Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobny profil firmy żony co mojego pracodawcy

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-01-15

Pracuję ponad 10 lat u tego samego pracodawcy na stanowisku kierowniczym, niedawno moja żona wpadła na pomysł, by otworzyć własną firmę o podobnym profilu do tego, czym ja zajmuję się u siebie w pracy. Firma działa od kilku miesięcy, żona obsługuje kilku klientów firmy mojego pracodawcy. Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, gdy pracodawca dowie się o firmie żony? W mojej umowie o pracę nie ma żadnej klauzuli o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosunki z pracodawcą czy relacje w pracy często nie są łatwe, tak samo jak przepisy z tym związane. Sytuacja, jaką Pan opisał, z jednej strony nieraz się zdarza, choć pod pewnymi względami jest nieco nietypowa.

Z jednej strony niewątpliwie korzystny dla Pana jest fakt, iż nie podpisał Pan żadnej umowy o zakazie konkurencji. Wówczas byłyby skonkretyzowane dokładniej Pana obowiązki, ich zakres, konsekwencje, wysokość odszkodowania w przypadku jej naruszenia. Jednakże należy zwrócić uwagę na bardzo istotny w tej sprawie fakt, że niezawarcie takiej umowy nie oznacza, iż nie ciążą na Panu żadne obowiązki w tym względzie wobec pracodawcy i może Pan czynić dobrowolnie, co mu się podoba, nie licząc się z interesem pracodawcy.

Jako że nie podpisał Pan umowy o zakazie konkurencji, nie można tutaj stosować tych przepisów, a wiec należy się odnieść do art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy. W art. 100 ustanowiono obowiązki pracownika wobec pracodawcy, a ten konkretny punkt zawiera obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę. To na ten przepis powołują się pracodawcy w sytuacji, gdy pracownicy podkradają klientów aktualnemu lub byłemu pracodawcy. Jak widać, przepis ten jest bardzo ogólnie sformułowany i może mieścić w sobie bardzo wiele, pozwala również na wiele interpretacji, jednakże oczywiście istnieją pewne reguły zazwyczaj respektowane przez sądy, pewne dość jednolite orzecznictwo. Mianowicie jest powszechnie spotykane stanowisko, iż nawet jeśli nie było zawartej umowy o zakazie konkurencji, pracownik nie może otwierać działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 01.07.1998 r., sygn. akt I PKN 218/98, uznał, że w określonych sytuacjach naruszenie tego obowiązku, np. w postaci założenia działalności konkurencyjnej, może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Trzeba jednakże wykazać, iż miało to negatywny wpływ na działalność gospodarczą pracodawcy, co z kolei nie jest takie trudne, gdyż jeśli pracownik „podbiera” klientów pracodawcy, ma to niewątpliwie negatywny wpływ na jego interesy. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08.03.2013 r., sygn. akt II PK 194/12.

W Pana sytuacji istnieje właśnie dodatkowy element utrudniający bezsporne stwierdzenie, czy naruszyłby Pan obowiązek dbania o dobro pracodawcy  – fakt, że tę działalność konkurencyjną prowadzi nie Pan, a Pana żona. Z jednej strony to nie Pan dokonuje tych czynów, jednakże małżeństwo to bardzo silna więź prawna oraz ekonomiczna. W razie ewentualnego procesu istnieje możliwość podnoszenia, iż w jakiś sposób brał Pan w tym udział, udzielał informacji, pomagał żonie w zdobywaniu tych klientów. Mógłby Pan (teoretycznie) dzielić się z nią wiedzą zdobytą podczas pracy u swojego pracodawcy, co pomaga jej w zdobyciu klientów kosztem Pana pracodawcy. Nie twierdzę, że to ma miejsce, jednak mógłby on taki zarzut podnosić, a Państwo musieliby wówczas go odpierać. Walka w tym względzie byłaby niełatwa, obie strony przerzucałyby się argumentami na swoją korzyść czy też obronę. Rezultat jest niepewny, gdyż nie wiadomo, jak odniósłby się do tego sąd. Wszystko to zależy od siły argumentów, dowodów przedstawionych przez strony, a nie wiem, nie potrafię przewidzieć, z czym wystąpi druga strona, a należy się z taką ewentualnością liczyć. Mógłby wówczas Pana pracodawca domagać się odszkodowania z tytułu utraconych korzyści z powodu działalności Pana żony, utraconych już zarobków itp. Jednakże należałoby dowieść, iż Pan również brał w tym jakiś udział i naruszył swoje obowiązki wobec pracodawcy. Trudno mi orzec, jaka kwota mogłaby wchodzić w grę, zależne jest to od wielu okoliczności, profilu działalności, ilości klientów, wysokości poniesionych szkód etc.

Takie jest główne zagrożenie – możliwość zwolnienia z pracy i proces sądowy. Nie twierdzę, że to na pewno nastąpi, ale chciał Pan wiedzieć, jakie są możliwości. Sprawa nie jest łatwa do rozstrzygnięcia, gdyż to nie Pan prowadzi tę działalność, ale istnieje możliwość, podejrzenie ze strony pracodawcy, iż przyczynił się Pan do tego i wszystko jest uzależnione od tego, czy sąd podzieli to przekonanie, czy też nie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?

Czy były udziałowiec, który odsprzedał swoje udziały spółce, a te zostały umorzone, uczestniczy w podziale zysku wypracowanego przez spółkę we...

 

Kontrakt menadżerski a składki ZUS

Jestem menadżerem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zarządzam na podstawie kontraktu menadżerskiego duża firmą.W umowie mam zapisaną pensję...

 

Złożenie rezygnacji przez jedynego członka i prezesa spółki

Jestem prezesem spółki i jedynym członkiem jej zarządu, a jednocześnie jej 50% wspólnikiem. Chcę złożyć rezygnację z przyczyn osobistych....

 

Odmowa sprzedaży towaru przez dystrybutora

Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży towarów dziecięcych w trzech sklepach stacjonarnych. Mam problem z pewną firmą – wyłącznym...

 

Cienka kapitalizacja przy pożyczce od udziałowca

Pytanie dotyczy cienkiej kapitalizacji: czy odsetki od pożyczki od właścicieli są kosztami uzyskania przychodu w pełnej wysokości? Pożyczka dla firmy...

 

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?

Rok temu sprzedałam udziały w spółce z o.o. U notariusza złożono podpisy, jednak tylko na jednym egzemplarzu umowy notarialnie poświadczonej,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »