Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-08-11

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także na pełny etat, handluję tylko z jednym kontrahentem. W związku z tym proszę o informację, czy mogę wystawić faktury tylko dla jednego kontrahenta i czy mogę odprowadzać podatek liniowy od uzyskanego dochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. nie ma już znaczenia fakt, że podmiot świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego odbiorcy. Niemniej jednak, skoro usługi świadczy Pan na rzecz jednego kontrahenta, to Pana działalność musi spełniać przesłanki działalności gospodarczej, aby nie być posądzonym, że w rzeczywistości nawiązany został z kontrahentem stosunek pracy. W świetle art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

„1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością”.

Jeżeli zatem spełnia Pan ww. przesłanki, to okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej może być kwestionowana przez organ podatkowy, stwierdzając, iż w rzeczywistości nawiązany został stosunek pracy.

Wspomniał Pan jednak, że jest zatrudniony na etacie, zatem zakładam, że unika Pan w działalności sytuacji mogących wskazywać na kolejną pracę. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – jednym z odrębnych źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast z art. 9a ust. 1 ustawy wynika, że dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30c ust. 1).

Nie można skorzystać z podatku liniowego w przypadku odpłatnego wykonywania na rzecz pracodawcy usług, które w obecnym roku podatkowym wchodziły w zakres Pana obowiązków, jako pracownika u tegoż pracodawcy, zatrudnionego w ramach stosunku pracy. Ograniczenie to odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame), jak czynności, które wykonywało się w ramach stosunku pracy. Można spotkać i takie opinie, że do wykluczenia możliwości opodatkowania podatkiem liniowym z prowadzonej działalności gospodarczej wystarczającym jest wykonywanie, w ramach tej działalności, czynności zbliżonych, podobnych, do czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy (I SA/Ol 483/08 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2016 r. (nr IBPB-1-1/4511-371/16-1/ZK).

Reasumując – posiadając jednego kontrahenta, może Pan skorzystać z podatku liniowego w prowadzonej działalności gospodarczej, o ile tym kontrahentem nie jest Pana były (obecny) pracodawca, a czynności wykonywane na jego rzecz nie są tożsame z obowiązkami pracowniczymi. W każdym innym przypadku nie ma przeszkód do zastosowania tej formy opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji

Posiadam własną działalność w Polsce, ale świadczę usługi na terenie Szwecji. Pracuję tam przez 6 tygodni, następnie mam dwa tygodnie odpoczynku...

 

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym...

 

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej...

 

Przepisanie umowy najmu na firmę

Mam w Krakowie garsonierę, którą wynajmuję obcokrajowcowi. Ten otworzył w Polsce działalność gospodarczą i chce umowę najmu garsoniery...

 

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping

Chciałbym założyć działalność gospodarczą jako pośrednik/konsultant w sprzedaży internetowej z Azji, tzw. dropshipping. Pośredniczenie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »