Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie bilansu rocznego przez spółkę z o.o. do urzędu skarbowego

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-12-11

Spółka z o.o. nie zrobiła badania bilansu rocznego za 2016 i nie złożyła do urzędu skarbowego. Otrzymała pismo z US proszące o wyjaśnienie nieprzekazania sprawozdania. Co odpowiedzieć US i jak naprawić błąd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podmioty składające CIT-8 mają również obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do 31 marca roku następnego, następnie zatwierdzone przez właściwe władze stowarzyszenia do 30 czerwca i złożone w US do 10 lipca (przyjmując, że rok podatkowy spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu).

 

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego przez podatników prowadzących księgi rachunkowe do US właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym wynika z art. 27 ust. 2 ustawy CIT.

 

Zgodnie z tym przepisem podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, to zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w formie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

 

W zakresie kar za niezłożenie sprawozdania finansowego od 2015 r. wprowadzono do Kodeksu karnego skarbowego nowy art. 80b. Zgodnie z jego treścią „kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Grzywna za wkroczenie skarbowe polegające na niewykonaniu tych obowiązków może wynieść od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego 20-krotności, w zależności od stanu rodzinnego i majątkowego sprawcy, jego dochodów i możliwości zarobkowych.

 

Ukaraną może być przypadku podatników CIT osoba odpowiedzialna za realizację tych obowiązków (z reguły kierownik jednostki np. prezes zarządu). W myśl art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej. Może to być zatem np. księgowa.

 

Odpowiedzialności oraz kary grzywny można uniknąć dzięki instytucji czynnego żalu przewidzianej w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Należy zatem sporządzić czynny żal oraz dołączyć do niego sprawozdanie finansowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zmiana formy prowadzenia księgowości

Czy spółka z o.o może zmienić księgowość na KPiR? Jak to zrobić najkorzystniej i najtaniej?

 

Czy za długi spółki z o.o. odpowiada tylko prezes czy i udziałowcy?

Interesuje mnie kwestia odpowiedzialności za długi spółki z o.o. Jestem prezesem spółki i mam 50% udziałów. Drugie 50% należy do udziałowca,...

 

Jak odzyskać zainwestowane pieniądze i wyjść ze spółki z o.o.?

Jestem udziałowcem w spółce z o.o., w której posiadam 10% udziałów. Chcę wyjść ze spółki. Jak odzyskać zainwestowane pieniądze...

 

Rezygnacja z założenia spółki z o.o.

Wraz ze znajomym podjęliśmy decyzję o założeniu sp.z o.o w Polsce. Ja mieszkam od 7 lat w Niemczech, udzieliłam więc pełnomocnictw...

 

Wynagrodzenie stałe i procent od sprzedaży dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Czy w spółce z o.o., gdzie jest dwóch udziałowców (75% i 25% udziałów), drugi z udziałowców może zostać powołany na prezesa zarządu...

 

Likwidacja funduszu mieszkaniowego w spółce z o.o.

Spółka z o.o. przejęła w 2008 r. (w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zakładowy fundusz mieszkaniowy. Fundusz...

 

Połączenie spółek - jak to najlepiej zrobić?

Posiadamy dwie spółki – spółkę cywilną i spółkę z o.o. Chcemy je połączyć i dlatego obecnie przekształcamy spółkę cywilną...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »