Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-07-28

Chciałbym zlikwidować spółkę z o.o. Problem w tym, że mieszkam za granicą, a jako adres spółki podany jest adres mojego byłego wspólnika, do którego nie mam zaufania. Co mogę zrobić?

 

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W sytuacji, którą Pan opisał, w przypadku braku zaufania do osoby odbierającej przesyłki, można ten problem rozwiązać na dwa sposoby.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po pierwsze może Pan zmienić siedzibę spółki na inny adres w mieście, w którym ma ona swoją siedzibę. Trzeba bowiem przy okazji wyjaśnić, że zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), który ma zastosowanie także do siedziby spółek prawa handlowego z uwagi na brzmienie art. 2 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie: K.s.h.), jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Tak więc siedzibą spółki nie jest konkretny adres, tj. ulica, numer budynku i lokalu, a jedynie miejscowość (Kielce, Warszawa, Radom itd.). Jeśli zatem ma Pan możliwość przeniesienia spółki pod inny adres, można tego dokonać, jak jednak Panu zapewne wiadomo, wiąże się to ze zgłoszeniem tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, więc chyba nie ma tak naprawdę sensu korzystać z tej możliwości – choć ona z pewnością istnieje, dlatego też o niej wspominam.

Znacznie prościej chyba będzie przeprowadzić proces likwidacji spółki z o.o., korzystając z pomocy pełnomocnika, najlepiej profesjonalnego – czyli adwokata lub radcy prawnego, który nie tylko będzie odbierał za Pana przesyłki, lecz także może w Pańskim imieniu wypełniać druki itd.

Jeżeli zatem został już wszczęty proces likwidacji spółki z o.o. i został Pan ustanowiony likwidatorem, to może Pan udzielić pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z art. 95 § 1 K.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Przepisy K.s.h. dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymagają osobistego działania likwidatora, może on działać skutecznie przez pełnomocnika, z pomocy takiego zatem może Pan z powodzeniem skorzystać. Jeżeli zaś go Pan ustanowi, to wówczas zgodnie z treścią art. 133 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), którego treść poniżej w pełni przytaczam, sąd rejestrowy musi doręczać pisma na adres tego właśnie pełnomocnika:

„§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu.

§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze.

§ 2b. (uchylony).

§ 3.Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2”.

Wszystkie formularze składane do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają specjalne rubryki na dane pełnomocnika, w tym adresowe, celem właśnie ustalenia, na jaki adres ma być kierowana korespondencja.

Dlatego też jeśli ustanowi Pan (już jako likwidator spółki) pełnomocnika, uniknie Pan doręczeń na adres siedziby spółki do byłego wspólnika. Jeśli nie ma Pan nikogo znajomego czy godnego polecenia z tej branży, my oczywiście możemy wyświadczyć taką usługę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}