Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-12-02

Obecnie jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam zobowiązania, których wymagalność powstała w latach 2012 i 2013, czyli w czasie, gdy miałem status konsumenta. Jednoosobową działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku i w trakcie jej prowadzenia nie powstały żadne nowe zobowiązania. Obecnie chcę ogłosić upadłość. Zgodnie z art. 21 ustawy musiałbym wnieść wniosek o upadłość w pierwszym dniu prowadzenia działalności, ponieważ zaczynając prowadzić firmę, byłem już niewypłacalny zgodnie z art. 11. Czy w związku z powyższym mam składać wniosek jako przedsiębiorca, czy też jako konsument? Jeśli złożę wniosek jako konsument, to sąd pewnie oddali mój wniosek ze względu na fakt prowadzenia działalności? Jeśli złożę jako przedsiębiorca, to sąd również oddali mój wniosek, co uprawni mnie do zamknięcia działalności i następnie wniesienia wniosku jako konsument. Czy Sąd oddali mój wniosek jako konsumenta, ze względu na nie wniesienie wniosku o upadłość firmy (art. 491 ust. 2 pkt 3)? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jako konsument Pan nie może z przyczyn podanych poniżej. Jest Pan bowiem aktualnie przedsiębiorcą, a przedsiębiorca nie może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie wobec niego upadłości konsumenckiej.

Zakończenie działalności gospodarczej w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Musiałby Pan zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z brzmienia art. 4911 Prawa upadłościowego, który mówi, że przepisy niniejszego tytułu (chodzi o upadłość konsumencką) stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej. Jak zaś wskazuje się w komentarzach do ustawy (tak. np. Paweł Janda), „analizując przepisy działu II tytułu I części pierwszej ustawy zatytułowanego »Podmiotowy zakres stosowania ustawy«, należy uznać, że zdolność upadłościową konsumencką mają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Podkreślam, że zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W praktyce aktualnie, z uwagi na obowiązek rejestracji przez osoby fizyczne prowadzenia działalności gospodarczej w rejestrze o nazwie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), kluczowy dla zdolności upadłościowej konsumenckiej będzie fakt wykreślenia osoby fizycznej z tego rejestru. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą uzyskuje zdolność upadłościową konsumencką z chwilą wykreślania jej z CEIDG. Samo zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie pozbawia natomiast osoby fizycznej zdolności upadłościowej prowadzonej na zasadach ogólnych i tym samym nie pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej”.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Przepis, na który się Pan powołuje na końcu, stanowi, że sąd oddala wniosek gdy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie ma wątpliwości, że chodzi o sytuację, gdy wynika to m.in. z faktu prowadzenia działalności. W uzasadnieniu do projektu ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 2265 Sejmu VII kadencji, s. 6) wskazano bowiem, że „wniosek o ogłoszenie upadłości podlega oddaleniu w przypadku zaistnienia wymienionych w proponowanym art. 4913 ust. 2 prawa upadłościowego okoliczności wskazujących na nierzetelność dłużnika, takich jak (…) niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika, który był przedsiębiorcą”.

Zatem intencją ustawodawcy było co do zasady wyłączenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą i jako przedsiębiorcy nie złożyły wniosku o ogłoszenie swojej upadłości. Negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości nie dotyczy zatem reprezentantów niewypłacalnych spółek, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości spółek, jakie reprezentowali lub nadal reprezentują. Choć jest to stanowisko mocno dyskusyjne, bo zdaniem części doktryny (A. J. Witosz [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, s. 1283) przepis art. 4914 ust. 2 pkt 3 nie mówi o ogłoszeniu „własnej” upadłości.

W każdym razie jeżeli chodzi o osobiście prowadzoną działalność gospodarczą, nie ma żadnych wątpliwości, że w sytuacji, gdy istniał obowiązek zgłoszenia upadłości, a więc stan niewypłacalności, jest podstawa do oddalenia wniosku, ale proszę pamiętać, iż przepis mówi dalej: chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi – a więc zawsze jest możliwość, iż sąd wniosku nie oddali, i tylko trzeba go przekonać, że oddalenie wniosku w tym momencie byłoby mocno niesprawiedliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?

Obecnie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 roku na podstawie aktu...

Najem prywatny kilku mieszkań

Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany,...

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Jestem osobą czynną zawodowo i dodatkowo chciałabym założyć działalność gospodarczą polegającą na handlu w internecie banknotami...

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Ograniczenia handlu w niedziele i święta - sklep ogrodniczy, praca u rolnika

Czy sprzedawca zatrudniony w sklepie ogrodniczym (działalność gospodarcza) na umowie-zleceniu może pracować w święta oraz w niedziele, kiedy...

Amortyzowanie hali przez 10 lat

Amortyzowanie hali przez 10 lat

W 2017 roku wybudowałem na gruncie będącym we współwłasności z małżonką halę ok. 180 m 2 na moją działalność (książka rozchodów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »