Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność nowego wspólnika w spółce jawnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-02-06

Jest dwóch wspólników (A i B) w spółce jawnej.Wspólnik A na podstawie umowy zawartej pomiędzy A i B udziela spółce pożyczki. Wspólnik B występuje ze spółki. Na jego miejsce wstępuje do spółki wspólnik C. Czy nowego wspólnika C wstępującego do spółki jawnej obowiązują umowy pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (A), zawarte przed datą przystąpienia nowego wspólnika C? Znam art. 32 K.s.h.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Jak Pan wskazuje, znana jest Panu regulacja art. 32 Kodeksu spółek handlowych. Zawarty jest on w części dotyczącej spółek osobowych i brzmi: „osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasada jest jasna i nie wymaga komentarza. Zwrócę uwagę na to, że dotyczy to tylko zobowiązań spółki jako podmiotu gospodarczego, a nie zobowiązań jej wspólników.

Jeżeli wspólnik A udzielił pożyczki spółce, to spółka stała się wobec niego dłużnikiem, a tenże wspólnik stał się wierzycielem spółki. Zwrot pożyczki to zobowiązanie, jakie ciąży na spółce z tytułu udzielonej jej pożyczki.

Pan wskazuje na następującą konstrukcję:

  • umowa między wspólnikiem A i B,
  • na mocy tej umowy wspólnik A udziela spółce pożyczki,
  • jak domniemywam – pieniądze weszły na konto spółki lub do kasy,
  • spółka dokonuje zwrotu pożyczki w ratach lub dokona zwrotu jednorazowo w ustalonym terminie.

Odpowiedź zależy więc od tego:

  • czy to spółka zaciągnęła pożyczkę od wspólnika A,
  • czy wspólnik A przekazał spółce pieniądze tylko na podstawie umowy ze wspólnikiem B, czy także na mocy umowy ze spółką,
  • czy to spółka jest wobec wspólnika A dłużnikiem,
  • czy to spółka posiada wobec wspólnika A zobowiązanie.

Jeżeli doszłoby do ustalenia, że spółka zaciągnęła pożyczkę, spółka jest dłużnikiem wobec wspólnika A – oznaczałoby to, że posiada ona zobowiązanie wobec wspólnika A. Wspólnika A jest wierzycielem spółki.

A zatem za zwrot pożyczki jako zobowiązanie spółki wobec określonego wierzyciela odpowiada spółka oraz wspólnik, który przystąpił do spółki po dacie powstania zobowiązania spółki z tego tytułu.

Wspólnik przystępujący nie jest związany umową pożyczki między wspólnikiem A oraz spółka. On odpowiada za powstałe zobowiązanie spółki, istniejące w dniu jego przystąpienia do spółki na zasadach ustalonych w umowie pożyczki (chociaż sam nie jest jej stroną). 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}