Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości wprowadzonych do działalności lecz niewykorzystywanych

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-05-06

Posiadam nieruchomość – magazyny. Usytuowane są na działce, której jestem właścicielem jako osoba fizyczna. Jeden z magazynów stoi pusty (brak wynajmu), natomiast drugi jest wynajęty częściowo. Miasto chce obciążyć mnie podatkiem od nieruchomości dla firm od całości, tj. budowle, grunty, oraz 2% od wartości budowli – wychodzą horrendalne kwoty. Mam firmę, która jest zarejestrowana w innym mieście. Czy miasto prawidłowo nalicza podatek w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pod pojęciem grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Jeżeli przedsiębiorca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, to przepisy prawa automatycznie nakładają na niego obowiązek płacenia wyższego podatku od nieruchomości. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca faktycznie w danym czasie wykonuje na terenie nieruchomości swoją działalność.

Niestety, takie stanowisko utrzymują organy podatkowe i sądy administracyjne, np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1888/07, stwierdził, że „sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza, należy uznać za związane z działalnością gospodarczą”.

Były w przeszłości również wyroki, które interpretowały przepis nieco inaczej. Sąd w 2007 r. zwrócił uwagę na pojęcie „grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”, ustawodawca podatkowy nie zdefiniował bowiem tego sformułowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. I SA/Wr 819/07) stwierdził, że: „(…) określenie to należy interpretować: według jego językowego znaczenia tzn. jako grunt używany faktycznie do prowadzenia działalności gospodarczej”.

Faktyczne używanie nieruchomości do prowadzenia działalności sugeruje obiektywne i rzeczywiste wykorzystywanie nieruchomości do działalności gospodarczej. Niestety, organy obecnie nie biorą pod uwagę kryterium rzeczywistego prowadzenia działalności, a jedynie czytają przepis w sposób literalny. Zdaniem organów podatkowych – skoro ustawodawca nie uregulował tej kwestii w sposób szczególny, to sam fakt posiadania nieruchomości, która jest w przedsiębiorstwie podatnika, implikuje po jego stronie obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości (całej) wg stawek wskazanych dla przedsiębiorców.

Mając to na uwadze, w mojej ocenie organ, nakładając podatek od nieruchomości również na tę część nieruchomości, która nie jest obecnie wykorzystywana w Pana działalności, zachował się zgodnie z literą prawa. Może Pan oczywiście próbować zdobyć pozytywną dla siebie interpretacje Ministra Finansów, ale patrząc na obecną linię interpretacyjną, oceniam ryzyko uzyskania negatywnej interpretacji jako bardzo wysokie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

 

Działalność w formie spółki obywatela Ukrainy w Polsce

Jestem obywatelką Ukrainy i chciałabym założyć firmę w Polsce. Działalności gospodarczej nie mogę założyć, bo mam kartę tymczasowego pobytu....

 

Rozliczenie spółki po rozstaniu wspólników

Mąż miał spółkę z kolegą. W grudniu zdecydowali się rozstać. Niestety, był grudzień, więc formalnie mógł to zrobić z końcem roku...

 

Jak odkupić aptekę bez konieczności uzyskania zezwolenia?

Wraz z żoną chcemy założyć firmę i odkupić aptekę. Jaka forma prawna byłaby w takim wypadku najlepsza, jak to przeprowadzić? Zależy nam na...

 

Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów

Chciałbym przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę cywilną z żoną (brak intercyzy). Chcemy zrobić to w ten sposób, że...

 

Połączenie dwóch działalności gospodarczych

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra...

 

Wpis do RDN

Z datą 15.06 otrzymuję postanowienie o wykreśleniu mnie z RDN, a 16.06 zaświadczenie o wpisie do RDN – ta sama sygnatura sprawy,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »