Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-12-11

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji komputerów. W 2013 r. rozszerzyłam działalność o wynajem i zarządzanie nieruchomościami. W 2014 r. wynajęłam mieszkanie. Wpisałam do ewidencji środków trwałych i co miesiąc wpisuję do KPiR wszystkie przychody i koszty z działalności komputerowej oraz wynajmu i łącznie rozliczam podatek i opłacam ZUS. Czy postępuję właściwie? Czy powinnam osobno rozliczać się w dwóch KPiR?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem – mieszkanie stanowi Pani prywatną własność.

W takim przypadku mogła Pani zdecydować się na to, by:

  • prowadzić najem prywatnie na zasadach ogólnych lub
  • prowadzić najem jako działalność gospodarcza.

Wynajmowanie nieruchomości może być potraktowane jako działalność usługowa. Ustawa o PIT wymienia – wśród przychodów z działalności gospodarczej – także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia, czy wynajem odbywa się w ramach formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej, czy nie. Istotne są tutaj okoliczności faktyczne, w jakich najem jest wykonywany. Jeśli najem jest wykonywany zawodowo, powtarzalnie, w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas działalność podatnika w tym zakresie będzie działalnością gospodarczą.

Zdecydowała się Pani na prowadzenie najmu w ramach działalności gospodarczej.

W takim przypadku najem nie jest traktowany jako odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Zatem nie wymaga prowadzenia odrębnych ewidencji (jak np. przy najmie zryczałtowanym), wpłacania odrębnych zaliczek, składania odrębnych deklaracji rocznych.

Pani decyzja spowodowała, że najem jest przychodem z prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej i jest to tylko jedna działalność gospodarcza, a nie dwie działalności: najem i reszta.

W związku z tym:

1) jest tylko jedno źródło przychodów,

2) prowadzona być powinna tylko jedna KPiR,

3) nie prowadzi się odrębnie KPiR dla najmu oraz innej działalności,

4) koszty uzyskania przychodu ustala się dla każdego rodzaju działalności i ujawnia w KPiR (w ramach działalności gospodarczej),

5) przychody (koszty i dochody) z najmu oraz innej działalności są wykazywane razem w zeznaniu rocznym,

6) wpłaca się jedną zaliczkę na podatek dochodowy od całości dochodów z działalności gospodarczej,

7) jest tylko jedna podstawa podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – a mianowicie działalność gospodarcza i bycie przedsiębiorcą,

8) nie ma obowiązku i potrzeby prowadzenia odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego tylko odnośnie najmu.

Fiskus uznaje za prawidłowe nawet specjalne założenie działalności gospodarczej w celu rozliczania najmu i przychodów uzyskanych z tego źródła jak z działalności gospodarczej.

W Pani przypadku (biorąc pod uwagę sytuację wskazaną w opisie) można uznać, że przedmiot najmu (mieszkanie) jest niewątpliwie składnikiem majątkowym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie tylko, że jest przedmiotem wynajmowania. Przy braku takiego ustalenia, należałoby uznać, iż najem mieszkania stanowi odrębne źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu według zasad ogólnych i jako najem prywatny.

Jeśli dana osoba prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły pewną aktywność zarobkową, to – choćby nawet przychody uzyskiwane w następstwie tych działań dawały się zaliczyć do innych źródeł przychodu, gdyby nie właśnie owo zorganizowanie i ciągłość działań – uzyskiwane przez nią przychody powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej (wyrok NSA z dnia 13.08.2014 r., sygn. akt II FSK 1895/12).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż alkoholu przez Internet – obowiązujące przepisy

Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu przez Internet? Czy obowiązujące przepisy obecnie zezwalają na taką działalność? Chodzi głównie...

 

Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Prowadzę sklep spożywczo-monopolowy. Cofnięto mi pozwolenie na sprzedaż alkoholu, ponieważ w ciągu 14 dni nie poinformowałam o zmianie adresu...

 

Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw

Zajmuję się sprzedażą felg aluminiowych do samochodów osobowych. Posiadam w ofercie felgi zamienne do samochód takich marek, jak Audi, BMW. Felgi są...

 

Sprzedaż słodyczy w szkole

Z związku z ustawa, która zakazała sklepikom szkolnym sprzedaży słodyczy itp., wpadłem na pomysł z kolegami z liceum, aby samemu kupować owe...

 

Przekazanie stacji kontroli pojazdów

Prowadzę stację kontroli pojazdów, jestem jej właścicielem. Ze względu na stan zdrowia chciałabym stację przekazać dwom córkom. Od czego zacząć? Czy...

 

Zbycie działalności razem z obiektem budowlanym będącym środkiem trwałym

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym obiekcie usługowym, który wybudowałem 18 lat temu, zakładając firmę. Od tego właśnie roku odliczam także...

 

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności

Prowadziliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną przez 2 miesiące, w tym czasie wpłynęły na konto firmowe zaliczki od klientów na realizację pewnej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »