a odpowiedzialność majątkowa

Dostałem od właścicieli spółki z o.o. propozycję objęcia 10% udziałów w spółce wraz z funkcją prezesa zarządu. Wiem, że prezes może...

Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.

Kiedy likwidator dzieli majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli? Likwidator zamyka księgi rachunkowe, na dzień zakończenia likwidacji sporządza...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}