Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontynuacja firmy męża przez żonę - pełnomocnika

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-03-14

Działalność gospodarcza obecnie jest prowadzona jednoosobowo na mojego męża. Jestem osobą współpracującą w firmie oraz pełnomocnikiem mojego męża. Mamy również sporządzony testament oraz wspólność majątkową. Czy koniecznością jest stworzenie spółki, czy też wystarczy testament, jeśli będę miała po śmierci męża prowadzić nadal jego firmę w niezmienionej formie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli mąż w testamencie zapisał dla Pani cały swój majątek i nie ma ryzyka podważenia tego testamentu, to nie ma żadnych przeciwskazań, by mogła Pani działać na tym majątku jako samodzielny właściciel. Nie ma przeszkód w dziedziczeniu przedsiębiorstwa. Musi Pani jednak pamiętać, że czym innym jest majątek, na którym prowadzi osoba fizyczna swoją działalność gospodarczą, a czym innym samo prowadzenie tej działalności. Będąc następcą prawnym przedsiębiorstwa (rozumianego zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej), przejmuje Pani wszystko, co w skład przedsiębiorstwa wchodziło. Zgodnie z cytowanym przeze mnie przepisem obejmuje ono w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie zmienia to jednak faktu, że aby kontynuować prowadzoną na przedsiębiorstwie działalność, po śmierci męża będzie Pani musiała założyć własną działalność gospodarczą osoby fizycznej, tj. zgłosić siebie jako przedsiębiorcę w stosownych urzędach i zgłosić wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców męża. Wówczas ta sama działalność będzie prowadzona na Pani danych i NIP-ie. Składki ZUS, podatki będą Pani świadczeniami publicznymi itp.

Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcą jest dana konkretna osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo. Następca prawny przedsiębiorstwa dziedziczy majątek, ale już nie z automatu wchodzi w stosunki administracyjne wiążące poprzedniego właściciela przedsiębiorstwa z Państwem.

Jeśli natomiast chciałaby Pani wstąpić w całą działalność gospodarczą, musiałby to być działalność prowadzona w formie spółki. Wówczas po śmierci męża nie zmieni się nic: pozostanie NIP, pozostaną dotychczasowe składki (za wyjątkiem osobistych składek ZUS, które zawsze związane są z osobami fizycznymi i pracownikami spółek). Według mnie warto przemyśleć zamianę działalności męża w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mąż będzie w niej jedynym udziałowcem, a Pani odziedziczy nie składniki majątku spółki, bo te należą do spółki jako osoby prawnej, ale udziały męża w tej spółce. Spółka nie będzie w żaden sposób uczestniczyć w zmianach, a Pani jedynie zgłosi do KRS zmianę na stanowisku jedynego wspólnika i członków zarządu.

Temat ten jest bardzo obszerny i przedstawiłam tylko podstawowe informacje, o które Pani prosiła. Rozumiem jednak, że może mieć Pani dalsze wątpliwości i szczegółowe pytania. Proszę w takim razie o dodatkowe pytania. Postaram się uszczegółowić odpowiedź, tak aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przychody ze sprzedaży a zmiana formy prowadzonej działalności

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie KPiR liniowo. W zeszłym roku przekroczyłam 1 200 000 euro przychodów...

 

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może również założyć taką jednoosobową działalność...

 

Obawa o umowy najmu po zmianie nazwy firmy

Od 5 lat prowadzę sklep spożywczy, od 1 stycznia roku chcę zmienić tylko nazwę firmy. Nadal będę prowadzić 1-osobową działalność gospodarczą. Zmienia...

 

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu...

 

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Przez ok. 3 lata mieszkałem i pracowałem w Anglii jako sole trader (tworzenie stron internetowych). 2 lata temu postanowiłem wrócić do Polski, ale...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »