Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-12-11

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji komputerów. W 2013 r. rozszerzyłam działalność o wynajem i zarządzanie nieruchomościami. W 2014 r. wynajęłam mieszkanie. Wpisałam do ewidencji środków trwałych i co miesiąc wpisuję do KPiR wszystkie przychody i koszty z działalności komputerowej oraz wynajmu i łącznie rozliczam podatek i opłacam ZUS. Czy postępuję właściwie? Czy powinnam osobno rozliczać się w dwóch KPiR?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Jak rozumiem – mieszkanie stanowi Pani prywatną własność.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W takim przypadku mogła Pani zdecydować się na to, by:

  • prowadzić najem prywatnie na zasadach ogólnych lub
  • prowadzić najem jako działalność gospodarcza.

Wynajmowanie nieruchomości może być potraktowane jako działalność usługowa. Ustawa o PIT wymienia – wśród przychodów z działalności gospodarczej – także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia, czy wynajem odbywa się w ramach formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej, czy nie. Istotne są tutaj okoliczności faktyczne, w jakich najem jest wykonywany. Jeśli najem jest wykonywany zawodowo, powtarzalnie, w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas działalność podatnika w tym zakresie będzie działalnością gospodarczą.

Zdecydowała się Pani na prowadzenie najmu w ramach działalności gospodarczej.

W takim przypadku najem nie jest traktowany jako odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Zatem nie wymaga prowadzenia odrębnych ewidencji (jak np. przy najmie zryczałtowanym), wpłacania odrębnych zaliczek, składania odrębnych deklaracji rocznych.

Pani decyzja spowodowała, że najem jest przychodem z prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej i jest to tylko jedna działalność gospodarcza, a nie dwie działalności: najem i reszta.

W związku z tym:

1) jest tylko jedno źródło przychodów,

2) prowadzona być powinna tylko jedna KPiR,

3) nie prowadzi się odrębnie KPiR dla najmu oraz innej działalności,

4) koszty uzyskania przychodu ustala się dla każdego rodzaju działalności i ujawnia w KPiR (w ramach działalności gospodarczej),

5) przychody (koszty i dochody) z najmu oraz innej działalności są wykazywane razem w zeznaniu rocznym,

6) wpłaca się jedną zaliczkę na podatek dochodowy od całości dochodów z działalności gospodarczej,

7) jest tylko jedna podstawa podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – a mianowicie działalność gospodarcza i bycie przedsiębiorcą,

8) nie ma obowiązku i potrzeby prowadzenia odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego tylko odnośnie najmu.

Fiskus uznaje za prawidłowe nawet specjalne założenie działalności gospodarczej w celu rozliczania najmu i przychodów uzyskanych z tego źródła jak z działalności gospodarczej.

W Pani przypadku (biorąc pod uwagę sytuację wskazaną w opisie) można uznać, że przedmiot najmu (mieszkanie) jest niewątpliwie składnikiem majątkowym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie tylko, że jest przedmiotem wynajmowania. Przy braku takiego ustalenia, należałoby uznać, iż najem mieszkania stanowi odrębne źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu według zasad ogólnych i jako najem prywatny.

Jeśli dana osoba prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły pewną aktywność zarobkową, to – choćby nawet przychody uzyskiwane w następstwie tych działań dawały się zaliczyć do innych źródeł przychodu, gdyby nie właśnie owo zorganizowanie i ciągłość działań – uzyskiwane przez nią przychody powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej (wyrok NSA z dnia 13.08.2014 r., sygn. akt II FSK 1895/12).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}