Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezarobkowy przewóz osób w spółce z o.o.

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-13

Jestem właścicielem i prezesem spółki z o.o., w której użytkuję samochód osobowy na cele służbowe. Świadczę takim samochodem usługę transportu osób, za co spółka otrzymuje wynagrodzenie i wystawia fakturę VAT, ale wysokość opłaty jest równa kosztom wykonania usługi (paliwo, ubezpieczenie etc). Celem wykonania usługi nie są usługi transportowe i nie wykonuję tego w celach zarobkowych, a dla przyjemności.  Czy taka działalność spółki może być zakwalifikowana jako niezarobkowy przewóz drogowy osób zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym? Jeżeli nie, to jakie warunki muszę spełnić, aby była tak zakwalifikowana? Umowa spółki zakłada charakter zarobkowy, ale jestem otwarty na zmianę tego na inne cele społeczne.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

O ile dobrze zrozumiałem opis stanu faktycznego przez Pana sporządzony, o tyle spółka z o.o. świadczy usługę transportową (transport osób) dla podmiotów zewnętrznych. Pyta Pan o ustawę transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. i jej art. 3 ust. 1 pkt 1 ograniczający przedmiotowy zakres stosowania ustawy poprzez wyłączenie z jej zakresu (czyli przepisów ustawy nie stosuje się) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi (lub zespołami pojazdów) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób. Ilekroć ustawa mówi o „niezarobkowym krajowym przewozie drogowym”, oznacza to przewóz na potrzeby własne wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zaś zgodnie z definicją legalną z art. 4 pkt 4 ww. ustawy niezarobkowy przewóz drogowy oznacza „przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych”.

Zwykłym transportem drogowym jest – na mocy art. 4 pkt 3 lit. a) tej samej ustawy każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę, nawet pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt 4, tj. niespełniający warunków dla niezarobkowego przewozu drogowego.

Proszę zauważyć, że ww. warunki muszą być spełnione łącznie (wszystkie muszą być spełnione), by dany przejazd stanowił niezarobkowy przewóz drogowy. W Pana przypadku nie są spełnione, po pierwsze nie jest to przewóz na potrzeby własne, a po drugie jest to przewóz w ramach prowadzonej działalności (wykonywana jest usługa dla podmiotu zewnętrznego). Bez znaczenia jest, że na konkretnej usłudze nie powstaje dochód, nawet gdyby powstawała strata, to podatkowo rozliczana jest (podobnie jak dochód czy przychód) globalnie dla spółki i to nie powoduje, że usługa nabiera charakteru niezarobkowego.

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2009 r. (sygn. akt II GSK 638/08), w kwalifikowaniu transportu do „niezarobkowego” nie chodzi tylko o wykonywanie czynności transportowych, ale to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych. Koresponduje to z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2016 r. (sygn. akt III SA/Lu 1770/15), w którym sąd uznał, iż „ustawodawca wyodrębnił z pojęcia transportu drogowego – niezarobkowy przewóz drogowy jako przewóz na potrzeby własne, który uzależnił od łącznego spełnienia wszystkich czterech przesłanek wymienionych w art. 4 pkt 4 lit. a-d u.t.d., co oznacza, że niespełnienie choćby jednej z nich wyklucza możliwość zakwalifikowania konkretnego przejazdu jako przewozu na potrzeby własne, nawet jeśli jest on wykonywany przez przedsiębiorcę jednorazowo i pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, na co wskazuje wprost art. 4 pkt 3 lit. a u.t.d.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}