Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.?

• Autor: Marcin Sądej

Spółka z o.o. jest obecnie w likwidacji. Jest powołany jeden likwidator spółki, umowa spółki przewiduje maksymalnie 3-osobowy zarząd. Czy walne zgromadzenie wspólników może wybrać dodatkowo dwóch likwidatorów? Czyli w spółce funkcjonowałoby 3 likwidatorów. W umowie spółki nie ma żadnych zapisów odnośnie powoływania likwidatora.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.?

Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji

W opisanym przypadku należy sięgnąć do treści art. 276 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Przepis ten podaje, że likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.

Ustanowienie likwidatorów spółki

„Likwidatorzy mogą uzyskać swój status w ten sposób, że stają się nimi dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorów takich określa się mianem ustawowych.

W doktrynie podniesiono, że w sytuacji gdy w spółce w likwidacji ani postanowienia umowy, ani też zgromadzenie wspólników nie powołało likwidatorów do prowadzenia spraw spółki, likwidatorami stają się z chwilą zarejestrowania otwarcia likwidacji członkowie zarządu.

Poza możliwością wskazaną powyżej, likwidatorów ustanowić można w inny sposób, wynikający z umowy spółki lub uchwały wspólników. Zasady powoływania likwidatorów mogą być ustalone w umowie ogólnie, a następnie doprecyzowane w uchwałach. Może to być ustanowienie uchwałą wspólników, rady nadzorczej, powołanie przez osoby trzecie. Prawo bycia likwidatorem może być prawem przyznanym osobiście wspólnikowi. Umowa spółki może także dookreślić zasadę podejmowania uchwał przy powołaniu likwidatora: kwalifikowaną większością głosów, przy odpowiednim kworum itd.”

[A. Kidyba [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2022, art. 276]

Likwidatorzy ustanowieni uchwałą wspólników

W świetle przedstawionych przepisów z mocy ustawy likwidatorami są członkowie zarządu. Tutaj istnieje jednak zastrzeżenie, że umowa spółki lub uchwała wspólników może stanowić inaczej. W konsekwencji w świetle prawa dopuszczalne jest ustanowienie likwidatorów na mocy uchwały podjętej przez wspólników spółki. Takie działanie nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info