Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie firmy wyłącznie podczas pobytu w Polsce

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-07-14

Jestem obywatelką Polski i rezydentem USA. W USA mieści się mój ośrodek interesów życiowych. Wyjeżdżając do USA, zawiesiłam działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie przez 90 dni pobytu w Polsce? Po powrocie do USA jednoosobowa działalność gospodarcza uległaby zawieszeniu lub zamknięciu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jako obywatel Polski ma Pani prawo prowadzenia działalności w Polsce, bez względu na to, gdzie znajduje się Pani ośrodek interesów życiowych. Może Pani zatem podczas pobytu w Polsce prowadzić działalność gospodarczą. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera jedynie pewne szczegółowe regulacje dotyczące sytuacji, gdy na przykład obywatel polski prowadzi działalność za granicą lub gdy działalność na terenie Polski prowadzona jest przez cudzoziemców, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje natomiast jakichkolwiek ograniczeń w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest przez obywatela polskiego, który jest jednocześnie rezydentem innego państwa.

 

Jak rozumiem, mieszkając jeszcze w Polsce, prowadziła Pani w Polsce działalność gospodarczą, a następnie zawiesiła ją Pani przed wyjazdem do USA. W takim razie, jeśli zamierza Pani kontynuować tą samą działalność, którą prowadziła Pani w przeszłości, zgodnie z przepisem art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej powinna Pani złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

 

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Nie wiem jak to wyglądało

w Pani sytuacji, na jaki okres zawiesiła Pani działalność i czy faktyczny okres zawieszenia mieścił się w 24 miesiącach. W przypadku bowiem przekroczenia wskazanego okresu zawieszenia, to jest okresu maksymalnie 24 miesięcy, i niezłożenia wniosku o wznowienie działalności działalność mogła już zostać wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 3a, to jest w związku z niezłożeniem wniosku o wznowienie działalności po upływie okresu zawieszenia. W przypadku, gdy działalność została wykreślona, w celu jej kontynuowania musiałaby Pani ją na nowo otworzyć.

 

Należy pamiętać, że podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku planowanego przez Panią zawieszenia działalności już po wyjeździe z Polski po 90 dniach. Zawieszenie działalności nie będzie mogło przekraczać okresu maksymalnie 24 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Aktualizacja wpisu do ewidencji działalności

Muszę zaktualizować wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Planuję rozpocząć sprzedaż kart podarunkowych iTunes store oraz kodów do kont Microsoft...

Zyski wspólnika spółki cichej

Zawiązałam ustną umowę ze znajomą prowadzącą działalność gospodarczą (ja nie prowadzę DG) na takich zasadach, że ja daję wkład 50% i pobieram...

Dochodowa strona internetowa niepełnoletniej osoby

Prowadzę własną stronę internetową, która przynosi dość ciekawe przychody, jednak nie jest zarejestrowana jako działalność, gdyż nie jestem jeszcze...

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym...

Założenie działalności równolegle z pracą

Jestem zatrudniony na umowę na etat na czas nieokreślony. Otrzymałem propozycję płatnych wykładów na uczelni. W związku tym chciałbym założyć...

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także...

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}