Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak bezpiecznie rozpocząć działalność?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-08

Chciałabym założyć firmę zajmującą się wypożyczaniem sprzętu na wesela, przyjęcia itp. Czy w związku z tym muszę już na początku zgłosić swoją działalność, czy mogę rozliczać się w inny sposób? Nie chcę na początku od razu ryzykować, zakładając działalność, która może nie generować zysków.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer
Dziękuje za udzieloną opinię. Moje wątpliwości zostały rozwiane. Szybkie odpowiedzi są olbrzymią zaletą Państwa Serwisu.
Mariusz, 57 lat, mgr inż.
Odpowiedź szybka i konkretna. Prawo nasze jest zawile napisane. Potrzebowałam potwierdzenia, że prawidłowo je odczytałam. Z czystym sumieniem poleciłabym ten sposób uzyskania informacji. Szybki, bez czekania na termin wizyty.
Teresa, emeryt - księgowa, 67 lat

Postaram się wyjaśnić Pani szczegółowo kwestie związane ze zgłoszeniem prowadzania działalności gospodarczej do rejestru.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Otóż, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, konkretniej w myśl art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalnością gospodarczą jest zawsze działalność, która ma zarobkowy charakter czyli po prostu wykonywana dla zysku. W tej kwestii wypowiadały się wielokrotnie sądy wojewódzkie, więc Pani kilka wyroków poniżej zacytuję:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1219/10:

„Dla oceny, że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą, konieczne jest stwierdzenie zarobkowego charakteru tej działalności”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 556/10:

„Działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym, nie konstytuuje jej zatem wpis bądź jego brak do odpowiedniego rejestru”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt I ACa 461/09:

„Kodeks cywilny nie zawiera definicji działalności gospodarczej, stąd przy wykładni art. 431 k.c. stosować się powinno zawierający takie objaśnienie art. 2 u.s.d.g. oraz uwzględniać stanowisko judykatury przyjmujące, że działalność gospodarczą wyróżniają pewne specyficzne właściwości, do których należy zaliczyć zawodowy (a więc stały) charakter, związaną z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca musi spełnić jeszcze inne cechy, które immanentnie wiążą się z jego statusem i stanowią elementy działalności gospodarczej. Należy do nich zarobkowe prowadzenie działalności, jej zorganizowanie, ciągłość i zawodowy (profesjonalny) charakter”.

Można zatem uznać, że jeśli będzie Pani wielokrotnie wypożyczać sprzęt, to będzie Pani prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów.

Podobnie regulują tę kwestię przepisy prawa podatkowego, mianowicie zastosowanie mieć może art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż:

„1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Skoro zatem będzie się Pani trudniła wypożyczeniem sprzętu w celach zarobkowych, będzie to już działalność gospodarcza.

Oczywiście Pani działalność nie musi wyjść na jaw już na samym początku, więc opisane przeze mnie skutki nie muszą nastąpić, ale tak zgodnie z prawem, jeśli będzie Pani w celach zarobkowych regularnie wypożyczać, sprzęt to będzie to można uznać za działalność gospodarczą, nawet jeśli formalnie jej prowadzenia Pani nie zarejestruje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}