Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednoosobowa działalność prezesa spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-08-03

Czy prowadząc jednoosobową spółkę z o.o., będąc prezesem, mogę otworzyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej o tym samym profilu? Jak to wygląda z odpowiedzialnością majątkową – czy za ewentualne zobowiązania spółki odpowiadałabym również z działalności na podstawie wpisu CEIDG?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Pani sytuacja jest o tyle specyficzna, o ile:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. jest Pani jedynym wspólnikiem w spółce z o.o.,
  2. jest Pani w tejże spółce jedynym członkiem zarządu,
  3. byłaby Pani przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, o takim samym profilu jako spółka z o.o.

W świetle naszego prawa przedsiębiorcą w opisywanej sytuacji byłaby spółka z o.o. oraz Pani po wpisie do CEIDG.

Prawo nie zabrania także prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę takiej samej działalności jak inny przedsiębiorca. Zabronione są działania (w tym reklama) nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji.

Formalnie możliwe jest, aby będąc jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. oraz członkiem jej zarządu, prowadziła Pani jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Musiałaby Pani jednak mieć na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza art. 211:

„Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu”.

Prowadzenie przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) o takim samym profilu jak przedmiot działania spółki z o.o. jest prowadzeniem interesów konkurencyjnych w rozumieniu tego przepisu.

Jako takie wymagałoby więc zgody spółki na ich prowadzenie. Brak zgody może w przyszłości skutkować roszczeniami ze strony spółki wobec Pani (po zbyciu udziałów i utracie kontroli nad spółką).

Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka. Za zobowiązania spółki nie odpowiada Pani jako jej jedyny wspólnik. Według Kodeksu (art. 151: „§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. § 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”.).

Za zobowiązania spółki może Pani odpowiadać jako członek zarządu na podstawie art. 299. Według tego przepisu, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogłaby Pani uwolnić się od tej odpowiedzialności, wykazując, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące nie ograniczają zakresu odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o., do określonego majątku lub określonej wartości.

Gdyby więc doszło do takiej odpowiedzialności, odpowiadałaby Pani za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. A to oznacza także majątek, jaki miałaby Pani w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności oraz przychody z tego tytułu, ruchomości, rachunki bankowe, nieruchomości itd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Prowadzenie działalności podczas urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielką w szkole. Przechodzę na urlop dla poratowania zdrowia z powodu chorób gardła. Prowadzę też działalność w innym zakresie....

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych

Planuję otworzyć małą firmę prowadzącą na niewielką skalę sprzedaż zabawek w polskich portalach internetowych. Zabawki będę kupować...

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność?

Chciałabym założyć firmę zajmującą się wypożyczaniem sprzętu na wesela, przyjęcia itp. Czy w związku z tym muszę już na początku zgłosić...

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Co jest bardziej korzystne (umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza), jeśli pracodawca z UE nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}