Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadmiar obowiązków jednego ze wspólników

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-07

Jestem wspólniczką trzyosobowej spółki jawnej. Moi wspólnicy, bez mojej zgody, nie angażują się w działalność spółki, wszystkie czynności powierzając mnie (mam największy udział w spółce). W tym czasie spółka podwoiła swoje dochody. Wspólnicy nie chcą formalnie przekazać „praw i obowiązków” na mnie, chociaż taka możliwość jest zapisana w umowie. Czy poza złożeniem rezygnacji mogę coś jeszcze zrobić? Nadmieniam, że działalność jest prowadzona w lokalu jednego ze wspólników, a spółka odprowadza czynsz.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Niestety Pani możliwości są ograniczone. Spółka jawna jako spółka osobowa opiera się na zgodnym współdziałaniu wspólników. Zaufanie, dobre relacje kupieckie są podstawą jej sprawnego funkcjonowanie. Brak tych elementów w zasadzie uniemożliwia jej funkcjonowanie i powinien być podstawą jej rozwiązania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powództwo o rozwiązanie spółki jawnej przez sąd z ważnych powodów wspólnik wnosi przeciwko wszystkim pozostałym wspólnikom jako stronom umowy spółki, która ma być rozwiązana. Udział samej spółki w takim procesie jest zbędny. Ważne powody, których zaistnienie ma uzasadniać powództwo, nie dają się zamknąć w ramy jakiegoś enumeratywnego katalogu. Przyjmuje się, że mogą być to albo przyczyny obiektywne, czyniące dalsze istnienie spółki nieracjonalnym bądź praktycznie niemożliwym (np. wykazana przyczynami strukturalnymi trwała niezdolność spółki do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku), albo przyczyny subiektywne niezawinione, albo też przyczyny subiektywne zawinione

Gdy ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, oznacza to, że nie można żądać wyłączenia ze spółki w ramach jednego postępowania kilku wspólników jednocześnie, ale trzeba takie powództwo zgłaszać oddzielnie w stosunku do każdego wspólnika. Prowadzi to do komplikacji np. w stanie faktycznym, gdy kilku wspólników składa powództwo o rozwiązanie spółki, a pozostali wspólnicy (pozwani) twierdzą, że ważny powód zachodzi po stronie wszystkich wspólników, będących stroną powodową w procesie. Literalne odczytanie art. 63 § 2 uniemożliwia uwzględnienie takiego powództwa wzajemnego w stosunku do wszystkich powodowych wspólników, lecz tylko w stosunku do jednego z nich.

Realizacja uprawnień przewidzianych w art. 63 § 2 może następować albo w trybie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki, gdy po stronie powodowej występują wszyscy pozostali wspólnicy, albo w trybie powództwa wzajemnego, jeżeli został już wniesiony pozew o rozwiązanie spółki.

Oczywiście może Pani także wypowiedzieć umowę spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wszystkich wspólników prowadzi z pewnością do rozwiązania spółki, natomiast wypowiedzenie jej tylko przez jednego albo niektórych wspólników może spowodować, że z woli pozostałych wspólników (co najmniej dwóch) spółka między nimi będzie trwać. Spółka będzie trwać nadal także wtedy, gdy w samej umowie spółki przewidziano, że wypowiedzenie spółki przez jednego bądź kilku wspólników, gdy w spółce pozostaje co najmniej dwóch jeszcze wspólników, powoduje, iż umowa spółki trwa nadal między wspólnikami, którzy jej nie wypowiedzieli. Podobnie rzecz ma się w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika (por. art. 64). Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika możliwe jest na warunkach określonych w art. 62 § 2.

Może być sporne, czy wypowiedzenia umowy spółki jawnej dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 23 Kodeksu spółek handlowych, czyli K.s.h. (forma pisemna umowy spółki jawnej pod rygorem nieważności), w zw. z art. 77 § 2 K.c., czyli Kodeksu cywilnego, (wymaganie formy pisemnej do wypowiedzenia umowy zawartej w formie pisemnej) w zw. z art. 2 K.s.h. (odesłanie do Kodeksu cywilnego) przemawiałyby za odpowiedzią twierdzącą. Natomiast art. 61 § 3 K.s.h. nie zastrzega dla wypowiedzenia formy pisemnej pod rygorem nieważności, co z kolei, na podstawie art. 73 § 1 K.c. w zw. z art. 2 K.s.h., prowadzi do wniosku, że forma ta jest zastrzeżona bez rygoru nieważności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}