Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skrócona nazwa spółki cywilnej wpisana na fakturze

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-11-26

Czy na fakturach i pieczątkach można stosować nazwę skróconą spółki, np. XYZ s.c., czy pełną nazwę ze wszystkimi nazwiskami wspólników? Dodam, że w momencie rejestracji spółki była podana oprócz nazwy pełnej nazwa skrócona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pytanie dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Obecnie zgodnie z § 5 punktem 3 tegoż rozporządzenia „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”.

Poprzednio obowiązujące, tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w § 5 ust 1 pkt 1 stanowiło, iż „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy”.

Tym samym ewidentnie usunięto z przepisu możliwość zamieszczania na fakturach VAT nazw skróconych.

Ponieważ od samego początku, od wejścia w życie przepisów rozporządzenia podatnicy nie mają pewności, jak wystawiać faktury, Ministerstwo Finansów wydało specjalną broszurę zamieszczoną na stronie internetowej – ja ją Pani załączam, wyjaśniając, że na stronie 9 jest opisany fragmentarycznie problem nazw (nie ma bowiem wyraźnego stanowiska w zakresie nazwy spółki cywilnej).

Danymi, które winny znaleźć się w fakturze VAT w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, są imię i nazwisko. W fakturze podatnicy ci powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym, oprócz tych danych, mogą oczywiście również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy, bo cytowany przepis zawiera jedynie minimalną treść faktury VAT. W mojej ocenie – jeżeli jest kilka osób fizycznych, a nie jedna, trzeba analogicznie stosować tę zasadę.

Natomiast w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy ci powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Prawidłowym rozwiązaniem jest również wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej.

Niegdyś, na kanwie obowiązujących przepisów poprzedniego rozporządzenia przyjmowało się, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi zawierać imion i nazwisk tworzących ją wspólników. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawierają zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne takiej spółki – tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09.

Obecnie z uwagi na zmianę przepisów zalecałabym jednak używanie pełnej nazwy, tj. obejmującej imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Już tłumaczę, dlaczego – otóż faktem jest, że nie wiadomo, jak ukształtuje się praktyka, ona czasami przerasta nasze wyobrażenia, ale po pierwsze używanie pełnej nazwy nie nigdy nie będzie błędem, po drugie w ten sposób uniknie Pani odmiennej oceny ze strony organów skarbowych.

Faktem jest, że w sensie cywilnym spółka to umowa przedsiębiorców, a nie odrębny podmiot, z kolei jednak w przypadku podatku VAT spółka jest podatnikiem tego podatku, co uzasadniało wcześniej zamieszkanie na fakturach nazwy skróconej, ale skoro zmieniono w sposób istotny przepisy rozporządzenia, ja uważam, że lepiej być w takim przypadku zachowawczym, bo pomimo że istnieje zasada interpretacji niejasności na korzyść podatnika, mam wątpliwości co do jej stosowania przez organy fiskalne w praktyce.

Ponieważ zaś spółka jest umową przedsiębiorców, zakładam, że tylko osób fizycznych, ja bym raczej zalecała w obecnie obowiązującym stanie prawnym zamieszczać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz oczywiście, jeżeli Pani sobie życzy, także nazwę skróconą. W ten sposób uniknie Pani z pewnością kłopotów z fiskusem, a i chyba taki był jednak cel wprowadzenia komentowanej zmiany przepisów.

Ja jeszcze z obowiązku wspomnę o możliwości wystąpienia z o interpretację podatkową na zasadach art. 14a i następnych Ordynacji podatkowej, koszt takiej interpretacji jest niewielki, bo jedynie 40 zł, a wtedy organy skarbowe muszą precyzyjnie ocenić stanowisko w tej sprawie, a stosownie do treści art. 14k–14 n ustawy zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić podatnikowi.

Jeżeli to nie jest jednak duży problem techniczny, ja na bazie różnorakich doświadczeń w relacjach podatnik – organ skarbowy proponuję stosować nazwę pełną.

Mam nadzieję, że udało mi się Pani pomóc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »