Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-08-11

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także na pełny etat, handluję tylko z jednym kontrahentem. W związku z tym proszę o informację, czy mogę wystawić faktury tylko dla jednego kontrahenta i czy mogę odprowadzać podatek liniowy od uzyskanego dochodu?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. nie ma już znaczenia fakt, że podmiot świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego odbiorcy. Niemniej jednak, skoro usługi świadczy Pan na rzecz jednego kontrahenta, to Pana działalność musi spełniać przesłanki działalności gospodarczej, aby nie być posądzonym, że w rzeczywistości nawiązany został z kontrahentem stosunek pracy. W świetle art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością”.

Jeżeli zatem spełnia Pan ww. przesłanki, to okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej może być kwestionowana przez organ podatkowy, stwierdzając, iż w rzeczywistości nawiązany został stosunek pracy.

Wspomniał Pan jednak, że jest zatrudniony na etacie, zatem zakładam, że unika Pan w działalności sytuacji mogących wskazywać na kolejną pracę. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – jednym z odrębnych źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast z art. 9a ust. 1 ustawy wynika, że dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30c ust. 1).

Nie można skorzystać z podatku liniowego w przypadku odpłatnego wykonywania na rzecz pracodawcy usług, które w obecnym roku podatkowym wchodziły w zakres Pana obowiązków, jako pracownika u tegoż pracodawcy, zatrudnionego w ramach stosunku pracy. Ograniczenie to odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame), jak czynności, które wykonywało się w ramach stosunku pracy. Można spotkać i takie opinie, że do wykluczenia możliwości opodatkowania podatkiem liniowym z prowadzonej działalności gospodarczej wystarczającym jest wykonywanie, w ramach tej działalności, czynności zbliżonych, podobnych, do czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy (I SA/Ol 483/08 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2016 r. (nr IBPB-1-1/4511-371/16-1/ZK).

Reasumując – posiadając jednego kontrahenta, może Pan skorzystać z podatku liniowego w prowadzonej działalności gospodarczej, o ile tym kontrahentem nie jest Pana były (obecny) pracodawca, a czynności wykonywane na jego rzecz nie są tożsame z obowiązkami pracowniczymi. W każdym innym przypadku nie ma przeszkód do zastosowania tej formy opodatkowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji

Posiadam własną działalność w Polsce, ale świadczę usługi na terenie Szwecji. Pracuję tam przez 6 tygodni, następnie mam dwa tygodnie odpoczynku...

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym...

Prowadzenie firmy wyłącznie podczas pobytu w Polsce

Jestem obywatelką Polski i rezydentem USA. W USA mieści się mój ośrodek interesów życiowych. Wyjeżdżając do USA, zawiesiłam działalność...

Założenie działalności równolegle z pracą

Jestem zatrudniony na umowę na etat na czas nieokreślony. Otrzymałem propozycję płatnych wykładów na uczelni. W związku tym chciałbym założyć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}