Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczki dla przedsiębiorców

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-23

Sprawa dotyczy zmian w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę udzielać kredytów dla firm (nie konsumentów) bez przekształcania się w spółkę z o.o. i podnoszenia kapitału do minimum 200 tys. zł? Czy to wynika bezpośrednio z ustawy, czy z braku zapisu w tej lub innych ustawach?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. wprowadza do ustawy o kredycie konsumenckim m.in. definicję instytucji pożyczkowej, jak i cały rozdział 5a, o którym wspomina Pani w pytaniu, a który mówi m.in., że instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, a minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czytając uzasadnienie do tej ustawy można napotkać tak opisane założenia do ustawy „określenie ustawowych wymogów dla prowadzenia działalności pożyczkowej powinno przyczynić się do zwiększenia transparentności i profesjonalizmu na tym rynku, a w konsekwencji do ograniczenia skali negatywnych zjawisk na rynku kredytów konsumenckich oraz nielegalnych praktyk godzących w interesy konsumentów i obniżających zaufanie do instytucji kredytowych”, już z samego tylko uzasadnienia płynie wniosek, że celem ustawodawcy była ochrona konkretnie konsumentów, a nie wszystkich możliwych pożyczkobiorców.

Co więcej, ustawa o kredycie konsumenckim reguluje jedynie kredyty na linii konsument – przedsiębiorca, a nie przedsiębiorca – przedsiębiorca. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości w nauce prawa. Tytułem przykładu powołam fragment komentarza Małgorzaty Chruściak pod nazwą: Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, w którym autorka pisze:

„Ustawa znajduje zastosowanie (także w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipoteką) wyłącznie do umów zawartych w obrocie konsumenckim, to jest w przypadku, gdy kredyt udzielany jest konsumentowi przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Za powyższym stwierdzeniem przemawia fakt, iż wymogi określone w art. 22, 23, 29, 35 i 46 ustawy (tj. wymogi mające zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy zastosowanie do kredytów zabezpieczonych hipoteką) odnoszą się wyłącznie do konsumentów.”

Tak więc wymogi dotyczące formy prawnej i kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej wprowadzone do ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą tylko tych, którzy udzielają pożyczek właśnie konsumentom.

Brak jest podstaw do rozciągania tych restrykcji także na te podmioty, które udzielają pożyczek przedsiębiorcom. Moim zdaniem obowiązku takiego nie sposób wydedukować z faktu, iż ograniczono warunki udzielania pożyczek konsumentom. Jest to ponadto wnioskowanie zgodnie z zasadą, że co nie jest zabronione jest dozwolone oraz z samą istotą wolności działalności gospodarczej.

Tym samym odpowiadając już konkretnie na zadane przez Panią pytanie, „czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę udzielać kredytów dla firm (nie konsumentów) bez przekształcania się w spółkę z o.o. i podnoszenia kapitału do minimum 200 tys. zł”, moim zdaniem z powołaniem się na ww. przedstawioną argumentację może Pani nadal działać w zakresie udzielanych pożyczek jako jednoosobowy przedsiębiorca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}