Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie obligacji od zadłużonej spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-18

Rok temu kupiłem na rynku wtórnym pakiet obligacji emitowanych przez spółkę z o.o. XYZ. Spółka obligacji nie wykupiła w terminie. Zaproponowała jednak ugodę, która wydłużała termin wykupu obligacji. Przystałem na to. Drugi termin również nie został dochowany. W związku z tym wniosłem przeciwko spółce pozew. Sąd wydał korzystny dla mnie wyrok, zasądzając na moją rzecz odpowiednie kwoty. Skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Niestety egzekucja okazała się całkowicie bezskuteczna, została z tego powodu umorzona. Spółka XYZ nadal istnieje, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Okazało się, że w momencie, kiedy nabywałem obligacje na rynku wtórnym, spółka już była obciążona wymagalnym przeterminowanym długiem. Nie wiedziałem o tym. Rozumiem, że organy spółki nie wykonały swojego prawnego obowiązku, nie wnosząc o upadłość spółki. Czy zakładając, że organy spółki nie wykonały swoich obowiązków (wniosek o upadłość w obliczu przeterminowanych zobowiązań), a gdyby to zrobiły, zapewne nie kupiłbym obligacji, mogę wnieść do sądu powództwo odszkodowawcze przeciwko członkom zarządu/rady nadzorczej spółki? Czy wówczas wszyscy członkowie organu spółki występują solidarnie jako pozwani?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Postaram się Panu poniżej dokładnie wyjaśnić odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią art. 299 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu do stycznia 2016 roku:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu”.

Przyjmuje się, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zarówno te, które powstały w okresie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, jak i za zobowiązania powstałe wcześniej, byleby istniały one w czasie pełnienia wskazanej funkcji.

Podstawą do skierowania pozwu przeciwko członkom zarządu jest w praktyce dysponowanie prawomocnym postanowieniem komornika o bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. To członkowie jej zarządu broniąc się mogą się powoływać, że np. niezgłoszenie upadłości nastąpiło bez ich winy, co w praktyce jest bardzo trudną rzeczą a to z tego powodu, że na członku zarządu spoczywa obowiązek zgłoszenia upadłości w sytuacji gdy spółka nie reguluje swoich zobowiązań.

Brak winy byłby wtedy, gdyby ktoś np. przebywał, powiedzmy, przez dłuższy okres w ciężkim stanie w szpitalu, inne przyczyny, typu nieznajomość zobowiązań, ich wysokości, istnienia itd., nie są przesłanką uwalniającą od odpowiedzialności.

Dodam jeszcze, że odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu utożsamiana jest z zawinionym doprowadzeniem do obniżenia potencjału majątkowego spółki i w konsekwencji jej niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji (tak np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r., sygn. akt III CZP 10/99, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt IV CK 148/04, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt II CSK 4167/06, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 227/06)

Członkowie rady nadzorczej spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej członków zarządu.

Zapytał Pan też, czy wówczas wszyscy członkowie organu spółki występują solidarnie jako pozwani – tak, może Pan pozwać solidarnie wszystkich członków zarządu, oczywiście może Pan również pozwać jednego z nich (na tym polega właściwie odpowiedzialność solidarna, że może Pan żądać od wszystkich albo od jednego z dłużników zapłaty), ale większe szanse na skuteczne wyegzekwowanie kwoty daje oczywiście pozwanie wszystkich solidarnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podział majątku, gdy w grę wchodzi spółka z o.o.

Jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy rozdzielność majątkową. Żona nie chce podzielić się majątkiem, chciałbym więc przeprowadzić podział majątku. Do...

Przeniesienie własności działki do spółki z o.o.

Mam działkę – jako majątek małżeński wspólny. Kupiliśmy ją z żoną ponad 5 lat temu i chcę pobudować tam segmenty mieszkaniowe na...

Czy bezpieczne jest wejście w spółkę jako udziałowiec?

Od jakiegoś czasu pracuję ze swoim kolegą. Prowadzi on spółkę z o.o. W ramach zawężenia współpracy zaproponował mi 15% udziałów w jego...

Usługi podmiotów powiązanych

Posiadam obecnie zwykłą działalność gospodarczą, która opiera się w 100% na branży internetowej. Jedną część z mojej działalności...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}