Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku

 

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.


10 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 83.5 tysiąca
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Tomasz Krupiński

Administrator portalu ePorady24, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Miałam wiele dodatkowych pytań, ale na wszystkie uzyskałam wyczerpującą odpowiedź i wiem, co mam robić. Sprawa była dość skomplikowana, gdyż dotyczyła także sposobu załatwienia pewnych czynności prawnych w Holandii.

Krystyna, ekonomista, 68 lat

Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi. Jestem zadowolona, że skorzystałam z Państwa oferty. Uzyskałam bardzo wyczerpujące odpowiedzi i podpowiedzi, które na pewno wykorzystam.

Teresa

Jestem bardzo zadowolony z powstania i dalszego istnienia portalu. Chciałbym podziękować całemu zespołowi, a szczególnie Pani Annie Sufin za szczegółowe wyjaśnienie sprawy, wszelką pomoc mi udzieloną. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam cały zespół.

Dawid

Bardzo dziękuję za szybką i bardzo wyczerpującą odpowiedź. W razie potrzeby na pewno będę korzystała z Państwa usług. Serdecznie pozdrawiam.

Krystyna, emerytka, 67 lat

Otrzymaną opinię oceniam bardzo dobrze. Była uzasadniona konkretnymi przepisami obowiązującego w danym czasie prawa, skonstruowana w sposób zwarty, wyczerpujący i czytelny dla osoby spoza palestry prawniczej. Posłużyła taż dobrze radcy prawnemu, prowadzącemu inną sprawę, w której przedmiotowa opinia stanowiła jej - w sumie bardzo istotny - "odprysk". Wiedza, zawarta w ocenianej przeze mnie opinii, warta jest wiele, wiele razy więcej niż uiszczona opłata. Jeżeli dodam, że otrzymałem ją w ekspresowym tempie, mogę stwierdzić, że zrobiłem bardzo dobry interes. Z czystym sumieniem polecam usługi tej Kancelarii.

Tomasz, 68 lat

Dziękuję za szybką odpowiedź. Opinia wyczerpująca i zrozumiała. Trochę mi to zajęło czasu zanim państwa znalazłam ale nie żałuję.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

Anna

Bardzo dziękuję, rozumiem, informacja pomoże mi w tej i w podobnych sprawach pracowniczych.

Maria

W pełni profesjonalna, wyczerpująca i zrozumiała dla mnie porada prawna.

Paweł, 38 lat

Jestem bardzo zadowolona ze świadczonych usług. Wycena problemu została przeprowadzona szybko a poziom pomocy był satysfakcjonujący. Serdecznie Polecam!

Jadwiga, 58 lat

Solidna i fachowa obsługa, jestem zadowolony z w/w usługi. Pozdrawiam Franek.

franek

Dziękuję bardzo Panu Aleksandrowi Słyszowi za szybką i profesjonalną poradę prawną - co bardzo pomoże mi w dalszym zakończeniu i zamknięciu spółki. Firma rzetelna zatrudniająca prawników na bardzo wysokim poziomie. Na pewno jeszcze w przyszłości skorzystam z profesjonalnych porad prawnych jeśli zajdzie taka konieczność i będę polecała tą firmę innym.

Barbara, lat 58

Jak zwykle bardzo profesjonalna i sprawna odpowiedź polecam.

Viola

Bardzo dobry serwis, profesjonalna obsługa, konkretne i dokładne (aż czasem za dokładne:) informacje. A co najważniejsze poprawne; akurat tak się złożyło, że eporady24 wykorzystałem jako kolejnego niezależnego prawnika i wszystkie porady były zbieżne z poprzednimi, tak że rzetelność jest. Na wszystkie dodatkowe pytania otrzymałem odpowiedź błyskawicznie mimo, że była już 22.00. Aha no i niskie ceny w porównaniu z innymi serwisami. Polecam i na pewno skorzystam, choć mam nadzieję w bardziej sympatycznych okolicznościach.

Grzegorz, wykładowca, 40 lat

Jestem bardzo zadowolona.

Polecam

Karolina

1) bardzo dobre podejście 2) profesjonalne przedstawienie sytuacji 3) przekonujące podstawy prawne.

Mariusz

Polecam ten portal. Usługa błyskawiczna i kompetentna. Bardzo profesjonalne podejście do klienta, rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi. Nie unikano pytań dodatkowych. Naprawdę solidna firma.

Renata, polonistka, 59 lat

Fachowa i szybka odpowiedź, cena od razu podana.

Polecam

Celina

W moim przypadku baz eporady24 nie poradziłabym sobie ze zrozumieniem co mi się należy a co nie. Cena jak za takie wyjaśnienia niewielka. Serdecznie dziękuje i polecam.

Marzena, 40 lat

Dziękuję za poradę prawną. Jest bardzo kompetentna.

Karo, dziennikarz

Pani Elżbieta Jędruczyk udzieliła mi bardzo dokładnych wyjaśnień, rozwiała wszystkie moje wątpliwości; bardzo szybko i klarownie odpowiadała na wszystkie moje dodatkowe pytania. Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi przez nią porady,

Roman

Odpowiedź na moje pytania i wątpliwości otrzymałem błyskawicznie. Dokładne i obszerne opracowanie wyjaśniło wszystkie moje wątpliwości i wskazało drogę, jaką powinienem dalej iść, aby osiągnąć założony cel. Adres firmy umieściłem w zakładce "ulubione", gdyż z pewnością jeszcze nie raz będę z tego adresu korzystał - wartość porady prawnej wyrażona w PLN jest uczciwie skalkulowana, a merytorycznie wysoka.

Tadeusz, ekonomista, 66 lat

Jestem bardzo zadowolony z usług, dostałem odpowiedź na wszystkie moje pytania i wszystko zrozumiałem. Polecam.

Sławomir

Odpowiedź została przygotowana szybko, w sposób zrozumiały i była wyczerpująca. Polecam korzystanie z usług tego serwisu.

Irena, technolog żywności, 54 lata

Jestem bardzo zadowolona z porady prawnej, jakiej udzieliła mi za pośrednictwem serwisu ePorady24 Pani Iryna Kowalczuk. Odpowiedź była rzeczowa, bardzo profesjonalna i mogłam faktycznie zadawać dodatkowe pytania aż do wyjaśnienia nawet najbardziej banalnych aspektów dotyczących mojej sprawy.

Lidka, informatyk, 55 lat

Bardzo dziękuję za szybką i fachową poradę. Odpowiedzi, jakie otrzymałam na pytanie główne i dopytania były wyczerpujące i wyjaśniły moje wątpliwości w rozstrzygnięciu mojego problemu. Polecam.

Janina

Bardzo merytoryczna i błyskawiczna odpowiedź - zapłacone w piątek, odpowiedź była już w sobotę.Bardzo mi pomogło w bardzo istotnej kwestii dotyczącej ograniczenia ryzyka przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym.

Jarek, informatyk, 38 lat

Jestem bardzo zadowolona z profesjonalnej, wyczerpującej wszystkie wątpliwosci odpowiedzi na zadane pytanie. Wszystkim znajomym, którzy będą potrzebować porady prawnej polecę Wasz Serwis, bo widać wielki profesjonalizm w sprawach prawnych. Baardzo dziękuję.

Bronisława, ekonomistka (emerytka), 67 lat

Jestem bardzo zadowolona z usługi. Polecam.

Anna, 26 lat

Bardzo dziękuję za wyjaśnienia i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Jadwiga, 48 lat, technik ekonomista

Witam serdecznie Podobnie jak w pytaniu pierwszym w pełni potwierdzam swoje spostrzeżenia i uwagi. Informacja profesjonalna i moim zadaniem wszystko było O.K. niestety ze względu na postawę innych uczestników "konfliktu" nie we wszytskich aspektach są do wykorzystania. Serdecznie dziękuję za pomoc; niestety nie mogę stwierdzić że nie będę potrzebował Państwa pomocy w dalszej drodze do porozumienia. Życzę pomyślnośici i dalszego rozwoju.Pozdrawiam
PSDziękuję za zainteresowanie i bieżący kontakt.

Leszek, 56 latSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka