Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla wspólniczki odchodzącej ze spółki

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-06-25

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej 4-osobowej, prowadzącej działalność gospodarczą jako pielęgniarki rodzinne – od 20 lat. Nie jesteśmy płatnikami VAT, pracujemy w ramach kontraktu zawartego z NFZ – który jest naszym płatnikiem. Przy powołaniu spółki każda ze wspólniczek wnosiła udział niepieniężny w postaci wiedzy, umiejętności i fachowości wykonywanych czynności pielęgniarskich. W tym dość długim okresie działalności spółka nabyła pewien określony majątek w postaci mebli, sprzętu medycznego, komputera, kozetki lekarskiej itd. Ja – z racji wieku – postanowiłam z końcem roku zakończyć swoją działalność. W aneksie do umowy spółki zapisane jest, że wspólnik kończący działalność otrzyma w pieniądzu jednorazowy ekwiwalent w wysokości 25% wartości zgromadzonego majątku liczonego po cenach rynkowych – to jest największym nieporozumieniem. Co to jest wartość rynkowa? Koleżanki uważają, że są to ceny z komisów meblowych, OLX czy jeszcze inne źródła. Proszę o obiektywną i jasną informację dotyczącą tej kwestii. Na jaką odprawę mogę liczyć jako wspólniczka odchodząca ze spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa dla wspólniczki odchodzącej ze spółki

Wartość rynkowa

Z przepisów podatkowych, bardzo rozległych, w wielu miejscach można wyczytać, że „wartość określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania”. De facto można to traktować jako definicję ceny rynkowej danego towaru. W przepisach dotyczących nieuczciwej konkurencji stwierdzono zaś, że czynem takim jest na pewno sprzedaż towaru poniżej jej cen rynkowych, tzn. poniżej wartości oferowanych na tym samym rynku, o podobnym stanie towaru, towaru tej samej jakości i tym samym zastosowaniu. Czyli po prostu ceny, które obowiązują na danym rynku, ceny, które można uzyskać za towar tego samego rodzaju, w tym samym stanie, na danym rynku takim jak np. Polska jako cały kraj – to są właśnie ceny rynkowe. Mogą to być bez żadnych obaw ceny z różnych serwisów jednakże powinny odpowiadać stanem i stopniem zużycia. Np. krzesło ze sklepu Ikea powinno być określone jako np. kilkuletnie i stanu używanego, co daje nam jakąś możliwość jego porównania z innymi tego samego rodzaju.

Ustalenie ceny

Cena jest koniecznym elementem sprzedaży, więc powinna zostać określona w umowie albo przez bezpośrednie podanie jej wartości (wyrażenie kwotowe ceny), albo przez podanie podstaw do jej późniejszego ustalenia. Nieustalenie jej powoduje nieważność umowy (wyrok SN z 5 lutego 2002 r., sygn. akt II CKN 726/2000). Problem interpretacyjny może stwarzać zwrot „stosunki danego rodzaju”. Przez to pojęcie powinno się rozumieć zarówno cenę, jaką strony przyjęły w stosunkach między nimi za taki sam towar, odpowiednio do wcześniejszych transakcji, jak i cenę giełdową lub urzędową. Cena umowna nie jest ceną „dowolną” w tym znaczeniu, że - po pierwsze - powinna być wynegocjowana, a po wtóre - wprzęgnięta w grę praw ekonomicznych rynku. Cena rażąco wygórowana lub rażąco zaniżona narusza relatywny ład ekonomiczny wymiany dóbr i traci przez to charakter ceny (wyrok SN z 14 października 1987 r., sygn. akt I CR 216/87).

W przepisach o gospodarce nieruchomościami możemy przeczytać, że jako podstawę ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się wartość rynkową nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości – to cena, jaką można uzyskać przy jej sprzedaży na rynku obrotu nieruchomościami. Punktem wyjścia ustalenia wartości rynkowej nieruchomości jest cena rynkowa. Zgodnie z definicją zawartą w art. 151 ust. 1 wartość rynkowa jest to cena przewidywana, możliwa do uzyskania na rynku nieruchomości, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie (por. uwagi do art. 151).

W przypadku zaś kontroli z urzędu skarbowego konieczność udowodnienia, że sprzedający miał możliwość uzyskania ceny w takiej wysokości, ciąży na nim. Jeżeli cena znacznie odbiega poniżej wartości rynkowej, ale w konkretnym przypadku nie istniała możliwość uzyskania ceny odpowiadającej pełnej wartości rynkowej (można było uzyskać cenę niższą od rynkowej, lecz wyższą od umownej), przepis zezwala na ustalenie przychodu jedynie w wysokości wartości rynkowej. Jednakże proszę mieć świadomość, że dotyczy to głównie nieruchomości, gdzie sumy ich wartości jak i samego podatku są często wielkie.

Liczenie odprawy a ceny rynkowe

Dlatego bezsprzecznie należy wskazać, że można uznać za cenę rynkową ceny z OLX czy innych serwisów, ważne tylko, aby odpowiadały sobie stanem, wiekiem, jakością wykonania bądź jeśli się da, to aby były to przedmioty wykonane przez tego samego producenta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »