Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nazwa spółki cywilnej wpisana na fakturze

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-11-26

Czy na fakturach i pieczątkach można stosować nazwę skróconą spółki, np. XYZ s.c., czy pełną nazwę ze wszystkimi nazwiskami wspólników? Dodam, że w momencie rejestracji spółki była podana oprócz nazwy pełnej nazwa skrócona.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Pytanie dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obecnie zgodnie z § 5 punktem 3 tegoż rozporządzenia „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”.

Poprzednio obowiązujące, tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w § 5 ust 1 pkt 1 stanowiło, iż „faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy”.

Tym samym ewidentnie usunięto z przepisu możliwość zamieszczania na fakturach VAT nazw skróconych.

Ponieważ od samego początku, od wejścia w życie przepisów rozporządzenia podatnicy nie mają pewności, jak wystawiać faktury, Ministerstwo Finansów wydało specjalną broszurę zamieszczoną na stronie internetowej – ja ją Pani załączam, wyjaśniając, że na stronie 9 jest opisany fragmentarycznie problem nazw (nie ma bowiem wyraźnego stanowiska w zakresie nazwy spółki cywilnej).

Danymi, które winny znaleźć się w fakturze VAT w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, są imię i nazwisko. W fakturze podatnicy ci powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym, oprócz tych danych, mogą oczywiście również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy, bo cytowany przepis zawiera jedynie minimalną treść faktury VAT. W mojej ocenie – jeżeli jest kilka osób fizycznych, a nie jedna, trzeba analogicznie stosować tę zasadę.

Natomiast w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy ci powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Prawidłowym rozwiązaniem jest również wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej.

Niegdyś, na kanwie obowiązujących przepisów poprzedniego rozporządzenia przyjmowało się, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi zawierać imion i nazwisk tworzących ją wspólników. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawierają zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne takiej spółki – tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09.

Obecnie z uwagi na zmianę przepisów zalecałabym jednak używanie pełnej nazwy, tj. obejmującej imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Już tłumaczę, dlaczego – otóż faktem jest, że nie wiadomo, jak ukształtuje się praktyka, ona czasami przerasta nasze wyobrażenia, ale po pierwsze używanie pełnej nazwy nie nigdy nie będzie błędem, po drugie w ten sposób uniknie Pani odmiennej oceny ze strony organów skarbowych.

Faktem jest, że w sensie cywilnym spółka to umowa przedsiębiorców, a nie odrębny podmiot, z kolei jednak w przypadku podatku VAT spółka jest podatnikiem tego podatku, co uzasadniało wcześniej zamieszkanie na fakturach nazwy skróconej, ale skoro zmieniono w sposób istotny przepisy rozporządzenia, ja uważam, że lepiej być w takim przypadku zachowawczym, bo pomimo że istnieje zasada interpretacji niejasności na korzyść podatnika, mam wątpliwości co do jej stosowania przez organy fiskalne w praktyce.

Ponieważ zaś spółka jest umową przedsiębiorców, zakładam, że tylko osób fizycznych, ja bym raczej zalecała w obecnie obowiązującym stanie prawnym zamieszczać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz oczywiście, jeżeli Pani sobie życzy, także nazwę skróconą. W ten sposób uniknie Pani z pewnością kłopotów z fiskusem, a i chyba taki był jednak cel wprowadzenia komentowanej zmiany przepisów.

Ja jeszcze z obowiązku wspomnę o możliwości wystąpienia z o interpretację podatkową na zasadach art. 14a i następnych Ordynacji podatkowej, koszt takiej interpretacji jest niewielki, bo jedynie 40 zł, a wtedy organy skarbowe muszą precyzyjnie ocenić stanowisko w tej sprawie, a stosownie do treści art. 14k–14 n ustawy zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić podatnikowi.

Jeżeli to nie jest jednak duży problem techniczny, ja na bazie różnorakich doświadczeń w relacjach podatnik – organ skarbowy proponuję stosować nazwę pełną.

Mam nadzieję, że udało mi się Pani pomóc.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}