Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-08

Chciałabym założyć firmę zajmującą się wypożyczaniem sprzętu na wesela, przyjęcia itp. Czy w związku z tym muszę już na początku zgłosić swoją działalność, czy mogę rozliczać się w inny sposób? Nie chcę na początku od razu ryzykować, zakładając działalność, która może nie generować zysków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się wyjaśnić Pani szczegółowo kwestie związane ze zgłoszeniem prowadzania działalności gospodarczej do rejestru.

Otóż, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, konkretniej w myśl art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalnością gospodarczą jest zawsze działalność, która ma zarobkowy charakter czyli po prostu wykonywana dla zysku. W tej kwestii wypowiadały się wielokrotnie sądy wojewódzkie, więc Pani kilka wyroków poniżej zacytuję:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1219/10:

„Dla oceny, że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą, konieczne jest stwierdzenie zarobkowego charakteru tej działalności”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 556/10:

„Działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym, nie konstytuuje jej zatem wpis bądź jego brak do odpowiedniego rejestru”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt I ACa 461/09:

„Kodeks cywilny nie zawiera definicji działalności gospodarczej, stąd przy wykładni art. 431 k.c. stosować się powinno zawierający takie objaśnienie art. 2 u.s.d.g. oraz uwzględniać stanowisko judykatury przyjmujące, że działalność gospodarczą wyróżniają pewne specyficzne właściwości, do których należy zaliczyć zawodowy (a więc stały) charakter, związaną z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca musi spełnić jeszcze inne cechy, które immanentnie wiążą się z jego statusem i stanowią elementy działalności gospodarczej. Należy do nich zarobkowe prowadzenie działalności, jej zorganizowanie, ciągłość i zawodowy (profesjonalny) charakter”.

Można zatem uznać, że jeśli będzie Pani wielokrotnie wypożyczać sprzęt, to będzie Pani prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów.

Podobnie regulują tę kwestię przepisy prawa podatkowego, mianowicie zastosowanie mieć może art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż:

„1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Skoro zatem będzie się Pani trudniła wypożyczeniem sprzętu w celach zarobkowych, będzie to już działalność gospodarcza.

Oczywiście Pani działalność nie musi wyjść na jaw już na samym początku, więc opisane przeze mnie skutki nie muszą nastąpić, ale tak zgodnie z prawem, jeśli będzie Pani w celach zarobkowych regularnie wypożyczać, sprzęt to będzie to można uznać za działalność gospodarczą, nawet jeśli formalnie jej prowadzenia Pani nie zarejestruje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »