Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nazwa spółki cywilnej wpisana na fakturze

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-11-26

Czy na fakturach i pieczątkach można stosować nazwę skróconą spółki, np. XYZ s.c., czy pełną nazwę ze wszystkimi nazwiskami wspólników? Dodam, że w momencie rejestracji spółki była podana oprócz nazwy pełnej nazwa skrócona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pytanie dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Obecnie zgodnie z § 5 punktem 3 tegoż rozporządzenia „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”.

Poprzednio obowiązujące, tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w § 5 ust 1 pkt 1 stanowiło, iż „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy”.

Tym samym ewidentnie usunięto z przepisu możliwość zamieszczania na fakturach VAT nazw skróconych.

Ponieważ od samego początku, od wejścia w życie przepisów rozporządzenia podatnicy nie mają pewności, jak wystawiać faktury, Ministerstwo Finansów wydało specjalną broszurę zamieszczoną na stronie internetowej – ja ją Pani załączam, wyjaśniając, że na stronie 9 jest opisany fragmentarycznie problem nazw (nie ma bowiem wyraźnego stanowiska w zakresie nazwy spółki cywilnej).

Danymi, które winny znaleźć się w fakturze VAT w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, są imię i nazwisko. W fakturze podatnicy ci powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym, oprócz tych danych, mogą oczywiście również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy, bo cytowany przepis zawiera jedynie minimalną treść faktury VAT. W mojej ocenie – jeżeli jest kilka osób fizycznych, a nie jedna, trzeba analogicznie stosować tę zasadę.

Natomiast w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy ci powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Prawidłowym rozwiązaniem jest również wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej.

Niegdyś, na kanwie obowiązujących przepisów poprzedniego rozporządzenia przyjmowało się, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi zawierać imion i nazwisk tworzących ją wspólników. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawierają zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne takiej spółki – tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09.

Obecnie z uwagi na zmianę przepisów zalecałabym jednak używanie pełnej nazwy, tj. obejmującej imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Już tłumaczę, dlaczego – otóż faktem jest, że nie wiadomo, jak ukształtuje się praktyka, ona czasami przerasta nasze wyobrażenia, ale po pierwsze używanie pełnej nazwy nie nigdy nie będzie błędem, po drugie w ten sposób uniknie Pani odmiennej oceny ze strony organów skarbowych.

Faktem jest, że w sensie cywilnym spółka to umowa przedsiębiorców, a nie odrębny podmiot, z kolei jednak w przypadku podatku VAT spółka jest podatnikiem tego podatku, co uzasadniało wcześniej zamieszkanie na fakturach nazwy skróconej, ale skoro zmieniono w sposób istotny przepisy rozporządzenia, ja uważam, że lepiej być w takim przypadku zachowawczym, bo pomimo że istnieje zasada interpretacji niejasności na korzyść podatnika, mam wątpliwości co do jej stosowania przez organy fiskalne w praktyce.

Ponieważ zaś spółka jest umową przedsiębiorców, zakładam, że tylko osób fizycznych, ja bym raczej zalecała w obecnie obowiązującym stanie prawnym zamieszczać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz oczywiście, jeżeli Pani sobie życzy, także nazwę skróconą. W ten sposób uniknie Pani z pewnością kłopotów z fiskusem, a i chyba taki był jednak cel wprowadzenia komentowanej zmiany przepisów.

Ja jeszcze z obowiązku wspomnę o możliwości wystąpienia z o interpretację podatkową na zasadach art. 14a i następnych Ordynacji podatkowej, koszt takiej interpretacji jest niewielki, bo jedynie 40 zł, a wtedy organy skarbowe muszą precyzyjnie ocenić stanowisko w tej sprawie, a stosownie do treści art. 14k–14 n ustawy zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić podatnikowi.

Jeżeli to nie jest jednak duży problem techniczny, ja na bazie różnorakich doświadczeń w relacjach podatnik – organ skarbowy proponuję stosować nazwę pełną.

Mam nadzieję, że udało mi się Pani pomóc.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną

Chcielibyśmy połączyć firmy brata i siostry w spółkę cywilną. Oprócz tego do spółki ma wejść także druga siostra, która nie ma własnej firmy. Firma...

 

Zmiana nazwy spółki cywilnej

1 marca do naszej firmy ( spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też...

 

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?

Musimy spłacić kredyt, niestety najprawdopodobniej nie uda nam się zdobyć środków na jego spłatę. W jaki sposób przeprowadzić upadłość...

 

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez spółkę cywilną

Jako jedyni wspólnicy spółki cywilnej ja i żona nabyliśmy w 2006 roku nieruchomość niezabudowaną (działkę budowlaną), która została wpisana...

 

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?

Każdy ze wspólników s.c. prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Ponieważ działalność s.c. ma charakter sezonowy letni, chcemy ją zawiesić...

 

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej

Mój znajomy prowadzi sklep alkoholowy w formie samodzielnej działalności gospodarczej z wpisem do CEIDG. Ja nie mam działalności. Porozumieliśmy...

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (dwuosobowej). Chciałbym wystąpić ze spółki, jak należy to zrobić? Co stanie się ze spółką po moim...

 

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej, krok po kroku

W jaki sposób dokonać zamiany wspólników w spółce cywilnej przy minimalnych kosztach podatkowych? W skład obecnej spółki wchodzi teść...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »