Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność nowego wspólnika w spółce jawnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-02-06

Jest dwóch wspólników (A i B) w spółce jawnej.Wspólnik A na podstawie umowy zawartej pomiędzy A i B udziela spółce pożyczki. Wspólnik B występuje ze spółki. Na jego miejsce wstępuje do spółki wspólnik C. Czy nowego wspólnika C wstępującego do spółki jawnej obowiązują umowy pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (A), zawarte przed datą przystąpienia nowego wspólnika C? Znam art. 32 K.s.h.

»Wybrane opinie klientów

 Bardzo dziękuję za pomoc - jestem usatysfakcjonowany.
Stanisław, nauczyciel, 57 lat
 Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie wystawiłam opinii od razu, ale wystawiłam bardzo pozytywną opinię na temat odpowiedzi Państwa na moje pierwsze pytanie i wydawało się mi ,że ona wystarczy. Otóż jestem nadal bardzo zadowolona i z drugiej odpowiedzi na moje pytanie uzupełniające. Odpowiedź nadeszła szybko, była udzielona bardzo precyzyjnie a udzielająca odpowiedzi Pani mecenas podeszła do tematu wielopłaszczyznowo. Bardzo dziękuję . Państwa odpowiedź i informacja bardzo pomogła mi w szybkim podjęciu mojej decyzji. Oby wszystko tak działało w naszym kraju jak Państwa portal. 
Małgorzata, ekonomistka
Profesjonalizm, szybkość
Anna
Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr

Jak Pan wskazuje, znana jest Panu regulacja art. 32 Kodeksu spółek handlowych. Zawarty jest on w części dotyczącej spółek osobowych i brzmi: „osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasada jest jasna i nie wymaga komentarza. Zwrócę uwagę na to, że dotyczy to tylko zobowiązań spółki jako podmiotu gospodarczego, a nie zobowiązań jej wspólników.

Jeżeli wspólnik A udzielił pożyczki spółce, to spółka stała się wobec niego dłużnikiem, a tenże wspólnik stał się wierzycielem spółki. Zwrot pożyczki to zobowiązanie, jakie ciąży na spółce z tytułu udzielonej jej pożyczki.

Pan wskazuje na następującą konstrukcję:

  • umowa między wspólnikiem A i B,
  • na mocy tej umowy wspólnik A udziela spółce pożyczki,
  • jak domniemywam – pieniądze weszły na konto spółki lub do kasy,
  • spółka dokonuje zwrotu pożyczki w ratach lub dokona zwrotu jednorazowo w ustalonym terminie.

Odpowiedź zależy więc od tego:

  • czy to spółka zaciągnęła pożyczkę od wspólnika A,
  • czy wspólnik A przekazał spółce pieniądze tylko na podstawie umowy ze wspólnikiem B, czy także na mocy umowy ze spółką,
  • czy to spółka jest wobec wspólnika A dłużnikiem,
  • czy to spółka posiada wobec wspólnika A zobowiązanie.

Jeżeli doszłoby do ustalenia, że spółka zaciągnęła pożyczkę, spółka jest dłużnikiem wobec wspólnika A – oznaczałoby to, że posiada ona zobowiązanie wobec wspólnika A. Wspólnika A jest wierzycielem spółki.

A zatem za zwrot pożyczki jako zobowiązanie spółki wobec określonego wierzyciela odpowiada spółka oraz wspólnik, który przystąpił do spółki po dacie powstania zobowiązania spółki z tego tytułu.

Wspólnik przystępujący nie jest związany umową pożyczki między wspólnikiem A oraz spółka. On odpowiada za powstałe zobowiązanie spółki, istniejące w dniu jego przystąpienia do spółki na zasadach ustalonych w umowie pożyczki (chociaż sam nie jest jej stroną). 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak najłatwiej rozwiązać spółkę jawną ? Poza mną jest jeszcze jeden wspólnik. Chcemy zakończyć działalność. Firma ma zobowiązania...

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011...

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Czy niejednogłośna uchwała podjęta przez wspólników spółki jawnej jest ważna? Czy większość głosów oznacza głosy wspólników, czy udziały...

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki jawnej

Mój mąż od niedawna jest wspólnikiem (jednym z trzech) spółki jawnej. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność wspólnika za długi...

Problemy w spółce jawnej

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem...

Rozliczenie zbycia udziałów w spółce jawnej

Z powodu przejścia na emeryturę chcę przekazać udziały osobie trzeciej. Jest dwóch wspólników. Wspólnik wyraża zgodę. Spółka posiada nieruchomość...

Warunki wystąpienia ze spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Otrzymałam darowiznę praw i obowiązków wspólnika od mojej mamy. Zmian KRS dokonał dopiero tydzień temu. Aktualnie...

Czy wspólnik musi przebywać w spółce tyle godzin ile pracownik?

Jestem jednym z dwóch wspólników spółki jawnej. Nasze prawa i obowiązki są podzielone w równych częściach po 50%. Wspólnik żąda ode mnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}