Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie w spadku udziału w spółce

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-07-28

Kilka miesięcy temu zmarł mój tata. Tata był jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej. Dziedziczę ja, mój brat i mama. Niebawem decyzja sądu się uprawomocni, a każde z nas otrzyma 1/3 spadku. Czy muszę przystąpić do spółki i założyć działalność? Do kiedy muszę to zrobić?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Dział spadku może nastąpić w każdym czasie, oczywiście po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadki. Ustawodawca nie ustanowił w tej kwestii żadnego terminu, po którego upływie nie można by tego działu dokonać.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jeśli chodzi o wejście spadkobierców wspólnika do spółki, to sprawa wygląda następująco.

Zgodnie z art. 872 Kodeksu cywilnego można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Z treści pytania domniemam, że na skutek śmierci Pana taty w spółce pozostał tylko jeden wspólnik. I właśnie, jeśli śmierć wspólnika wywołuje ten skutek, że w spółce pozostaje jeden wspólnik, to co do zasady spółka ulega rozwiązaniu, chyba że zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce.

Mając na uwadze brzmienie wyżej cytowanego przepisu, należy więc stwierdzić, iż członkostwo w spółce cywilnej nie podlega dziedziczeniu, w związku z czym spadkobiercy zmarłego nie wchodzą do spółki w jego miejsce, chyba że w umowie spółki została zawarta specjalna klauzula, zgodnie z którą spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki. Jeśli w umowie spółki rzeczywiście zostałaby zawarta taka klauzula, wejście spadkobierców do spółki następuje z mocy samego prawa z chwilą śmierci wspólnika i nie wymaga składania przez spadkobierców żadnych dodatkowych oświadczeń, z których wynikałoby, że wstępują do spółki.

Nadto, jeżeli w umowie spółki jest taka klauzula, to wówczas rzeczywiście zasadne jest dokonanie działu spadku w celu ustalenia, komu przypada członkostwo w spółce. Do chwili dokonania takiego działu wykonywanie praw przez spadkobierców powinno odbywać się za pośrednictwem wspólnego przedstawiciela. Spadkobiercy bowiem, do chwili działu spadku, są tzw. spadkobiercą zbiorowym.

Podsumowując, wszyscy spadkobiercy zmarłego taty wstąpili do spółki na jego miejsce z chwilą jego śmierci, jeśli umowa tej spółki zawiera taką klauzulę. W przeciwnym razie należy stwierdzić, że spółka uległa rozwiązaniu z chwilą śmierci taty, skoro spółka była dwuosobowa.

Na marginesie, od udziału w spółce należy odróżnić prawa i obowiązki majątkowe wspólnika wynikające ze stosunku spółki, np. prawo do zysku, prawo zwrotu wkładu, czyli roszczenie o spłatę. Te ostatnie wchodzą bowiem w skład spadku i podlegają dziedziczeniu stosownie do posiadanych udziałów spadkowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}