Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prezes spółki z o.o. a odpowiedzialność majątkowa

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-09-16

Dostałem od właścicieli spółki z o.o. propozycję objęcia 10% udziałów w spółce wraz z funkcją prezesa zarządu. Wiem, że prezes może zostać pociągnięty do odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki. Chciałbym się zabezpieczyć na taką ewentualność i zawrzeć, czy to w akcie notarialnym, czy to w uchwale powołującej mnie na członka zarządu, zapisy wyłączające moją odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania. Czy istnieje i w jakiej formie możliwość zabezpieczenia mnie na wypadek problemów finansowych spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety członek zarządu spółki z o.o. nie ma możliwości umownego ograniczenia swojej odpowiedzialności – czy to poprzez umowę, akt notarialny czy stosowną uchwałę. Nie tylko nie przewiduje takiej możliwości Kodeks spółek handlowych, ale co więcej: wyszczególnione są w tej ustawie sytuacje, w których wyjątkowo można tej odpowiedzialności uniknąć.

Inna sprawa, że co do zasady członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki z majątku prywatnego. Staje się tak dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna. Wynika to z poniższego przepisu Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 – j.t.):

„Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.”

Z Pana punktu widzenia istotny jest też paragraf drugi, zgodnie z którym członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności w wymienionych powyżej przypadkach.

W Pana konkretnej sytuacji ważny jest również fakt, iż odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 K.s.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu, kiedy wierzytelność stała się wymagalna. Późniejsza rezygnacja z piastowanej funkcji nie ma na powyższe wpływu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prawo kontroli spółki z o.o.

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (mam 30% udziałów). Spółka ma siedzibę w Polsce, ale ja na stałe mieszkam w Anglii. Spotykam się jedynie ze wspólnikiem...

 

Usunięcie wspólnika większościowego ze spółki z o.o.

Jak usunąć wspólnika (prezesa zarządu), który posiada 51% udziałów i który prowadzi działalność konkurencyjną i działa na szkodę spółki?...

 

Działalność w nowej spółce z o.o. a stare długi

Przez kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą, niestety nie skończyło się to dobrze. Zostały z tego czasu długi, które próbuje egzekwować...

 

Zarząd w dwuosobowej spółce z o.o.

Czy w spółce z o.o., która ma dwóch wspólników, funkcje zarządu może pełnić tylko jeden ze wspólników?

 

Problemy finansowe spółki z o.o. – dopłaty na pokrycie zobowiązań

Moje pytanie dotyczy dopłat na pokrycie zobowiązań i opłacenie wniosku o upadłość spółki z o.o. Spółka ma problemy finansowe. Członkowie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »