Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie dwóch działalności gospodarczych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-30

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra również prowadzi działalność gospodarczą. Chcęcałość majątku z siostry firmy oraz cześć majątku z swojej firmy (chodzi to część towarów handlowych z magazynu) połączyć w spółkę (najlepiej cywilną lub jawną) – tak aby ominąć 19% podatek od dywidendy i szereg zbędnych procedur związanych z prowadzeniem sp. z o.o. lub akcyjnej.  Jednocześnie chcędalej prowadzić swoją działalność bez zmiany. Jak to najprościej uczynić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie ciekawym rozwiązaniem i dość atrakcyjnym podatkowo byłoby skorzystanie z formuły spółki jawnej i wniesienie do niej aportem przez Pana tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przez siostrę całego przedsiębiorstwa – mielibyśmy więc sytuację gdzie do spółki jawnej, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług a nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (jak Pan wie są nimi wspólnicy) przechodzi przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. W podatku od towarów i usług w ogóle postanowień ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (czyli nie dochodzi do opodatkowania VAT).

Na gruncie podatku dochodowego oraz i podatku VAT, gdy mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Należałoby zatem tak wydzielić części Pana firmy by wypełniała powyższą definicję.

Scenariusz ten ma jedną wątpliwość, co sugeruję w oparciu o praktykę niektórych organów podatkowych, dotyczącą uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z materiałami oraz towarami, przy których zakupie (wytworzeniu) ich wartość zaliczona została w ciężar kosztów, a których związek z przychodem może być teraz problematyczny. Niekiedy organy domagają się więc korekty kosztów u podatników dokonujących takiego aportu wskazując, że nie były to koszty (np. w zakresie towarów) mogące być uznane za koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Innymi słowy przy wniesieniu aportem towarów handlowych zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów wyksięgowuje się je wtedy z kosztów. Jest to w dużej mierze wątpliwe rozwiązanie, na ogół jednak takie stanowisko prezentują organy podatkowe. Podobnie wskazuje się w doktrynie przy wniesieniu wkładu do spółek osobowych np.: „Jeżeli wniesienie aportu [w dniu 31.12.2015 r.] nie wiąże się z likwidacją działalności wspólnika to nie musi on sporządzać remanentu na 1 stycznia 2016 r. ale musi wspólnik musi wyłączyć z kosztów wartość towarów i materiałów wnoszonych aportem. Gdyby wspólnik prowadził działalność jednoosobową, wówczas powinien sporządzić remanent na dzień 1 stycznia 2016 r.” (R. Kowalski, Lex, QA 652103).

Po wniesieniu części przedsiębiorstwa Pan dalej prowadzi, w pozostałym zakresie, własną działalność osoby fizycznej, a siostra likwiduje własną działalność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak odkupić aptekę bez konieczności uzyskania zezwolenia?

Wraz z żoną chcemy założyć firmę i odkupić aptekę. Jaka forma prawna byłaby w takim wypadku najlepsza, jak to przeprowadzić? Zależy nam na...

 

Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów

Chciałbym przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę cywilną z żoną (brak intercyzy). Chcemy zrobić to w ten sposób, że...

 

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy...

 

Zakres obowiązków osoby współpracującej

Czy osoba współpracująca (żona) może wydawać polecenia pracownikom pod nieobecność małżonka – właściciela firmy? Kontrolować pracowników? Jak...

 

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Pytanie dotyczy udzielania pełnomocnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związanej z tym opłaty skarbowej. Wspólnik...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »