Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek VAT od przekazania udziałów spółki jawnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-28

Mamy rodzinną spółkę jawną z 3 wspólnikami. Jeden z nich występuje ze spółki, przekazując swój udział po połowie dzieciom w drodze darowizny. Czy spółka lub wspólnik są zobowiązani do zapłaty podatku VAT? Co jest jego podstawą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna udziałów to pewien skrót myślowy, nie można bowiem darować udziałów w spółce jawnej, można za to przenieść (zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, również w drodze darowizny, na inną osobę, lecz tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

Podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka jawna, a nie jej poszczególni wspólnicy, co więcej wspólnik, rozporządzając posiadanym prawem (tu ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej), nie wykorzystuje majątku w charakterze przedsiębiorcy, a jedynie korzysta z własności własnego majątku. Zatem skoro na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody (działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych), to w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z rozporządzeniem w ramach działalności. Ergo rozporządzi tym umownym „udziałem” w spółce osoba niedziałająca w charakterze podatnika. Tym samym darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobnie wskazują wydawane w tym zakresie interpretacje, np. interpretacja z dnia 1 października 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi (sygnatura: IPTPP2/443-600/12-2/AW):

„Umowa darowizny będzie wskazywać, iż przedmiot umowy (ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej) zostaje przeniesiony z dniem wskazanym w umowie na inną osobę. Zatem od dnia, w którym ogół tych praw i obowiązków został przeniesiony na męża Wnioskodawczyni, będzie on zamiast Wnioskodawczyni występować jako wspólnik spółki jawnej i także od tego dnia będzie miał jako wspólnik prawo do żądania podziału zysku oraz wypłaty przypadającej na tego wspólnika części tego zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od dnia przeniesienia ogółu tych praw i obowiązków na niego. Ponadto z ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, który ma stanowić przedmiot darowizny, nie będą wiązały się żadne zobowiązania cywilnoprawne, które obciążałyby wspólnika (jako, że w szczególności wkłady zostały przez dotychczasowego wspólnika wniesione do Spółki). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej mający stanowić przedmiot umowy darowizny, nie będzie również obciążony prawami osób trzecich. (…) planowana przez Zainteresowaną czynność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w formie darowizny, będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę...

 

Sposoby rozwiązania spółki jawnej

Rozwiodłam się z mężem, bo od dawna się nade mną znęcał psychicznie i fizycznie. Od lat jednak prowadziliśmy spółkę jawną. Obecnie...

 

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT

Kilka lat temu wprowadziliśmy do spółki jawnej rozpoczętą budowę sklepu wraz z gruntem. W międzyczasie na gruncie pobudowaliśmy garaże oraz...

 

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki jawnej

Mój mąż od niedawna jest wspólnikiem (jednym z trzech) spółki jawnej. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność wspólnika za długi...

 

Problemy w spółce jawnej

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem...

 

Rozliczenie zbycia udziałów w spółce jawnej

Z powodu przejścia na emeryturę chcę przekazać udziały osobie trzeciej. Jest dwóch wspólników. Wspólnik wyraża zgodę. Spółka posiada nieruchomość...

 

Równy podział swojego udziału w spółce jawnej

Córka, syn i ja (ojciec) jesteśmy wspólnikami w spółce jawnej. Jak mogę przekazać moje udziały córce i synowi w równych częściach?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »