Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak skorzystać z ulgi w składkach na 24 miesiące (2 lata)?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-02-08

Żona od ponad roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest aktualnie jeszcze na „małym ZUS-ie\". Ja rozwiązałem aktualnie swoją umowę o pracę i od stycznia lub od kwietnia 2019 (zależy, czy będę zwolniony z zakazu konkurencji) chciałbym przystąpić do spółki cywilnej wraz z żoną. Zastanawia mnie kwestia mojego ZUS-u. Czy jeśli zarejestruję się jako przedsiębiorca i przystąpię do spółki z żoną, będę mógł korzystać ulgi w składkach przez 24 miesiące, czy w takim wypadku mnie ta ulga nie będzie dotyczyć? Rozważam też założenie jednoosobowej działalności i nieprzystępowanie do spółki z żoną, ale np. bycie dla niej podwykonawcą. Czy mógłbym wystawiać jej faktury?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

W pierwszej kolejności zaznaczę, iż jeżeli chodzi o tzw. mały zus czy też inne ulgi i składki preferencyjnie, to nie ma znaczenia, czy będzie Pan przedsiębiorcą działającym w ramach jednoosobowej działalności, czy też spółki cywilnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podkreślam, iż spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy, którzy tworzą niniejszą spółkę, dlatego wspólnicy mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Zgodnie bowiem z art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek handlowych, nie ma podmiotowości prawnej w zakresie prawa cywilnego (zdolność prawna) czy procedury cywilnej (zdolność sądowa). Tym samym brak jej jest także dalszych zdolności będących pochodnymi zdolności prawnej lub zdolności sądowej, np. zdolności wekslowej, zdolności upadłościowej. Umowa spółki cywilnej, odmiennie niż umowa spółki handlowej, nie jest umową kreacyjną (funkcja utworzenia nowego podmiotu prawa), a jedynie umową zobowiązującą, ewentualnie zobowiązująco-rozporządzającą.

Dlatego, jak wskazałam powyżej, podmiotami prawnymi w spółce cywilnej są przedsiębiorcy, którzy ją tworzą. Spółka cywilna natomiast jest podatnikiem VAT. Ponadto, Spółka cywilna jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, a ściślej zobowiązaniem, w którym wspólnicy zobowiązują się do świadczenia, polegającego na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1).

Tylko więc od Państwa upodobań, wygody oraz charakteru świadczonej pracy będzie zależało, czy zdecydują się Państwo na zawiązanie spółki cywilnej, czy też na osobne działalności gospodarcze w ramach współpracy. Nie jest bowiem przeszkodą, iż będzie Pan wystawiał żonie jako przedsiębiorcy cykliczne faktury VAT.

Oczywiście w takim przypadku wygodniejszym rozwiązaniem może być spółka cywilna. Zawiązując jednak spółkę, proszę pamiętać, iż stosunek spółki powstaje w wyniku zawarcia umowy. Taka umowa jest jedynym i konstytutywnym zdarzeniem kreującym spółkę. Spółka cywilna nie wymaga bowiem, w odróżnieniu np. od również niebędących osobami prawnymi spółki jawnej i komandytowej, wpisu do żadnego rejestru. Użycie w art. 860 § 1 wyrazu „wspólnicy”, a więc liczby mnogiej, oznacza, że owych wspólników zawierających umowę musi być co najmniej dwóch. Zgodnie z art. 860 § 2 umowa spółki powinna być stwierdzona na piśmie. Forma pisemna została w tym wypadku zastrzeżona jedynie ad probationem, skoro wyżej wymieniony przepis nie przewiduje rygoru nieważności.

Ponadto cel spółki musi być wspólnym celem gospodarczym. Przepisy nie zawierają analitycznego określenia, co należy rozumieć przez cel gospodarczy. W piśmiennictwie dominuje szerokie rozumienie – jako dążenie do uzyskania korzyści materialnych (posiadających wartość ekonomiczna, którą można wyrazić w pieniądzu); przy czym jest to cel szerszy niż osiągnięcie zysku (cel zarobkowy, gospodarczy), por. też post. SN z 9.11.2006 r. (sygn. akt IV CSK 216/06, Legalis).

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż zawiązanie spółki cywilnej nie pozbawi Pana ulg preferencyjnych w zakresie założenia pierwszej działalności gospodarczej. Proszę jednak zastanowić się, która forma działalności będzie dla Państwa odpowiednia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niezamknięta od lat działalność z powodu wyjazdu na stałe za granicę - problem z US i ZUS

Od 24 lat mieszkam na stale w Stanach Zjednoczonych. Przed wyjazdem z Polski, przez okres około 2 lat prowadziłam działalność gospodarczą –...

Jak zostać pełnomocnikiem działalności gospodarczej partnera?

Mój partner prowadzi od wielu lat jednoosobową działalność gospodarczą, ja w tym momencie jestem jego pracownikiem. Od nowego roku chcielibyśmy tak...

Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG

Przypadkowo dowiedziałam się, że w CEIDG widnieje zapis dotyczący moje firmy: „status – wykreślony”; podstawa prawna art. 34 ust. 5...

Prowadzenie bloga w celach zarobkowych

Mam kilka pytań odnośnie prowadzenia własnego bloga w celach zarobkowych. Tematyka dotyczyłaby zdrowego odżywiania, psychodietetyki, jadłospisów. Na...

Prowadzenie szkoły językowej w mieszkaniu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – szkołę językowa. Chciałabym zakupić na rynku pierwotnym mieszkanie na parterze. Chciałabym...

Czy mogę handlować na Allegro, nie zakładając firmy?

Działam od kilku lat w sieciach afiliacyjnych (jestem wydawcą) i rozliczam się na zasadzie ryczałtu ewidencjowanego stawką 8,5%, do tego posiadam...

Portal internetowy a zarejestrowanie działalności

Zakładam portal internetowy – serwis ogłoszeniowy i chciałbym wiedzieć, jak będę musiał rozliczać się z fiskusem. Czy muszę od razu...

Zawieszenie a likwidacja sezonowej działalności gospodarczej

Prowadzę 6-pokojowy pensjonat – jest to sezonowa działalność gospodarcza. Na zimę ją zawieszam. Jestem na VAT i mam kasę fiskalną. Niedawno...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}