Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność wspólników za długi w spółce cywilnej

• Opublikowane: 2023-02-03

Spółka cywilna ma dwóch wspólników, jeden pod nieobecność drugiego spowodowaną ciężkim stanem zdrowia narobił długów w urzędzie skarbowym nie płacił podatków i ZUS-u. Kwota długu to 150 tysięcy. Wspólnik, który zrobił długi, chce je przejąć. Czy jest to możliwe, żeby przejął długi, które narobił na firmę, a ja miał „czystą kartę”? Czy jako wspólnicy spółki cywilnej odpowiadamy solidarnie za długi spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność wspólników za długi w spółce cywilnej

Odpowiedzialność solidarna wspólników za długi

W spółce cywilnej za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Odpowiadają oni solidarnie całymi swoimi majątkami Odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej ponoszą pozostali wspólnicy. Gdy wysokość zadłużenia w spółce przekroczy możliwości finansowe spółki, wówczas wspólnicy tej spółki muszą je uregulować poprzez korzystanie ze swoich prywatnych majątków. Ich odpowiedzialność za długi jest nieograniczona – nie istnieje żaden limit pieniężny, do którego wspólnik odpowiada za zobowiązania podmiotu.

W związku z pojawieniem się długu w spółce wierzyciel może dochodzić spłaty należnych mu zobowiązań albo od jednego wspólnika, albo od wszystkich. Oczywiście wspólnik, który stanie się dłużnikiem, może zwrócić się do pozostałych wspólników z roszczeniem regresowym. Jeśli takie roszczenie zostanie skierowane, to wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu proporcjonalnej części należności.

Dług z winy jednego wspólnika

Z uwagi na to, że odpowiedzialność w spółce cywilnej jest solidarna, nie ma znaczenia, który ze wspólników spowoduje powstanie zadłużenia. Nawet gdy dług pojawi się z winy wyłącznie jednego współwłaściciela, to i tak reszta wspólników musi ponieść konsekwencje z nim związane. Każdy wspólnik koniec końców będzie obciążony częścią wierzytelności.

Niestety nawet wyjście ze spółki wspólnika nie spowoduje zniesienie z niego odpowiedzialności za długi spółki, jakie powstały, zanim z niej wystąpił.

Przejęcie długu

Art. 519. Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron lub przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Umowa o przejęcie długu, nieważne, w jakiej konfiguracji byłaby zawierana, zawsze wymaga uzyskania zgody podmiotu trzeciego. W przypadku umowy zawieranej pomiędzy wierzycielem a przejemcą długu podmiotem, który ma wyrazić zgodę, jest dłużnik. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie dowolnej, ale już jej brak powoduje bezwzględną nieważność umowy przejęcie długu.

W przypadku umowy zawieranej pomiędzy dłużnikiem a przejemcą długu wymóg zgody dotyczy osoby wierzyciela. Jego oświadczenie woli o tej treści powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Może więc Pan spróbować wystąpić z takim wnioskiem do wierzyciela, ale jeśli wspólnik będzie niewypłacalny, na pewno urząd skarbowy i ZUS nie wyrażą zgody na takie przejecie długu. Nawet jeśli dłużnik będzie wypłacalny, US czy ZUS może nie wyrazić zgody na przejecie długu, jeśli stwierdzi, że szybciej będzie ściągnąć dług z więcej osób niż tylko z jednej.

Więc wspólnik, który zrobił długi, może przejąć długi, ale tylko za zgodą wierzycieli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info